refik.in.ua 1 2 3


ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт

студентами заочної форми навчання


Рекомендації до виконання контрольної роботи.
Написання контрольної роботи – одна з форм самостійного опрацювання матеріалу курсу студентом. Вона сприяє поглибленню знань із курсу “Практикум з цивільного судочинства” і виробленню навичок практичного їх застосування.

Завдання для виконання контрольної роботи додається до даних методичних вказівок і доводиться до відома студентів на сесії, що передує сесії, на якій відбувається захист роботи. Вибір варіанта здійснюється за порядковим номером студента у списку академічної групи.

Роботу над завданням слід розпочинати із загального ознайомлення з тематикою: ознайомитися з відповідними нормами законодавства, розділами підручника, посібника, конспекта лекцій. Після цього самостійно підібрати літературу, нормативно-правові акти, судову практику та інші джерела до завдання роботи і опрацювати їх.

На початку роботи подається перше питання варіанту та формулюється відповідь. Після виконання першого завдання подається друге запитання, у відповідності з яким формулюється відповідь і т. д.. При вирішенні задачі студент повинен не лише подати власний варіант вирішення казусу, але й обгрунтувати відповідь нормами чинного матеріального та процесуального законодавства.

Викладення питань слід здійснювати в логічній послідовності. При цьому студент повинен використати не лише матеріали підручників з курсу “ Практикум з цивільного судочинства ”, але й чинні нормативно-правові акти, судову практику, спеціальну літературу та інші джерела.

На титульній сторінці роботи необхідно вказати: назву інституту, факультету, варіант завдання, прізвище, ім”я, по батькові, групу, курс, форму навчання студента, а також посаду, прізвище та ініціали керівника, рік і місце написання роботи.

В кінці контрольної роботи наводиться список використаних джерел, складений у такій послідовності:


- нормативно-правові акти;

- судова практика;


 • спеціальна література, яка подається в алфавітному порядку.

Якщо робота визнана незадовільною, вона повертається, а після виконання її повторно – подається разом із зауваженнями керівника.

Контрольна робота студентом повинна бути здана до початку сесії.

Варіанти контрольних робіт
І контрольна
Варіант 1

 1. Поняття та стадії цивільного процесу.

 2. Поняття, умови і порядок заміни неналежного відповідача.

ЗАДАЧА.

Громадяни Сидорова О. та Мельник С. Проживали в м. Уральську республіки Казахстан. В червні 2000 року між ними був укладений договір позики грошей, за яким Сидорова О. дала в борг Мельник С. 200 тис. тигне (грошова одиниця Казахстану) терміном на один рік, тобто до 20 червня 2001 року. Протягом 2000 року і кредитор і боржник переїхали на постійне місце проживання в м. Дубно Рівненської області. У зв’язку з тим, що Мельник С. не повернула гроші, Сидорова О. в жовтні 2001 року пред’явила позов в місцевий суд м. Дубно про стягнення боргу. Місцевий суд розглядаючи справу застосував норми цивільного кодексу республіки Казахстан і при розгляді спору керувався нормами цивільного процесуального кодексу республіки Казахстан, оскільки правовідносини виникли на території даної держави.

Чи правильно діяв суд?

Як застосовуються норми цивільного процесуального права в просторі і в часі?
Варіант 2

  1. Поняття, предмет та метод цивільного процесуального права.

  2. Поняття та умови процесуального правонаступництва.

ЗАДАЧА.

Іванчук вважає, що йому неправильно оплатили надурочні роботи. В комісію з трудових спорів він звертатися не хоче, оскільки вона на його думку, залежить від директора підприємства, а тому не може бути об”єктивною. Суддя відмовив Іванчуку у прийнятті позовної заяви у зв”язку з тим, що трудовий спір може бути вирішено комісією з трудових спорів. Чи правильно вчинив суд? Які принципи процесу порушено?

Варіант 3


   1. Система та джерела цивільного процесуального права.

   2. Треті особи – поняття та види.

ЗАДАЧА.

Кліш звернувся до суду з заявою про відшкодування шкоди. Завданої під час ДТП. В порядку підготовки справи для розгляду, з ініціативи відповідача суддя вирішив призначити експертизу з метою з”ясування розміру збитків. Кліш проти проведення експертизи, оскільки він сам є експертом Львівського інституту судових експертиз і розмір збитків, заподіяних майну він точно визначив у позовній заяві. На його думку проведення експертизи затягує час і збільшує судові витрати. Проаналізуйте заперечення Кліша.
Варіант 4

1. Дія норм цивільного процесуального права в часі і просторі.

2. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

ЗАДАЧА.

В судовому засіданні слухалась справа про усиновлення дитини. Під час розгляду справи в зал судового засідання зайшов кореспондент обласного телебачення з відеокамерою і почав проводити зйомку судового засідання, заявивши, що має завдання телестудії провести відео зйомку деяких фрагментів процесу для демонстрації глядачам репортажу про нову категорію цивільних справ по усиновленню. Головуючий заборонив відео зйомку і видалив журналіста із залу засідань. Той в свою чергу заявив, що буде скаржитись у вищу судову інстанцію на бюрократизм судді.

Які принципи зачіпає дана правова ситуація?
Варіант 5

1. Поняття принципів в цивільному процесі та їх значення.

2. Інші учасники цивільного процесу.

ЗАДАЧА:

Іванов (19 р.), Кобрин (17 р.), Гурко (13 р.) розпалили вогнище біля скирди сіна, що належало КСП “Опаки”, внаслідок чого сіно згоріло. КСП “Опаки” звернулося до суду з позовом про відшкодування шкоди. Визначте учасників процесу.
Варіант 6

1. Класифікація принципів цивільного процесу.


2. Поняття представництва у суді.

ЗАДАЧА:

Шістнадцятилітня Паращак звернулася до суду з позовом до своїх батьків про стягнення аліментів на себе та свою дочку. Батька дитини призвали в армію, а тому шлюб з ним зареєструвати не вдалося. Чи може бути Паращук учасником процесу?
Варіант 7


 1. Конституційні принципи цивільного процесу.

 2. Види представництва.

ЗАДАЧА:

Позивач Іваненко бажає заявити відвід судді Возняку у зв”язку з тим, що: 1) він добре знає представника відповідача (вони вчилися на одному курсі), 2)суддя і відповідач проживає на одній вулиці, 3)дочка судді є кумою сина відповідача. Які з цих підстав на Ваш погляд, є достатніми для відводу судді?
Варіант 8

 1. Галузеві принципи цивільного процесу.

 2. Особи, які можуть бути і не можуть бути представниками у суді.

ЗАДАЧА:

Суд під головуванням судді Володар В. Розглядав справу. В судовому засіданні один з суддів захворів і Володар В., щоб не відкладати слухання справи, замінив його іншим суддею і закінчив розгляд справи ухваливши рішення. Вкажіть, які помилки допущені.
Варіант 9

 1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин. Ознаки.

 2. Повноваження представників.

ЗАДАЧА:

Іваненко заявив відвід судді Хвостачу в зв”язку з тим, що він є сусідом позивача та представнику позивача адвокату Хилинському, який є племінником секретаря судового засідання. Суд, порадившись на місці вирішив клопотання відхилити, так як сусідські відносини самі по собі не є підставою для відводу судді, а те що Хилинський є племінником секретаря судового засідання не може вплинути на рішення суду по справі, яка розглядається. Чи може бути заявлений відвід судді , представнику позивача? Чи правильно поставлена ухвала про залишення клопотання про відвід судді без задоволення?
Варіант 10

  1. Передумови виникнення цивільно-процесуальних правовідносин.


  2. Поняття і види доказів.

ЗАДАЧА:

За позовом Старченко Р. до автопідприємства про відновлення на роботі від імені відповідача в суді брали участь юрисконсульт і адвокат. В розгляді справи брав участь і директор автопідприємства. Чи можлива участь у справі двох представників відповідача? Як повинні оформлятися повноваження вказаних представників?
Варіант 11

 1. Зміст цивільних процесуальних правовідносин.

 2. Поняття доказування, стадії.

ЗАДАЧА:

Андрушко Д. звернувся до суду з позовною заявою до Корнія В. про визнання права власності на частину житлового будинку. Інтереси Андрушка Д. представляв його брат, який працював слідчим, а інтереси Корнія В. – особа, яка виключена з колегії адвокатів. Чи можуть вказані особу бути представниками в суді?
Варіант 12

 1. Суб’єкт та об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

 2. Вимоги до доказів.

