refik.in.ua 1

П Р О Т О К О Л


про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем)
Місто (село)________________ «___»________20__ року
Час початку “___”год. “___” хв.

Час закінчення “___” год. “___” хв.
Співробітник оперативного підрозділу__________________________________ ,

( посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши доручення слідчого_____________________________________________________
про______________________________________________________________________________

по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ст. ____________________________ КК України, -

на підставі ухвали ________________________________________________________________

про дозвіл на втручання у приватне спілкування від «__» ____________ 20__ року, з дотриманням вимог статей 104, 246, 258, 263, 264, 265 КПК України, за участю:_____________________________________________________________ ____________________________________________________________________

(вказуються особи, які присутні під час виконання доручення)

____________________________________________________________________
У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 99, п. 1 ч. 3 ст. 104, 252 КПК України в ході процесуальної дії застосовується

_______________________________________­­­­­­­­­­­_________________________

(інформація про застосування технічних засобів фіксації, характеристики

____________________________________________________________________

технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються при

____________________________________________________________________

проведенні процесуальної дії; ідентифікаційні ознаки, які дозволять унікально ідентифікувати абонента

____________________________________________________________________


спостереження, транспортну телекомунікаційну мережу, кінцеве обладнання, на якому може здійснюватися

____________________________________________________________________

втручання у приватне спілкування)

____________________________________________________________________
У ході процесуальної дії встановлено:

_______________________________________________________________________

(зміст інформації, що передається особами через транспортні телекомунікаційні мережі,

______________________________________________________________________________________ з з яких здійснюється зняття інформації,

фіксується на відповідному носієві особою, яка здійснювала зняття та зобов'язана

_______________________________________________________________________забезпечити обробку, збереження або передання інформації)

_______________________________________________________________________
З протоколом ознайомлені та попереджені про недопустимість розголошення результатів:

____________________________________________________________________

(спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії; прізвище, ініціали, підпис)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


____________________________________________________________________ (співробітник оперативного підрозділу, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали) 1


1 Відповідно до ч. 3 ст. 252 КПК України протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії з додатками не пізніше ніж через 24 години з моменту її припинення передається прокурору. Про це складається супроводжувальний лист.