refik.in.ua 1

Питання на екзамен з курсу „ЗАРУБІЖНА ЕТНОЛОГІЯ”


1.Принципи, критерії та види класифікації етносів.

2. Австралійсько-океанійський макрорегіон: загальна характеристика (межі, етнічні спільноти, релігії і конфесії, мови).

3. Північно-африканський макрорегіон: загальна характеристика географічного розташування, країн, народів, мови і релігій народів, що його населяють.

4. Макрорегіон Тропічної Африки: регіони, що в нього входять, етнічний склад населення, мовна та релігійна ситуація.

5. Загальна характеристика Азійського континенту: макрорегіони та регіони, що в нього входять.

6. Південносхідно-азійський макрорегіон: загальна характеристика (межі, країни, етнічні спільноти, релігії, мови).

7. Південноазійський історичко-етнографічний макрорегіон: загальна характеристика межі, країни, етнічні спільноти, релігії, мови).

8. Західна Азія як історико-етнографічний макрорегіон: загальна храктеристика.

9. Східна Азія як історико-етнографічний макрорегіон: загальна характеристика.

10. Сибірський історико-етнографічний макрорегіон: народи, релігії, мови.

11. Кавказ як історико-етнографічний макрорегіон.

12. Поділ Європи на регіони та ареали. Класифікація народів Європи.

13. Північна Америка як історико-етнографічний макрорегіон.

14. Мезоамерика: загальна характеристика історико-етнографічного макрорегіону.

15. Південноамериканський історико-етнографічний макрорегіон.

16. Класифікація мов світу.

17. Індоєвропейська сім’я мов.

18. Мовні сім’ї на території Азії.

19. Мовні сім’ї на території Америки.

20. Класифікація релігій світу.

21. Християнство: напрями, церкви, течії, секти. Поширеність у різних етнографічних макрорегіонах.

22. Іслам: напрями та релігійні течії. Регіони поширення у світі.

23. Буддизм: напрями, поширення серед народів світу.

24. Індуїзм: загальна характеристика.


25. Локальні релігії.

26.Класифікація народів Австрало-океанійського макрорегіону.

27. Загальна характеристика етнокультури австралійців та тасманійців.

28. Господарча діяльність та матеріальна культура австралійських аборигенів.

29. Австралійський тотемізм.

30. Етапи етнічної історії народів Австралії і сучасна етнічна ситуація в регіоні.

31. Народи Океанії: класифікація, загальна характеристика.

32. Матеріальна культура і господарська діяльність океанійських народів. Особливості соціальної організації.

33. Релігійні вірування океанійських народів. Поняття табу-мана.

34. Класифікація народів південносхідноазійського макро регіону.

35. Особливості етнічної історії народів Південносхідної Азії і сучасна етнічна ситуація в регіоні.

36. Етнічні спільноти, що проживають в Індокитаї: загальна характеристика.

37. Особливості острівних етносів Південносхідної Азії.

38. Господарська діяльність і культура харчування народів Південносхідної Азії: житло, одяг, зачіски, головні убори.

39. Духовна культура народів Південносхідної Азії: вірування, табу, релігії, специфічні культи.

40.Народні та національні релігії.

41. Народи В’єтнаму, Лаосу, Таїланду, Індонезії, М’янми, Філіппін.

42. Класифікація народів південноазійського макрорегіону.

43. Історико-етнографічне районування Південноазійського макрорегіону.

44. Етапи етнічної історії народів Південної Азії і сучасна антропологічна, лінгвістична та культурна ситуація в регіоні.

45. Народи Індії: загальна характеристика, особливості етнічного розвитку.

46. Матеріальна культура і ремесла в Індії.

47. Духовна культура народів Індії, головні індуїстські боги та свята, культи, табу.

48. Соціальна структура індійського суспільства: кастова система. Сімейний побут і звичаї індусів.


49. Малі народи південноазійського макрорегіону.

50. Народи Непалу, Пакистану, Бутану, Бангладеш.

51. Давні цивілізації і етноси на території Західної Азії. Близький Схід як колиска трьох світових релігій.

52. Країни, народи, мови і релігії Західної Азії.

53. Специфіка релігійної ситуації в Західній Азії: релігії, конфесії в історичному розвитку.

54. Іраномовні народи західноазійського регіону: розселення, лінгвістична та антропологічна характеристика, культура.