ЗАДАЧА:

В суді розглядалася справа про встановлення батьківства. Позивачка звернулася до суду з проханням прослухати запис, зроблений з допомогою диктофона, який свідчив про визнання відповідачем свого батьківства. Вирішіть питання щодо допустимості цього запису в якості доказу.
Варіант 13

 1. Суд – обов’язковий учасник цивільних процесуальних правовідносин.

 2. Підстави звільнення від доказування.

ЗАДАЧА:

Клішевський подав до суду заяву про оспорювання батьківства. Індюкова вважала, що спорювання батьківства не можливе, оскільки Клішевський в позасудовому порядку батьківство визнав. В якості доказу, вона представила картину, на звороті якої позивачем було написано: „Моєму сину Сергію в честь дня народження”. Яким видом доказу є картина?
Варіант 14
 1. Поняття та ознаки сторін. Процесуальні права та обов”язки сторін.


 2. Засоби доказування.

ЗАДАЧА:

Визначте підвідомчість наступних спорів:

 1. за вимогою Кириленка до ТзОВ „Гал” про відшкодування збитків, заподіяних неналежним виконанням договору побутового замовлення;

 2. за вимогою Кривенка до райвиконкому про надання земельної ділянки для ведення селянського (фермерського) господарства;

 3. за вимогою державної податкової інспекції до підприємця про стягнення прибуткового податку;

 4. за вимогою податкової інспекції до ТзОВ „Меркурій” про його ліквідацію.


Варіант 15

 1. Процесуальна співучасть та її види. Порядок та підстави залучення співучасників.

 2. Поняття та види цивільної юрисдикції (підвідомчості).

ЗАДАЧА:

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у м.Стрию Львівської обл. Іванчуку було заподіяно шкоду у розмірі 1200 гр. Заподіював шкоди мешкає у м.Донецьк. Іванчук мешкає у м. Тернопіль. Якому суду підсудна дана справа?
Варіант 16

 1. Поняття та стадії цивільного процесу.

 2. Поняття, умови і порядок заміни неналежного відповідача.

ЗАДАЧА.

Громадяни Сидорова О. та Мельник С. Проживали в м. Уральську республіки Казахстан. В червні 2000 року між ними був укладений договір позики грошей, за яким Сидорова О. дала в борг Мельник С. 200 тис. тигне (грошова одиниця Казахстану) терміном на один рік, тобто до 20 червня 2001 року. Протягом 2000 року і кредитор і боржник переїхали на постійне місце проживання в м. Дубно Рівненської області. У зв’язку з тим, що Мельник С. не повернула гроші, Сидорова О. в жовтні 2001 року пред’явила позов в місцевий суд м. Дубно про стягнення боргу. Місцевий суд розглядаючи справу застосував норми цивільного кодексу республіки Казахстан і при розгляді спору керувався нормами цивільного процесуального кодексу республіки Казахстан, оскільки правовідносини виникли на території даної держави.


Чи правильно діяв суд?

Як застосовуються норми цивільного процесуального права в просторі і в часі?
Варіант 17


  1. Поняття, предмет та метод цивільного процесуального права.

  2. Поняття та умови процесуального правонаступництва.

ЗАДАЧА.

Іванчук вважає, що йому неправильно оплатили надурочні роботи. В комісію з трудових спорів він звертатися не хоче, оскільки вона на його думку, залежить від директора підприємства, а тому не може бути об”єктивною. Суддя відмовив Іванчуку у прийнятті позовної заяви у зв”язку з тим, що трудовий спір може бути вирішено комісією з трудових спорів. Чи правильно вчинив суд? Які принципи процесу порушено?
Варіант 18

   1. Система та джерела цивільного процесуального права.

   2. Треті особи – поняття та види.

ЗАДАЧА.

Кліш звернувся до суду з заявою про відшкодування шкоди. Завданої під час ДТП. В порядку підготовки справи для розгляду, з ініціативи відповідача суддя вирішив призначити експертизу з метою з”ясування розміру збитків. Кліш проти проведення експертизи, оскільки він сам є експертом Львівського інституту судових експертиз і розмір збитків, заподіяних майну він точно визначив у позовній заяві. На його думку проведення експертизи затягує час і збільшує судові витрати. Проаналізуйте заперечення Кліша.

