refik.in.ua 1

Питання до державного іспиту


з теорії держави та права (2008-2009 навч. рік)


 1. Правова держава: поняття та ознаки.

 2. Поняття закону, його ознаки та види.

  3. Поняття, стадії та типи правового регулювання.

  4. Поняття, ознаки та види правопорушень. 1. Причини та форми виникнення держави у різних народів. Особливості виникнення держави у східних слов’ян.

 2. Об’єктивне юридичне право. 1. Поняття, ознаки та сутність держави.

 2. Правовий статус особи: права та обов’язки громадян України.

 3. Апарат держави: поняття, структура та принципи функціонування.

 4. Реалізація права: поняття та форми.

 5. Місце та роль теорії держави та права в системі юридичних наук та її співвідношення з іншими гуманітарними науками.

 6. Склад правових відносин.

 7. Типологія держави: формаційний та цивілізаційний підходи.

 8. Система права: поняття та структура.

 9. Предмет та методологія теорії держави та права.

 10. Поняття, принципи та гарантії законності.

 11. Місце та роль держави в політичній системі суспільства. Сучасний стан української держави в політичній системі.

 12. Систематизація нормативно-правових актів: поняття та види.

 13. Функції теорії держави та права.

 14. Поняття, ознаки та види нормативно-правових актів.

 15. Політична система суспільства: поняття та структура. Напрямки трансформації політичної системи в Україні.

 16. Правові відносини: поняття, ознаки та умови виникнення.

 17. Позитивне та природне право: взаємозв’язок та суперечності.

 18. Межі дії нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб.

 19. Держава та особистість: взаємні права, обов’язки та відповідальність.
 20. Поняття та види форм (джерел) права.


 21. Поняття та співвідношення національного та міжнародного права.

 22. Суб’єктивне юридичне право.

 23. Державні органи: поняття, ознаки, принципи діяльності та класифікація.

 24. Види норм права.

 25. Типологія політичних режимів. Політичний режим в Україні.

 26. Правоздатність і дієздатність суб’єктів права.

 27. Правомірна поведінка: поняття, ознаки та види.

 28. Поняття та класифікація юридичних фактів.

 29. Поняття права, його ознаки та принципи.

 30. Система законодавства: поняття та структура.

 31. Тлумачення норм права: способи та види.

 32. Структура норм права.

 33. Поняття та класифікація функцій держави.

 34. Поняття, ознаки та види юридичної відповідальності.

 35. Основні теорії походження держави та права: позитивні риси та недоліки.

 36. Поняття та ознаки норми права.

 37. Форма державного правління. Трансформація форми державного правління в Україні.

 38. Застосування права як особлива форма його реалізації.

 39. Форма державного устрою. Можливі шляхи трансформації форми державного устрою в Україні.

 40. Поняття правопорядку. Співвідношення правопорядку та суспільного порядку.

 41. Громадянське суспільство: поняття, структура та ознаки. Шляхи формування громадянського суспільства в Україні.

 42. Правова свідомість: поняття, структура, рівні.

 43. Співвідношення права, економіки, політики та моралі.

 44. Склад правопорушення.