refik.in.ua 1
Питання до екзамену з предмету


„Інформатика та комп’ютерна техніка”


 1. Визначити поняття інформації та інформатики. Властивості інформації. Способи її обробки. Визначити одиниці виміру інформації.

 2. Описати будову носіїв інформації, дати їм порівняльну характеристику.

 3. Що таке базова конфігурація ПК? Опишіть будову системного блоку та дайте короткі характеристики всіх його компонент.

 4. Дати порівняльну характеристику поколінням ЕОМ.

 5. Визначити основні характеристики сучасних моніторів. Дати порівняльну характеристику різним типам моніторів

 6. Визначити типи принтерів і їх принципи роботи. Дати порівняльну характеристику різним типам принтерів.

 7. Визначити склад програмного забезпечення ПК і дати характеристику його складовим.

 8. Порівняти структуру вікон Мой комп’ютер та Проводник. Охарактеризувати основні операції з об'єктами ОС WINDOWS за допомогою піктограми Мой комп’ютер та додатку Проводник.

 9. Дати визначення поняттю оболонки ОС. Охарактеризувати операційну оболонку Total Commander та її основні команди.

 10. Охарактеризувати стандартні додатки ОС Windows: блокнот, калькулятор, Paint, WordPad.

 11. Описати три способи видалення об’єктів та чотири способи їх переміщення

 12. Описати способи виділення об’єктів, розміщених поряд та в різних місцях переліку. Описати чотири способи копіювання об’єктів.

 13. Визначити можливості текстового редактора Word та сфери його застосування

 14. Визначити структуру вікна текстового редактора Word та структуру документа

 15. Охарактеризувати операції форматування тексту в Word.

 16. Охарактеризувати роботу з командами меню Вставка на прикладі вставки символів, напису та малюнків в текстовому редакторі Word.
 17. Створення математичних формул можливостями редактора Word. Додавання символів з інших шрифтів. Присвоєння символу відповідної комбінації клавіш.


 18. Визначити способи створення та редагування таблиць в текстовому редакторі Word. Охарактеризувати прийоми розбиття та об’єднання клітинок.

 19. Охарактеризувати роботу з командами меню Формат на прикладі шрифтів, абзаців та списків в текстовому редакторі Word.

 20. Визначити поняття електронної таблиці Excel та сфери застосування. Охарактеризувати типи даних, способи їх введення.

 21. Визначити способи сортування даних в Excel. Охарактеризувати можливості фільтрації даних в електронних таблицях

 22. Побудова діаграм та графіків в Excel. Етапи побудови та редагування створених діаграм.