Варіант 19

1. Дія норм цивільного процесуального права в часі і просторі.

2. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

ЗАДАЧА.

В судовому засіданні слухалась справа про усиновлення дитини. Під час розгляду справи в зал судового засідання зайшов кореспондент обласного телебачення з відеокамерою і почав проводити зйомку судового засідання, заявивши, що має завдання телестудії провести відео зйомку деяких фрагментів процесу для демонстрації глядачам репортажу про нову категорію цивільних справ по усиновленню. Головуючий заборонив відео зйомку і видалив журналіста із залу засідань. Той в свою чергу заявив, що буде скаржитись у вищу судову інстанцію на бюрократизм судді.


Які принципи зачіпає дана правова ситуація?
Варіант 20

1. Поняття принципів в цивільному процесі та їх значення.

2. Інші учасники цивільного процесу.

ЗАДАЧА:

Іванов (19 р.), Кобрин (17 р.), Гурко (13 р.) розпалили вогнище біля скирди сіна, що належало КСП “Опаки”, внаслідок чого сіно згоріло. КСП “Опаки” звернулося до суду з позовом про відшкодування шкоди. Визначте учасників процесу.
Варіант 21

1. Класифікація принципів цивільного процесу.

2. Поняття представництва у суді.

ЗАДАЧА:

Шістнадцятилітня Паращак звернулася до суду з позовом до своїх батьків про стягнення аліментів на себе та свою дочку. Батька дитини призвали в армію, а тому шлюб з ним зареєструвати не вдалося. Чи може бути Паращук учасником процесу?
Варіант 22


  1. Конституційні принципи цивільного процесу.

  2. Види представництва.

ЗАДАЧА:

Позивач Іваненко бажає заявити відвід судді Возняку у зв”язку з тим, що: 1) він добре знає представника відповідача (вони вчилися на одному курсі), 2)суддя і відповідач проживає на одній вулиці, 3)дочка судді є кумою сина відповідача. Які з цих підстав на Ваш погляд, є достатніми для відводу судді?
Варіант 23

 1. Галузеві принципи цивільного процесу.

 2. Особи, які можуть бути і не можуть бути представниками у суді.

ЗАДАЧА:

Суд під головуванням судді Володар В. Розглядав справу. В судовому засіданні один з суддів захворів і Володар В., щоб не відкладати слухання справи, замінив його іншим суддею і закінчив розгляд справи ухваливши рішення. Вкажіть, які помилки допущені.

Варіант 24

  1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин. Ознаки.

  2. Повноваження представників.

ЗАДАЧА:

Іваненко заявив відвід судді Хвостачу в зв”язку з тим, що він є сусідом позивача та представнику позивача адвокату Хилинському, який є племінником секретаря судового засідання. Суд, порадившись на місці вирішив клопотання відхилити, так як сусідські відносини самі по собі не є підставою для відводу судді, а те що Хилинський є племінником секретаря судового засідання не може вплинути на рішення суду по справі, яка розглядається. Чи може бути заявлений відвід судді , представнику позивача? Чи правильно поставлена ухвала про залишення клопотання про відвід судді без задоволення?

Варіант 25


 1. Передумови виникнення цивільно-процесуальних правовідносин.

 2. Поняття і види доказів.

ЗАДАЧА:

За позовом Старченко Р. до автопідприємства про відновлення на роботі від імені відповідача в суді брали участь юрисконсульт і адвокат. В розгляді справи брав участь і директор автопідприємства. Чи можлива участь у справі двох представників відповідача? Як повинні оформлятися повноваження вказаних представників?
Варіант 26

  1. Зміст цивільних процесуальних правовідносин.

  2. Поняття доказування, стадії.

ЗАДАЧА:

Андрушко Д. звернувся до суду з позовною заявою до Корнія В. про визнання права власності на частину житлового будинку. Інтереси Андрушка Д. представляв його брат, який працював слідчим, а інтереси Корнія В. – особа, яка виключена з колегії адвокатів. Чи можуть вказані особу бути представниками в суді?
Варіант 27

1. Суб’єкт та об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

2. Вимоги до доказів.

ЗАДАЧА:

В суді розглядалася справа про встановлення батьківства. Позивачка звернулася до суду з проханням прослухати запис, зроблений з допомогою диктофона, який свідчив про визнання відповідачем свого батьківства. Вирішіть питання щодо допустимості цього запису в якості доказу.
Варіант 28

 1. Суд – обов’язковий учасник цивільних процесуальних правовідносин.

