refik.in.ua 1

Питання до модульного контролю № 4


з навчальної дисципліни «Кримінально-процесуальне право»


 1. Принцип безпосередності судового розгляду.

 2. Принцип усності судового розгляду.

 3. Принцип незмінності складу суду.

 4. Повноваження головуючого в судовому засіданні.

 5. Сторона захисту в судовому провадженні.

 6. Сторона обвинувачення в судовому провадженні.

 7. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення.

 8. Межі судового розгляду.

 9. Функції, права та обов’язки учасників судового провадження.

 10. Заходи, які застосовуються до порушників порядку в судовому засіданні.

 11. Види судових рішень.

 12. Порядок відкриття судового засідання.

 13. Порядок заявлення і вирішення відводів.

 14. Наслідки неявки в судове засідання учасників судового провадження.

 15. Визначення обсягу і порядку дослідження доказів під час судового розгляду.

 16. Судові дебати.

 17. Правові властивості вироку суду.

 18. Види вироків суду.

 19. Підстави для ухвалення виправдувального вироку.

 20. Строки подання апеляційних скарг.

 21. Дії та рішення суду першої і апеляційної інстанції після надходження апеляційної скарги.

 22. Підстави для скасування або зміни судового рішення в апеляційному порядку.

 23. Судові рішення суду апеляційної інстанції.

 24. Набрання судовими рішеннями законної сили.

 25. Негайне виконання судових рішень.

 26. Порядок звернення вироку до виконання.

 27. Відстрочка виконання вироку.

 28. Питання, які вирішуються в стадії виконання судових рішень.

 29. Суди, які вирішують питання в стадії виконання судових рішень.

 30. Строк касаційного оскарження судових рішень.

 31. Судові рішення, які можуть оскаржуватися в касаційному порядку.
 32. Порядок подання касаційних скарг.


 33. Дії суду касаційної інстанції після надходження касаційної скарги.

 34. Повноваження суду касаційної інстанції.

 35. Підстави для скасування або зміни судового рішення в касаційному порядку.

 36. Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

 37. Строк подання заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

 38. Суб'єкти подання заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

 39. Порядок порушення кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

 40. Строки розгляду судом заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

 41. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.

 42. Строк подання заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України.

 43. Порядок подання заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України.

 44. Дії Вищого спеціалізованого суду і Верховного Суду України після надходження заяви про перегляд судового рішення.

 45. Засідання Верховного Суду України з перегляду судового рішення.

 46. Особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

 47. Порядок укладення та види угод в кримінальному провадженні.

 48. Особливості кримінального провадження щодо окремих категорій осіб.

 49. Допит малолітньої або неповнолітньої особи.

 50. Застосування запобіжних заходів до неповнолітніх обвинувачених.

 51. Поміщення малолітніх осіб до приймальника-розподільника для дітей.

 52. Призначення експертиз щодо неповнолітніх та психічно хворих.

 53. Порядок закінчення досудового розслідування щодо неповнолітніх та психічно хворих.

 54. Судовий розгляд щодо неповнолітніх та психічно хворих.

 55. Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.
 56. Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру


 57. Порядок застосування до особи примусових заходів медичного характеру.

 58. Підстави відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів досудового слідства, прокуратури і суду.

 59. Порядок визначення розміру шкоди, завданої незаконними діями органів досудового слідства, прокуратури і суду.

 60. Форми міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві.

 61. Загальні засади надання міжнародної правової допомоги чи іншого співробітництва.

 62. Конвенції, які регулюють питання міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства, ратифіковані Україною.

 63. Повноваження Міжнародного кримінального суду.

 64. Направлення запиту про видачу особи (екстрадицію).

 65. Підстави для відмови у видачі особи (екстрадиції).

 66. Центральні органи України щодо видачі особи (екстрадиції).

 67. Порядок виконання запиту компетентного іноземного органу про міжнародну правову допомогу.

 68. Порядок застосування тимчасового арешту.

 69. Порядок застосування екстрадиційного арешту.

 70. Порядок здійснення екстрадиційної перевірки.