refik.in.ua 1 2 3 ... 16 17

Розрахунок основних параметрів по­дрібнювально-сортувальної установки. Ііпхідпими даними для цього розрахун­ку е продуктивність і гранулометричний І клад продуктів подрібнення. Розраху­нок установки здійснюють у такій по­слідовності:


  1. За залежністю (3.2) встановлюють
    кількість стадій.

  2. Складають загальну схему установки.

  3. Визначають кількість гірської маси,
    що підсіюється па колосниковому грохоті,
    м·' год,

^год

(3.3)

(d2