 2. Підстави звільнення від доказування.

ЗАДАЧА:

Клішевський подав до суду заяву про оспорювання батьківства. Індюкова вважала, що спорювання батьківства не можливе, оскільки Клішевський в позасудовому порядку батьківство визнав. В якості доказу, вона представила картину, на звороті якої позивачем було написано: „Моєму сину Сергію в честь дня народження”. Яким видом доказу є картина?
Варіант 29
  1. Поняття та ознаки сторін. Процесуальні права та обов”язки сторін.


  2. Засоби доказування.

ЗАДАЧА:

Визначте підвідомчість наступних спорів:

 1. за вимогою Кириленка до ТзОВ „Гал” про відшкодування збитків, заподіяних неналежним виконанням договору побутового замовлення;

 2. за вимогою Кривенка до райвиконкому про надання земельної ділянки для ведення селянського (фермерського) господарства;

 3. за вимогою державної податкової інспекції до підприємця про стягнення прибуткового податку;

 4. за вимогою податкової інспекції до ТзОВ „Меркурій” про його ліквідацію.


Варіант 30

 1. Процесуальна співучасть та її види. Порядок та підстави залучення співучасників.

 2. Поняття та види цивільної юрисдикції (підвідомчості).

ЗАДАЧА:

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у м.Стрию Львівської обл. Іванчуку було заподіяно шкоду у розмірі 1200 гр. Заподіював шкоди мешкає у м.Донецьк. Іванчук мешкає у м. Тернопіль. Якому суду підсудна дана справа?

ІІ контрольна
Варіант 1

  1. Підвідомчість позовних справ суду.

  2. Процесуальні дії судді та осіб, які беруть участь у справі.

ЗАДАЧА:

Леонов засуджений до позбавлення волі строком на 5 років. Його дружина має намір звернутися до суду з позовом про розірвання шлюбу та розподіл спільно нажитого майна. Вона проживає у м.Червоноград, виправно-трудова установа, в якій відбуває покарання чоловік, - у м. Ямпіль. В який суд повинна звернутися дружина Леонова?
Варіант 2

 1. Поняття та види підсудності.

 2. Судові виклики і повідомлення.

ЗАДАЧА:

Як обчислюється строк на подання апеляційної скарги в наступних випадках: а) 1 серпня суд виніс рішення по справі; б) на рішення суду від 13 лютого відповідач подав скаргу 10 березня, вказавши, що копія рішення отримана ним тільки 5 березня; в) позивач направив апеляційну скаргу з пропуском встановленого строку і просив його відновити так як знаходиться на лікуванні в лікарні і не міг своєчасно оскаржити рішення суду.

Варіант 3


 1. Зміна підсудності.

 2. Значення стадії судового розгляду справи.

ЗАДАЧА:

В зв”язку із знаходженням позивача в тривалому службовому відрядженні суд зупинив провадження у справі. З поверненням із відрядження (через 3 роки) провадження по справі було поновлено. В судовому засіданні відповідач просив відмовити у позові, посилаючись на пропуск строку давності. Чи може бути прийнята судом ця обставина як підстава для відмови у позові? Які правила зупинення процесуальних строків?
Варіант 4

 1. Поняття та види процесуальних строків.

 2. Судове засідання – процесуальна форма судового розгляду.

ЗАДАЧА:

В ході розгляду справи про визнання права власності на приватизовану квартиру вартістю 80 тис. грв. у зв”язку зі смертю 78-річного позивача розгляд справи був припинений. Після визначення правонаступника, яким став син померлого, справа була відновлена. Вирішіть питання пов”язаних з виплатою витрат позивачем і правонаступником.
Варіант 5

  1. Обчислення процесуальних строків.

  2. Ускладнення в ході судового розгляду.

ЗАДАЧА:

Визначіть ціну позову І розмір судового збору. З кого повинен стягуватися судовий збір у випадку пред”явлення: а) позову про стягнення боргу у розмірі 30 тис. грв., якщо позов задоволено повністю; б) позов про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини (середньомісячна заробітна плата позивача 300 грв., відповідача 400 грв.), якщо позов задоволено; в) позов про визнання права власності на будинок вартістю 90 тис. грв., якщо суд відмовив в задоволенні позову.
Варіант 6

 1. Поняття та види судових витрат.

