refik.in.ua 1

Практичне заняття № 1


Роль і значення технологій зв’язку з громадськістю.

PR-технології в бізнесі

План


  1. Сутність і особливості технологій зв’язку з громадськістю.

  2. Формування технологій зв’язку з громадськістю.

  3. Репутація у зв’язках з громадськістю.

  4. Фірмовий дизайн.

  5. Зв’язки з громадськістю як засіб ділової комунікації.

  6. Фірмові PR-акції.