refik.in.ua 1

Проект


вноситься народними депутатами України
Яценюком А.П. (р. № 334)
Оробець Л.Ю. (р. № 349)

Закон україни

"Про внесення змін до деяких законів України"
(щодо підвищення рівня народжуваності та престижу материнства)
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України «Про відпустки» (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 2, ст. 4):

1) у статті 4:

- пункт четвертий частини першої після абзацу першого доповнити абзацом наступного змісту:

«відпустка чоловікам у зв’язку з народженням дитини (стаття 17-1 цього Закону)»

2) доповнити закон статтею 17-1 наступного змісту:

«Стаття 17-1. Відпустка чоловікам у зв’язку з народженням дитини

Чоловікам надається оплачувана відпустка у зв’язку з народженням дитини тривалістю 7 календарних днів, починаючи з дня пологів дружини.»


  1. у статті 20:

  • доповнити статтю частинами восьмою та дев’ятою наступного змісту:

«Відпустка чоловікам у зв’язку з народженням дитини надається за заявою чоловіка та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

До відпустки чоловікам у зв’язку з народженням дитини власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за заявою чоловіка приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості його роботи в поточному робочому році.»

  1. у статті 21:

  • частину першу доповнити словами «а чоловікам за час відпустки у зв’язку з народженням дитини – у день виплати заробітної плати»

  1. у статті 23:

  • частину першу після цифри «16» доповнити цифрою «17-1».

2. У Законі України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 14, ст. 71):


1) у статті 35:

частину першу доповнити пунктом 9 наступного змісту:

«9) догляд за трьома і більше дітьми віком до 18 років»

доповнити статтю частиною дванадцять наступного змісту:

«12. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за трьома і більше дітьми віком до 18 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого особа вважається такою, що є матір’ю трьох дітей віком до 18 років, але не більш як до досягнення хоча б одним із дітей 18-річного віку.

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за трьома і більше дітьми віком до 18 років виплачується застрахованій особі незалежно від її страхового стажу за рахунок коштів Фонду.»

2) у статті 36:

доповнити новою частиною третьою наступного змісту:

«3. Застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за трьома і більше дітьми віком до 18 років позбавляються батьківських прав щодо хоча б одного з дітей, втрачають право на отримання допомоги з моменту набрання чинності відповідним рішенням».

3) у статті 37:

доповнити статтю новою частиною третьою наступного змісту:

«3. Допомога по догляду за трьома і більше дітьми віком до 18 років надається застрахованій особі у розмірі100 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи, і не залежить від страхового стажу.»

4) у статті 51:

доповнити статтю новою частиною п’ятою наступного змісту:

«5. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за трьома і більше дітьми віком до 18 років є завірені копії свідоцтв про народження дітей або інші документи, які підтверджують право на пільгу.».
3. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради, 1971, додаток до № 50, ст. 375):

1) доповнити Кодекс статтею 179-1 наступного змісту:

«Стаття 179-1. Відпустка чоловікам у зв’язку з народженням дитини


Чоловікам надається оплачувана відпустка у зв’язку з народженням дитини тривалістю 7 календарних днів, починаючи з дня пологів дружини.

Підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.».
ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради

України