 2. Фіксування цивільного процесу.

ЗАДАЧА:

В судове засідання було викликано свідків Марко та Мороза та експерта Давидяка. Марко в судове засідання не з”явилася, Мороз відмовився від дачі показань. Давидяк відмовився від проведення експертизи через недостатність спеціальних знань. Хто з них і яку відповідальність будуть нести?

Варіант 7


 1. Розподіл судових витрат між сторонами.

 2. Поняття, види та суть судового рішення.

ЗАДАЧІ.

Експерт Кравців порушував порядок у залі судового засідання, за що був видалений з залу. Розгляд справи продовжили наступного дня. Кравців надалі не виконував розпоряджень головуючого. Які заходи процесуального примусу можна застосувати в даному випадку?
Варіант 8

  1. Поняття та види заходів процесуального примусу.

  2. Вимоги, яким має задовольняти судове рішення.

ЗАДАЧА:

Батюк заявив своїй дружині позов про розподіл будинку, що є їх спільною власністю. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, вказавши, що з аналогічним позовом раніше зверталася дружина Батюка, але згодом відмовилась від позову, і провадження у справі було припинене. Чи правильно зробив суд?
Варіант 9

  1. Позов – поняття, елементи та види.

  2. Виправлення недоліків у судовому рішенні.

ЗАДАЧА:

Римко звернувся до суду з заявою про повернення боргу в сумі 450 гр., які він позичив Лойку. Лойко борг заперечив і подав заяву про стягнення з Римка вартості телевізора – 400гр., який Римко чотири роки тому розбив під час сварки з Лойком. Чи є позов Лойка зустрічним позовом? Чи повинен суд розглядати справу, якщо сплив строк позовної давності?
Варіант 10

 1. Право на позов.

 2. Набрання рішенням суду законної сили.

ЗАДАЧА:

Позивач Іванчук вважає, що під час проголошення рішення суду суддя помилився, і замість стягнення заробітної плати у розмірі 425 грн. стягнув 125 грн. Про це він сказав судді одразу після завершення судового засідання, в якому рішення було проголошено. Суддя визнав помилку і сказав Іванчуку, що коли секретар буде готувати витяг з рішення, ця помилка буде усунута. Через 20 днів Іванчук отримав витяг з рішення, в якому була зазначена сума 125 грн. Проаналізуйте дії суду.

Варіант 11


 1. Захист проти позову.

 2. Ухвали суду І інстанції.

ЗАДАЧА:

За позовом фабрики ВАТ „Провесінь” до інженера К. про виселення з відомчої квартири в зв’язку з втратою відповідачем трудових зв’язків з підприємством, суд в рішенні вказав: „Виселити К. із займаної ним житлової площі після того, як йому і його сім’ї буде надано інше придатне для проживання приміщення”. Чи правильно сформульована резолютивна частина рішення?
Варіант 12

 1. Об’єднання та роз’єднання позовів.

 2. Поняття судового наказу.

ЗАДАЧА:

Задовольняючи позов про відшкодування шкоди, суд вказав резолютивній частині рішення: „Зобов’язати громадянина Григоренка відновити пошкоджений автомобіль в попередній стан протягом одного року, а при невідновленні машини, зобов’язати Григоренка відшкодувати шкоду в сумі 1300 грн. і сплатити мито в сумі 13 грн.”. Чи правильно складена резолютивна частина рішення?
Варіант 13

 1. Забезпечення позову.

 2. Процедура наказного провадження.

ЗАДАЧА:

Белько звернулася до суду у січні 2004 року з заявою про визнання її чоловіка безвісно відсутнім. Вона сказала, що має намір розірвати з чоловіком шлюб. Відомостей про чоловіка вона не отримувала з 2002 року після його від’їзду на роботу в Австралію. Який порядок визнання громадянина безвісно відсутнім?
Варіант 14

  1. Мета і значення провадження у справі до судового розгляду.

  2. Загальна характеристика окремого провадження.

