refik.in.ua 1

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 1. Предмет і завдання педагогіки.

 2. Основні категорії педагогіки.

 3. Структура педагогічної науки.

 4. Зв'язок педагогіки з іншими науками.

 5. Стадії розвитку педагогіки: народна, духовна, світська.

 6. Джерела розвитку педагогіки: педагогічна спадщина минулого, сучасні педагогічні дослідження, передовий педагогічний досвід.

 7. Сутність науково-педагогічного дослідження. Фундаментальні та прикладні педагогічні дослідження.

 8. Методологія педагогіки.

 9. Методика педагогічного дослідження.

 10. Поняття методів педагогічного дослідження, їх класифікація.

 11. Спостереження – емпіричний метод педагогічного дослідження.

 12. Бесіда – емпіричний метод педагогічного дослідження.

 13. Інтерв’ю – емпіричний метод педагогічного дослідження.

 14. Анкетування – емпіричний метод педагогічного дослідження.

 15. Психолого-педагогічний експеримент – емпіричний метод дослідження.

 16. Вивчення шкільної документації та учнівських робіт – емпіричний метод педагогічного дослідження.

 17. Рейтинг – емпіричний метод педагогічного дослідження.

 18. Узагальнення незалежних характеристик – емпіричний метод педагогічного дослідження.

 19. Соціометрія – емпіричний метод педагогічного дослідження.

 20. Тестування – емпіричний метод педагогічного дослідження.

 21. Аналіз і синтез – теоретичні методи педагогічного дослідження.

 22. Індукція та дедукція – теоретичні методи педагогічного дослідження.

 23. Порівняння – теоретичний метод педагогічного дослідження.

 24. Класифікація – теоретичний метод педагогічного дослідження.

 25. Узагальнення – теоретичний метод педагогічного дослідження.

 26. Абстрагування та конкретизація – теоретичні методи педагогічного дослідження.
 27. Реєстрування – статистичний метод педагогічного дослідження.


 28. Ранжування – статистичний метод педагогічного дослідження.

 29. Шкалування – статистичний метод педагогічного дослідження.

 30. Моделювання – статистичний метод педагогічного дослідження.

 31. Загальна мета виховання на сучасному етапі розвитку суспільства.

 32. Мета національного виховання молоді в Україні.

 33. Основні напрями всебічного розвитку особистості.

 34. Завдання розумового виховання особистості.

 35. Завдання морального виховання особистості.

 36. Завдання трудового виховання особистості.

 37. Завдання естетичного виховання особистості.

 38. Завдання фізичного виховання особистості.

 39. Завдання громадянського виховання особистості.

 40. Завдання правового виховання особистості.

 41. Завдання економічного виховання особистості.

 42. Завдання екологічного виховання особистості.

 43. Завдання статевого виховання.

 44. Людина як організм, індивід, особистість, індивідуальність.

 45. Сутність процесів розвитку і формування особистості.

 46. Рушійні сили розвитку особистості.

 47. Закономірності розвитку особистості.

 48. Чинники розвитку і формування особистості.

 49. Вплив спадковості на розвиток і формування особистості.

 50. Вплив середовища на розвиток і формування особистості.

 51. Роль виховання у розвитку особистості.

 52. Роль діяльності у розвитку особистості.

 53. Вікова періодизація в педагогіці.

 54. Характеристика віку немовляти.

 55. Характеристика дітей раннього дитячого віку.

 56. Характеристика дітей дошкільного віку.

 57. Характеристика учнів молодшого шкільного віку.

 58. Характеристика учнів середнього шкільного віку.

 59. Характеристика учнів старшого шкільного віку.
 60. Поняття цілісного педагогічного процесу.


 61. Педагог як суб’єкт і об’єкт педагогічного процесу.

 62. Вихованець як суб’єкт і об’єкт педагогічного процесу.

 63. Рушійні сили педагогічного процесу.

 64. Структура педагогічного процесу.

 65. Цільовий компонент педагогічного процесу.

 66. Стимуляційно-мотиваційний компонент педагогічного процесу.

 67. Змістовий компонент педагогічного процесу.

 68. Діяльнісний компонент педагогічного процесу.

 69. Контрольно-регулювальний компонент педагогічного процесу.

 70. Оцінно-результативний компонент педагогічного процесу.

 71. Закономірності цілісного педагогічного процесу.

 72. Принципи цілісного педагогічного процесу.

 73. Поняття системи освіти, її структура.

 74. Завдання дошкільної освіти в Україні.

 75. Завдання загальної середньої освіти в Україні.

 76. Завдання позашкільної освіти в Україні.

 77. Завдання професійно-технічної освіти в Україні.

 78. Завдання вищої освіти в Україні.

 79. Завдання післядипломної освіти в Україні.

 80. Аспірантура і докторантура – форми підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.

 81. Середня загальноосвітня школа як заклад освіти.

 82. Спеціалізована школа як загальноосвітній навчальний заклад.

 83. Гімназія як загальноосвітній навчальний заклад.

 84. Ліцей як загальноосвітній навчальний заклад.

 85. Колегіум як загальноосвітній навчальний заклад.

 86. Загальноосвітня школа-інтернат як заклад освіти.

 87. Спеціальна школа як загальноосвітній навчальний заклад.

 88. Санаторна школа як загальноосвітній навчальний заклад.

 89. Школа соціальної реабілітації як загальноосвітній навчальний заклад.

 90. Вечірня (змінна) школа як загальноосвітній навчальний заклад.

Доцент кафедри педагогіки І. А. Барбашова