refik.in.ua 1

ПИТАННЯ ДО І ІЛМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ СТАТИСТИКА


 1. Предмет статистичної ь ки.

 2. Стадії статистичного дослідження та особливості статистичної методолоп..

 3. Поняття та категорії статистичної науки.

 4. Органи державної статистики в Україні та поняття статистичної класифікації.

 5. Поняття статистичного спостереження та основні вимоги, що пред'являються до

нього.

 1. Мета, об'єкт та одиниця статистичного спостереження.

 2. Програма статистичного спостереження.

 3. Час статистичного спостереження.

 4. Формуляр статистичного спостереження.

 5. Основні організаційні форми, види статистичного спостереження, способи статистичного спостереження.

 6. Помилки статистичного спостереження та способи контролю зібраних даних.

 7. Поняття про звепення статистичних даних і види статистичних групувань.

 8. Методологія статистичних групувань.

 9. Вторинне групування та системи групування.

 10. Види рядів розподілу та їх побудова.

 11. Поняття та значення статистичних таблиць.

 12. Види статистичних таблиць.

 13. Присудок статистичних таблиць.

 14. Правила оформлення статистичних таблиць.

 15. Абсолютні величини.

 16. Види відносних величин і способи їх обчислення.

 17. Складові елементи статистичних графіків і їх класифікація. 23 .Діаграми.

  1. Статистичні карти.

  2. Суть середніх величин. Середня арифметична і її властивості.

  3. Середня гармонійна і інші види середніх величин.

  4. Структурна середня.

  5. Показники варіації і способи їх обчислення.

  6. Спрощені способи розрахунку середнього квадрату відхилення.

  7. Дисперсія альтернативної ознаки та дисперсія згрупованих даних.

  8. Прийоми аналізу варіаційних рядів.

  9. Асиметрія і ексцес.
  10. Види рядів динаміки та обчислення їх середнього рівня.


  11. Аналітичні показники рядів динаміки та коефіцієнти випередження.

  12. Визначення в рядах динаміки загальної тенденції розвитку.

  13. Вимірювання сезонних коливань. 37.Інтерполяція та екстраполяція.

З8.Зв'язки суспільних явищ та їх статистичне вивчення. 39.0сновиі поняття кореляційного аналізу.

   1. Вимірювання тісноти кореляційного зв'язку.

   2. Множинна і часткова кореляція 42.Основи дисперсійного аналізу.

    1. Поняття про індекси. Агрегатний індекс, основна форма загального індексу.

    2. Середні індекси.

45.Індекси структурних зрушень.

4 6. Територіальні індекс і.

     1. Поняття про вибіркове спостереження та основні умови його наукової організації.

     2. Способи відбору одиниць у вибіркову сукупність.

     3. Середня помилка вибірки та можливе значення граничної помилки.

     4. Визначення потрібної кількості вибірки.

     5. Способи поширення даних вибіркового спостереження на всю сукупність. 52.Основні напрямки діяльності підприємства.

      1. Статистика основного капіталу.

      2. Статистика предметів праці.

      3. Статистика оплати праці.

      4. Статистика собівартості продукції.

      5. Статистика результатів фінансово-господарської діяльності.

      6. Статистика ефективності суспільного виробництва.

      7. Оцінка ефективності комерційної діяльності.

      8. Статистика ефективності праці.

      9. Статистика ефективності використання матеріальних ресурсів.

      10. Статистика ефективності фінансово-господарської діяльності.

      11. Поняття, значення та завдання статистичного вивчення національного багатства.

      12. Статистика природних ресурсів.


      13. Статистика національного майна.