55. Семітські народи: розселення, країни, етапи етнічної історії.

56. Арабські народи Західної Азії та Північної Африки.

57. Скотарські кочові племена і народи Західної Азії. Загальна характеристика.

58. Народи Малої Азії.

59. Кочівники-скотарі казахи і киргизи. Землеробство в середньоазійському макрорегіоні

60. Класифікація народів Центральноазійського макрорегіону: країни, народи, мови, релігії.

61. Монгольські народи: антропологічна, лінгвістична та релігійна характеристика та етапи етнічної історії.

62. Традиційні та сучасні свята у монголів.

63. Соціальний уклад і сімейна організація монгольських та тибетських народів.

64. Ламаїзм у Центральній Азії.

65. Народи Західного Китаю. Господарча специфіка. Матеріальна і духовна культура.

66. Класифікація народів Східної Азії.

67. Народи Китаю.

68. Основні свята календарного циклу японців..

69. Релігії в Китаї. Поняття “синь цзяо”. Основні свята календарного циклу китайців.

70. Основні етапи етнічної історії японців, загальна характеристика матеріальної культури японців та айнів.

71. Духовна культура та соціальний уклад японського традиційного суспільства.

72. Релігії в Японії. Національний характер японців. Японський етикет.

73.Класифікація народів північноафриканського історико-етнографічного макрорегіону.


74. Господарська діяльність та матеріальна культура народів Північної Африки.

75. Релігії в Північній Африці. Етноконфесійні групи. Центри християнства.

76.Народи Тропічної Африки: класифікація за господарчо-культурними типами.

77.Мови та народи Чорної Африки.

78.Релігії Чорної Африки. Специфіка традиційних африканських релігійних вірувань і культів.

79.Збиральники та мисливці, землероби та скотарі Чорної Африки.

80.Етнічна карта сучасних народів Північної Америки.

81.Класифікація індіанських народів Північної Америки: мови, розселення по зонам.

82.Господарчо-культурні типи Північноамериканського історико-етнографічного макрорегіону.

83.Ескімоси і алеути.

84.Мисливці, збиральники, рибалки і землероби Північної Америки.

85.Специфіка матеріальної і духовної культури північноамериканських індіанських народів.

86.Соціальна організація та духовна культура індіанців Північної Америки.

87.Класифікація народів Мезоамерики.

88.Давні цивілізації Мезоамериканського макрорегіону.

89.Майя: етнічна історія, господарська діяльність, культура, наука, соціальна організація.

90.Ацтеки: етнічна історія, господарська діяльність, культура, наука, соціальна організація.

91.Етнічна історія Мезоамерики періоду іспанської колонізації та її вплив на сучасну етнічну ситуацію в регіоні.

92.Сучасні народи Мексики, Гватемали, Західного Гондурасу: матеріальна і духовна культура.

93.Народи Карибського регіону. Поняття «креоли».

94.Класифікація народів Південної Америки: антропологія, мови, релігії, розселення.

95.Давня історія народів Південноамериканського макрорегіону. Інки: етнічна історія, господарська діяльність, культура, наука, соціальна організація.

96.Народи Андського регіону Південної Америки. Загальна характеристика.

97.Специфіка португальської колонізації і сучасна етнічна ситуація в Бразилії.


98.Індіанські народи Південної Америки.

99.Етнічна історія народів Південної Америки в період Великих географічних відкриттів. 100.Іспанська та португальська колонізація в Америці.

101.Етнорасова і мовна специфіка населення південноамериканських країн. Матеріальна та духовна культура народів південноамериканського макрорегіону.

102.Релігії та народні звичаї народів Південної Америки.

103.Етнічна історія народів Європи в період Великого розселення народів.

104.Слов’янський світ: народи, мови, етногенез та етнічна історія, специфіка культури та ментальності.

105.Балкано-карпатський етнокультурний ареал: народи, релігії, мови.

106.Неслов’янські народи Східної Європи. Народи Прибалтики. Загальна характеристика.

107.Народи Північної Європи. Загальна характеристика

108.Народи Південної Європи: загальна характеристика.

109.Специфіка Сердземноморського культурного комплексу: країни, мови, релігії.

110.Народи Кавказу: загальна характеристика.

111.Народи Сибіру.