refik.in.ua 1

ПРОЦЕДУРА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ (СТ. 342-368)

Таблиця 40

Відкриття судового засідання, встановлення явки сторін

Останнє слово обвинуваченого

Вихід суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку

ПРОГОЛОШЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ
СУДОВИЙ РОЗГЛЯД:


Оголошення прокурором короткого викладу обвинувального акту

Роз’яснення обвинуваченому суті обвинувачення, чи визнає він себе винним та чи бажає давати показання

Визначення порядку та обсягу досліджуваних доказів

Розгляд судом клопотань учасників судового розгляду

Дослідження доказів (допит обвинуваченого(их), свідків, потерпілих, експертів, дослідження речових доказів, документів, звуко- і відеозаписів тощо)

Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами (закінчення судового слідства

СУДОВІ ДЕБАТИ


Оголошення складу суду і роз’яснення права відводу


Роз’яснення прав і обов’язків особам, що беруть участь у судовому розгляді

Якщо під час наради при ухваленні судового рішення з’ясується, що певні обставини потребують додаткового дослідження, суд із власної ініціативи відновлює судовий розгляд, який проводиться в межах з’ясування обставин, які викликали його відновлення


Видалення свідків із залу судового засіданняЯкщо обвинувачений в останньому слові повідомить про нові обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, суд з своєї ініціативи або за клопотанням учасників відновлює судовий розгляд