refik.in.ua 1 2 ... 4 5


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний економічний університет

Вінницький інститут економіки

Кафедра «Фінанси і кредит»


Р О Б О Ч И Й З О Ш И Т
до виконання комплексного практичного індивідуального завдання - КПІЗ

з дисципліни «Податкова система»

студента 3-го курсу групи ______

спеціальності «Облік і аудит»
______________________________________________________

(П.І.П. студента)
Викладач – Красільник Т.В.

Сіташ Т.Д.

Графік виконання завдання та його оцінка:


Етапи

Зміст завдання

Дата

Оцінка (за 100 бал. шкалою)

Підпис викладача

Перший

Запитання


Другий

Тест


Третій

Задача


Четвертий

Кросворд


Загальна оцінка _______________

Підпис викладача ______________

Вінниця - ВІЕ ТНЕУ 2012

Завдання комплексної практичної індивідуальної роботи (КПІЗ) студентів з курсу «Податкова система» полягає у виконанні наскрізного практичного завдання, вирішення якого потребує успішного засвоєння змісту дисципліни та отримання навиків застосування набутих знань шляхом проведення певних розрахунків, обґрунтування проектів, моделювання процесів.

Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) видається студенту у перші два тижні навчання та виконується упродовж семестру у відповідності до встановлених графіків, дотримання яких є необхідною передумовою до здачі змістовних модулів.

КПІЗ оформлюється у відповідності з встановленими вимогами. Для контролю за ритмічним та якісним виконання КПІЗ керівником курсу розробляється та доводиться до відома студентів форма робочого зошита, яка розміщується на кафедральному сайті. Робочий зошит включає наступні розділи:


При виконанні КПІЗ студент може використовувати комп’ютерну техніку.

КПІЗ оцінюється за стобальною шкалою і складає 15-20 відсотків підсумкового бала з дисципліни навчального плану.

1. Структура залікового кредиту:


Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Заліковий модуль 3


Заліковий модуль 4

Разом

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Ректорська контрольна робота

Підсумкова оцінка з КПІЗ

Іспит

Тиждень 6

Тиждень11

Тиждень 16

Тиждень 17

В період сесії

10 %

10 %

25 %

15%

40 %

100 %2. Варіанти завдань та методичні поради щодо їх виконання
З метою виконання етапу 1 комплексного практичного індивідуального завдання студенти насамперед мають визначити свій варіант завдання, який за номером відповідає порядковому номеру прізвища студента в алфавітному списку групи.


№ по списку

Теоретичне питання

тест

задача

кросворд

1

1

36

1

36

21


6

41

26

11

46

31

16

1

1

2

2

37

2

37

22

7

42

27

12

47

32

17

2

2

3

3

38

3

38

23

8

43

28

13

48

33

18

3

3

4

4

39

4

39

24

9

44

29

14


49

34

19

4

1

5

5

40

5

40

25

10

45

30

15

50

35

20

5

2

6

6

41

6

41

26

11

46

31

16

1

36

21

6

3

7

7

42

7

42

27

12

47

32

17

2

37

22


7

1

8

8

43

8

43

28

13

48

33

18

3

38

23

8

2

9

9

44

9

44

29

14

49

34

19

4

39

24

9

3

10

10

45

10

45

30

15

50

35

20

5

40

25

10

1

11


11

46

11

46

31

16

1

36

21

6

41

26

1

2

12

12

47

12

47

32

17

2

37

22

7

42

27

2

3

13

13

48

13

48

33

18

3

38

23

8

43

28

3

1

14

14

49

14

49


34

19

4

39

24

9

44

29

4

2

15

15

50

15

50

35

20

5

40

25

10

45

30

5

3

16

16

51

16

1

36

21

6

41

26

11

46

31

6

1

17

17

52

17

2

37

22

7


42

27

12

47

32

7

2

18

18

53

18

3

38

23

8

43

28

13

48

33

8

3

19

19

54

19

4

39

24

9

44

29

14

49

34

9

1

20

20

55

20

5

40

25

10

45

30

15

50


35

10

2

21

21

56

21

6

41

26

11

46

31

16

1

36

1

3

22

22

57

22

7

42

27

12

47

32

17

2

37

2

1

23

23

58

23

8

43

28

13

48

33

18

3

38

3

2


24

24

59

24

9

44

29

14

49

34

19

4

39

4

3

25

25

60

25

10

45

30

15

50

35

20

5

40

5

1

26

26

61

26

11

46

31

16

1

36

21

6


41

6

2

27

27

62

27

12

47

32

17

2

37

22

7

42

7

3

28

28

63

28

13

48

33

18

3

38

23

8

43

8

1

29

29

64

29

14

49

34

19

4

39

24

9

44

9

2


30

30

65

30

15

50

35

20

5

40

25

10

45

10

3

31

31

66

31

16

1

36

21

6

41

26

11

46

1

1

32

32

67

32

17

2

37

22

7

42

27

12

47

2

2

33

33

68


33

18

3

38

23

8

43

28

13

48

3

3

34

34

69

34

19

4

39

24

9

44

29

14

49

4

1

35

35

70

35

20

5

40

25

10

45

30

15

50

5

2следующая страница >>