refik.in.ua   1 2 3

Календарний графік проходження практики
п/п

Назва теми

К-сть годин

Дата проходження

Відмітки про виконання

Всього

В т.ч. самост. вивчення
Підпис керівників практики:

від коледжу _____________________
від підприємства __________________


 1. Робочі записи під час практики

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Відгук і оцінка роботи студента на практиці
_________________________________________________________________

(підприємство, установа)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Підпис керівника практики від підприємства
Печатка ______________ 20 __ р.


 1. Висновок керівника практики від коледжу про роботу студента

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис керівника практики

від циклової комісії _______________________________

________________ 200 __ р.
Залікова оцінка з практики _________________________
Підпис керівника

практики від коледжу _____________________________


 1. Правила ведення й оформлення щоденника
  1. Щоденник – основний документ під час проходження практики.

  2. Коли студент проходить практику за межами міста, у якому знаходиться коледж, щоденник для нього є також посвідченням про відрядження, що підтверджує тривалість перебування студента на практиці.

  3. Під час практики студент щодня коротко чорнилом повинен записувати в щоденник усе, що він зробив за день для виконання календарного графіка проходження практики. Докладні записи веде в робочих зошитах, які є продовженням щоденника.

  4. Не рідше, як раз на тиждень, студент зобов’язаний подавати щоденник на перегляд керівникам практики від коледжу й підприємства, які перевіряють щоденник, дають письмові зауваження, додаткові завдання й підписують записи, що їх зробив студент.

  5. Після закінчення практики щоденник разом із звітом має бути переглянутий керівниками практики, які складають відгуки й підписують його.

  6. Оформлений щоденник разом із звітом студент повинен здати на циклову комісію.Без заповненого щоденника практика не зараховується.<< предыдущая страница