ЗАДАЧА:

До суду з заявою про визнання Чернетка Л. обмежено дієздатним звернулася його мати Чернетко О., яка проживає окремо від сім’ї сина. В заяві зазначалося, що Чернетко Л. Зловживає спиртними напоями та ставить свою дружину та малолітнього сина, які живуть разом з ним в тяжке матеріальне становище. Чи може мати Чернетко О. звернутися до суду із заявою? Відповідно до яких умов Чернетко О. може звернутися до суду у цій справі?

Варіант 15


 1. Попереднє судове засідання.

 2. Порядок розгляду справ окремого провадження.

ЗАДАЧА:

Під час стоянки військового судна біля берегів Греції матрос Світлик Д., який стояв на вахті, вночі зник. Оскільки в той час була штормова погода, то є підстави вважати, що він загинув. Однак незначна відстань від берега дає можливість говорити про втечу. Як має вирішити справу суддя, до якого звернулося командування ВМС через 4 місяці після зазначеної події з заявою про оголошення Світлик Д. померлим?.
Варіант 16

  1. Підвідомчість позовних справ суду.

  2. Процесуальні дії судді та осіб, які беруть участь у справі.

ЗАДАЧА:

Леонов засуджений до позбавлення волі строком на 5 років. Його дружина має намір звернутися до суду з позовом про розірвання шлюбу та розподіл спільно нажитого майна. Вона проживає у м.Червоноград, виправно-трудова установа, в якій відбуває покарання чоловік, - у м. Ямпіль. В який суд повинна звернутися дружина Леонова?
Варіант 17

 1. Поняття та види підсудності.

 2. Судові виклики і повідомлення.

ЗАДАЧА:

Як обчислюється строк на подання апеляційної скарги в наступних випадках: а) 1 серпня суд виніс рішення по справі; б) на рішення суду від 13 лютого відповідач подав скаргу 10 березня, вказавши, що копія рішення отримана ним тільки 5 березня; в) позивач направив апеляційну скаргу з пропуском встановленого строку і просив його відновити так як знаходиться на лікуванні в лікарні і не міг своєчасно оскаржити рішення суду.
Варіант 18

 1. Зміна підсудності.

 2. Значення стадії судового розгляду справи.

ЗАДАЧА:

В зв”язку із знаходженням позивача в тривалому службовому відрядженні суд зупинив провадження у справі. З поверненням із відрядження (через 3 роки) провадження по справі було поновлено. В судовому засіданні відповідач просив відмовити у позові, посилаючись на пропуск строку давності. Чи може бути прийнята судом ця обставина як підстава для відмови у позові? Які правила зупинення процесуальних строків?

Варіант 19


 1. Поняття та види процесуальних строків.

 2. Судове засідання – процесуальна форма судового розгляду.

ЗАДАЧА:

В ході розгляду справи про визнання права власності на приватизовану квартиру вартістю 80 тис. грв. у зв”язку зі смертю 78-річного позивача розгляд справи був припинений. Після визначення правонаступника, яким став син померлого, справа була відновлена. Вирішіть питання пов”язаних з виплатою витрат позивачем і правонаступником.
Варіант 20

  1. Обчислення процесуальних строків.

  2. Ускладнення в ході судового розгляду.

ЗАДАЧА:

Визначіть ціну позову І розмір судового збору. З кого повинен стягуватися судовий збір у випадку пред”явлення: а) позову про стягнення боргу у розмірі 30 тис. грв., якщо позов задоволено повністю; б) позов про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини (середньомісячна заробітна плата позивача 300 грв., відповідача 400 грв.), якщо позов задоволено; в) позов про визнання права власності на будинок вартістю 90 тис. грв., якщо суд відмовив в задоволенні позову.
Варіант 21

  1. Поняття та види судових витрат.

  2. Фіксування цивільного процесу.

ЗАДАЧА:

В судове засідання було викликано свідків Марко та Мороза та експерта Давидяка. Марко в судове засідання не з”явилася, Мороз відмовився від дачі показань. Давидяк відмовився від проведення експертизи через недостатність спеціальних знань. Хто з них і яку відповідальність будуть нести?
Варіант 22

 1. Розподіл судових витрат між сторонами.

 2. Поняття, види та суть судового рішення.

ЗАДАЧІ.

Експерт Кравців порушував порядок у залі судового засідання, за що був видалений з залу. Розгляд справи продовжили наступного дня. Кравців надалі не виконував розпоряджень головуючого. Які заходи процесуального примусу можна застосувати в даному випадку?

