refik.in.ua 1

Перелік практичних навичок


до підсумкового модульного контролю № 1

«Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб»


 1. Провести розпитування хворого. Зробити висновок щодо отриманих анамнестичних даних.

 2. Провести розпитування хворого із патологією легень. Визначити основні симптоми.

 3. Провести розпитування хворого із патологією серцево–судинної системи. Визначити основні симптоми.

 4. Провести розпитування хворого із патологією шлунково–кишкового тракту. Визначити основні симптоми.

 5. Провести загальний огляд показового хворого. Визначити провідні симптоми.

 6. Провести огляд голови та шиї показового хворого. Визначити клінічне значення симптомів.

 7. Провести огляд тулуба та кінцівок показаового хворого. Визначити клінічне значення симптомів.

 8. Провести огляд грудної клітки хворого із бронхо–легеневою патологією, оцінити статичні ознаки.

 9. Провести огляд грудної клітки хворого із бронхо–легеневою патологією, оцінити динамічні ознаки.

 10. Провести огляд передсерцевої ділянки, визначити клінічне значення симптомів.

 11. Провести огляд живота, визначити клінічне значення симптомів.

 12. Провести пальпаторне дослідження грудної клітки визначити клінічне значення симптомів.

 13. Провести пальпаторне дослідження лімфовузлів, оцінити результати.

 14. Провести пальпаторне дослідження щитовидної залози, оцінити отримані дані.

 15. Провести пальпаторне дослідження пульсу, визначити клінічне значення симптомів.

 16. Провести пальпаторне дослідження передсерцевої ділянки, визначити клінічне значення симптомів.

 17. Провести поверхневу пальпацію живота, визначити клінічне значення симптомів.

 18. Провести пальпаторне дослідження сигмоподібної кишки, визначити клінічне значення симптомів.
 19. Провести пальпаторне дослідження сліпої кишки, визначити клінічне значення симптомів.


 20. Провести пальпаторне дослідження висхідного відділу ободової кишки визначити клінічне значення симптомів.

 21. Провести пальпаторне дослідження низхідного відділу ободової кишки, визначити клінічне значення симптомів.

 22. Провести пальпаторне дослідження поперечної ободової кишки, визначити клінічне значення симптомів.

 23. Провести пальпаторне дослідження печінки, визначити клінічне значення симптомів.

 24. Провести пальпаторне дослідження селезінки, визначити діагностичне значення симптомів.

 25. Провести пальпаторне і перкуторне дослідження нирок, визначити діагностичне значення симптомів.

 26. Визначити нижню межу шлунка, оцінити отримані дані.

 27. Визначити наявність рідини у черевній порожнині, дати клінічну оцінку.

 28. Провести вимірювання артеріального тиску на верхніх кінцівках, оцінити отримані дані.

 29. Провести вимірювання артеріального тиску на нижніх кінцівках, оцінити отримані дані.

 30. Провести порівняльну перкусію легень і визначити клінічне значення симптомів.

 31. Провести топографічну перкусію легень і визначити діагностичне значення симптомів.

 32. Визначити активну рухомість нижнього краю легень, оцінити діагностичне значення симптомів.

 33. Провести перкуторне дослідження серця, визначити межі відносної тупості серця, дати клінічну оцінку.

 34. Провести перкуторне дослідження серця, визначити межі абсолютної тупості серця, дати клінічну оцінку.

 35. Методом перкусії визначити ширину судинного пучка, оцінити отримані дані.

 36. Методом перкусії визначити межі печінки, оцінити діагностичне значення симптомів.

 37. Методом перкусії визначити межі селезінки, дати клінічну оцінку.

 38. Провести аускультацію легень, визначити кількісні та якісні зміни дихання, дати клінічну оцінку.
 39. Провести аускультацію легень, визначити додаткові дихальні шуми, дати клінічну оцінку.


 40. Провести дослідження бронхофонії, дати клінічну оцінку.

 41. Провести аускультацію артерій, визначити діагностичне значення симптомів.

 42. Провести аускультацію серця, визначити зміни його тонів, дати клінічну оцінку.

 43. Провести аускультацію серця, визначити діагностичне значення шумів серця.

 44. Проаналізувати ЕКГ хворого з порушенням автоматизму серця.

 45. Проаналізувати ЕКГ хворого із порушенням збудливості серця. Провести диференціальну діагностику екстрасистол.

 46. Проаналізувати ЕКГ хворого із порушенням провідності серця.

 47. Проаналізувати ЕКГ хворого із комбінованим порушенням збудливості та провідності серця.

 48. Проаналізувати ФКГ хворого.