refik.in.ua 1

Тема 15. Плата за користування надрами
Ознаки

Характеристики

Стаття


1

Платники податку

1.Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами (далі – спеціальний дозвіл) в межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах зазначених у таких спеціальних дозволах об’єктах (ділянках) надр.

2.Платниками плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, є юридичні та фізичні особи - суб’єкти господарської діяльності, які використовують у межах території України ділянки надр для:

а) зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів;

б) витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції;

в) вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин;

г) зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів;

ґ) провадження інших видів господарської діяльності.


263.1

264.1

2

Об’єкт оподаткування

1.Об’єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин по кожній наданій в користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини) або обсяг погашених у податковому (звітному) періоді запасів корисних копалин.


2. Об’єктом оподаткування платою за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, є обсяг підземного простору (ділянки) надр:

а) для зберігання природного газу та газоподібних продуктів - активний об’єм зберігання газу в пористих чи тріщинуватих геологічних утвореннях (пластах-колекторах);

б) для зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів - об’єм спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер);

в) для витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції, вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин, зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів.


263.2

264.2

3

База оподаткування

Базою оподаткування є вартість обсягів видобутих у податковому (звітному) періоді корисних копалин (мінеральної сировини), яка окремо обчислюється для кожного виду корисної копалини (мінеральної сировини) для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничодобувного підприємства).


263.5

4

Ставки оподаткування

Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин:

-в грн. за одиницю погашених запасів корисних копалин

-в грн. за одиницю видобутих корисних копалин

-у відсотках від вартості видобутих корисних копалин

Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

- в грн. на рік за одиницю обсягу користування надрами.263.9

264.4

5

Коригуючи коефіцієнти


Видобування позабалансових запасів корисних копалин- 0,5

Видобування запасів (ресурсів) корисних копалин з техногенних родовищ- 0,5

Видобування піщано-гравійної сировини в межах акваторії морів, водосховищ у річках та їх заплавах,крім видобування, пов’язаного з плановими роботами з очищення фарватерів річок - 2

Видобування вуглекислих мінеральних підземних вод (гідрокарбонатних) із свердловин, що не обладнані стаціонарними газовідділювачами- 0,85

Видобування запасів з родовищ, які в порядку, визначеному законодавством, визнані як дотаційні запаси- 0,01

Видобування платником запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти- 0,7


263.10

6

Податковий період

Податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.(для видобування корисних копалин і для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин)


263.11

264.5


Питання для самоконтролю:

  1. Хто є платниками рентної плати за користування надрами, та видобування корисних копалин?

  2. Як обчислюється плата за користування надрами в цілях не пов’язаних з видобуванням корисних копалин?

  3. Хто здійснює контроль за повнотою і своєчасністю сплати рентної плати?


Рекомендована література:

  1. Податковий Кодекс України (ст..262−264)
Викладач: Сахно О.В.