Варіант 23


 1. Поняття та види заходів процесуального примусу.

 2. Вимоги, яким має задовольняти судове рішення.

ЗАДАЧА:

Батюк заявив своїй дружині позов про розподіл будинку, що є їх спільною власністю. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, вказавши, що з аналогічним позовом раніше зверталася дружина Батюка, але згодом відмовилась від позову, і провадження у справі було припинене. Чи правильно зробив суд?
Варіант 24

  1. Позов – поняття, елементи та види.

  2. Виправлення недоліків у судовому рішенні.

ЗАДАЧА:

Римко звернувся до суду з заявою про повернення боргу в сумі 450 гр., які він позичив Лойку. Лойко борг заперечив і подав заяву про стягнення з Римка вартості телевізора – 400гр., який Римко чотири роки тому розбив під час сварки з Лойком. Чи є позов Лойка зустрічним позовом? Чи повинен суд розглядати справу, якщо сплив строк позовної давності?
Варіант 25

 1. Право на позов.

 2. Набрання рішенням суду законної сили.

ЗАДАЧА:

Позивач Іванчук вважає, що під час проголошення рішення суду суддя помилився, і замість стягнення заробітної плати у розмірі 425 грн. стягнув 125 грн. Про це він сказав судді одразу після завершення судового засідання, в якому рішення було проголошено. Суддя визнав помилку і сказав Іванчуку, що коли секретар буде готувати витяг з рішення, ця помилка буде усунута. Через 20 днів Іванчук отримав витяг з рішення, в якому була зазначена сума 125 грн. Проаналізуйте дії суду.
Варіант 26

 1. Захист проти позову.

 2. Ухвали суду І інстанції.

ЗАДАЧА:

За позовом фабрики ВАТ „Провесінь” до інженера К. про виселення з відомчої квартири в зв’язку з втратою відповідачем трудових зв’язків з підприємством, суд в рішенні вказав: „Виселити К. із займаної ним житлової площі після того, як йому і його сім’ї буде надано інше придатне для проживання приміщення”. Чи правильно сформульована резолютивна частина рішення?

Варіант 27


 1. Об’єднання та роз’єднання позовів.

 2. Поняття судового наказу.

ЗАДАЧА:

Задовольняючи позов про відшкодування шкоди, суд вказав резолютивній частині рішення: „Зобов’язати громадянина Григоренка відновити пошкоджений автомобіль в попередній стан протягом одного року, а при невідновленні машини, зобов’язати Григоренка відшкодувати шкоду в сумі 1300 грн. і сплатити мито в сумі 13 грн.”. Чи правильно складена резолютивна частина рішення?
Варіант 28

 1. Забезпечення позову.

 2. Процедура наказного провадження.

ЗАДАЧА:

Белько звернулася до суду у січні 2004 року з заявою про визнання її чоловіка безвісно відсутнім. Вона сказала, що має намір розірвати з чоловіком шлюб. Відомостей про чоловіка вона не отримувала з 2002 року після його від’їзду на роботу в Австралію. Який порядок визнання громадянина безвісно відсутнім?
Варіант 29

  1. Мета і значення провадження у справі до судового розгляду.

  2. Загальна характеристика окремого провадження.

ЗАДАЧА:

До суду з заявою про визнання Чернетка Л. обмежено дієздатним звернулася його мати Чернетко О., яка проживає окремо від сім’ї сина. В заяві зазначалося, що Чернетко Л. Зловживає спиртними напоями та ставить свою дружину та малолітнього сина, які живуть разом з ним в тяжке матеріальне становище. Чи може мати Чернетко О. звернутися до суду із заявою? Відповідно до яких умов Чернетко О. може звернутися до суду у цій справі?
Варіант 30

 1. Попереднє судове засідання.

 2. Порядок розгляду справ окремого провадження.

ЗАДАЧА:

Під час стоянки військового судна біля берегів Греції матрос Світлик Д., який стояв на вахті, вночі зник. Оскільки в той час була штормова погода, то є підстави вважати, що він загинув. Однак незначна відстань від берега дає можливість говорити про втечу. Як має вирішити справу суддя, до якого звернулося командування ВМС через 4 місяці після зазначеної події з заявою про оголошення Світлик Д. померлим?.следующая страница >>