refik.in.ua 1


П Р О Т О К О Л

проведення слідчого експерименту
Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року
Розпочато о «____» год. «____» хв.

Закінчено о «____» год. «____» хв.
____________________________________________________________________,

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року у (на) __________________________________________________________

(місце проведення слідчого експерименту, погодні умови, освітлення)

_______________________________________________________________________________
За участю потерпілого:

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому у відповідності з ч. ч. 1, 2 ст. 56. ст. 57 КПК України роз’яснені його права і обов’язки. Потерпілий попереджений про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань за ст. 384 КК України.

_______ (_________________) (підпис) (прізвище)
За участю підозрюваного:

_______________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому згідно з ч.ч. 3, 4, 5, 6, 7 ст. 42 КПК України роз’яснені його права і обов’язки.

_______ (_________________) (підпис) (прізвище)

За участю захисника:

_______________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому згідно з ст.ст. 46, 47 КПК України роз’яснені його права і обов’язки.


_______ (_________________) (підпис) (прізвище)
За участю_____________________ представника _________________________:

_______________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому згідно з ч.ч. 5 ст. 44; ч. 4 ст. 58; ч. 2 ст. 59 КПК України роз’яснені його права і обов’язки.

_______ (_________________) (підпис) (прізвище)

За участю свідка:

_______________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому згідно з ст.ст. 66, 67 КПК України роз’яснені його права і обов’язки. Свідка попереджено про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань за ст. 385 КК України і за дачу завідомо неправдивих показань за ст. 384 КК України.

_______ (_________________) (підпис) (прізвище)
За участю спеціаліста:

_______________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому згідно з ч.ч. 4, 5 ст. 71 КПК України роз’яснені їхні права і обов’язки

_______ (_________________) (підпис) (прізвище)

За участю інших осіб:

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

яким згідно з ст._________________ КПК України роз’яснені їхні права і обов’язки

_______ (_________________) (підпис) (прізвище)
У присутності понятих:

1)___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, підпис)

2)___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, підпис)

________________________________________________________________________________

яким згідно з ст.ст. 11,13,15, 223 КПК України роз’яснені їхні права і обов’язки
Особам, які беруть участь у проведенні слідчого експерименту заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: ________________________________________________________

____________________________________________________________________

(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються ____________________________________________________________________

при проведенні слідчого експерименту, підписи осіб)

____________________________________________________________________

(про проведення слідчого експерименту із застосуванням безперервного відеозапису)

____________________________________________________________________, а також роз’яснено вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії.

Пред’явив гр-ну (ці)__________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка займає приміщення, в якому проводиться слідчий експеримент)

________________________________________________________________________________________________
ухвалу слідчого судді про проведення слідчого експерименту.

Копію ухвали слідчого судді про проведення слідчого експерименту отримав___________________________________________________________

(прізвище, підпис особи, яка володіє житлом чи іншим володінням або іншої присутньої особи)


з дотриманням вимог ст.ст. 104, 223, 240 КПК України, провів слідчий експеримент з метою перевірки і уточнення відомостей:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Слідчим експериментом встановлено:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Під час слідчого експерименту було:

____________________________________________________________________________

(складено плани і схеми; виготовлено графічні зображення, відбитки та зліпки)

________________________________________________________________________________________________________________________________________,які додаються до протоколу.

Складені плани і схеми; виготовлені графічні зображення, відбитки та зліпки____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________


пред’явлені понятим і іншим особам присутнім на слідчому експерименті.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
З протоколом ознайомлені: ____________________________________________

____________________________________________________________________

(спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії; прізвище, ініціали, підпис)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Учасники:

1. ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

2. ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)
Поняті:

1. ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

2. ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)
Слідчий експеримент провів:

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)


Пользователь // /home/server13/mir.zavantag.com/pars_docs/refs/387/386989/386989.doc