refik.in.ua 1

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ


для заміру рівня знань

з предмету “Основи інформатики та обчислювальної техніки”


 1. Представлення інформації в ПК. Одиниці вимірювання інформації.

 2. Структура програмного забезпечення.

 3. Прикладне програмне забезпечення загального призначення. Приклади програм.

 4. Класифікація текстових редакторів. Основні характеристики. Характеристики Word.

 5. Запуск Word. Вікно програми.

 6. Створення та збереження документів.

 7. Шаблон документа; створення документа з використанням панелі інструментів «Форми».

 8. Правила набору тексту. Виділення фрагментів документу: слово, рядок, абзац, довільний фрагмент, весь документ.

 9. Редагування документу: пошук, заміна, автозаміна тексту. Робота з фрагментами тексту.

 10. Форматування тексту: зміна параметрів шрифту, встановлення абзаців, відступів, інтервалів.

 11. Створення списків. Стилі. Автоматизоване створення змісту документа. Створення колонок.

 12. Перегляд документа в різних режимах. Налаштування панелі інструментів.

 13. Поняття колонтитулів. Встановлення параметрів колонтитулів.

 14. Друк документа. Встановлення параметрів Word: автозберігання, пароль, статистика документа.

 15. Способи створення таблиць. Додавання нових комірок. Об’єднання та розбиття комірок

 16. Форматування таблиць зміна розмірів рядків та стовпчиків таблиці.. Сортування таблиць.

 17. Створення формул в таблиці. Заголовки.

 18. . Створення схем за допомогою Word. Редагування об’єктів (типи ліній, колір, тінь, об’єм). Вставка малюнків, діаграм та формул.

 19. Перевірка орфографії. Вставка переносів. Буквиця. Тезаурус. Зміна мови словника.

 20. Призначення та завантаження програми Excel. Будова вікна Excel.
 21. Основні типи даних Excel, особливості їх відображення в комірках.


 22. Введення рядів даних: автозаповнення, прогресія, списки. Редагування тексту.

 23. Форматування комірок.

 24. Посилання на комірки. Створення формул з різними посиланнями.

 25. Перегляд і друк книг.

 26. Стандартні функції, вбудовані в Excel, їх типи та застосування. Використання майстра функцій.

 27. Типи діаграм, порядок створення. Форматування та редагування діаграм.

 28. Умовне форматування даних. Підбір параметра та Пошук рішення.

 29. Поняття списка та бази даних в Excel. Створення та редагування бази даних. Сортування баз даних. Автофільтрування.

 30. Поняття про бази даних. Види баз даних.

 31. Поняття та функції СУБД. Запуск Access. Вікно програми. Створення бази даних.

 32. Основні складові бази даних, їх призначення.

 33. Створення таблиці. Збереження таблиці. Заповнення таблиці даними та редагування.

 34. Основні типи полів Access та їх властивості.

 35. Зміна відображення таблиць. Зв’язування таблиць. Схема даних. Види зв’язків.

 36. Способи створення запитів. Підрахунки в запиті. Створення запиту по кількох таблицях.

 37. Способи створення, редагування форм. Фільтрація даних в формі.

 38. Створення, друк, імпорт звітів.

 39. Види графіки та їх особливості. Основні колірні моделі. Формати графічних файлів.

 40. Поняття про презентації. Види презентацій. Запуск Power Point. Будова вікна.

 41. Основні види розміток слайдів. Створення нового слайду. Режими відображення слайдів.

 42. Встановлення ефектів анімації, ефектів переходу між файлами. Встановлення звуків і фільмів, керуючих кнопок та часу показу. Використання гіперпосилань

 43. Поняття про мультимедійні дані. Формати файлів. ПЗ для опрацювання мультимедійних даних.

 44. Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій. Види публікацій та шаблони.

 45. Етапи перетворення паперового документа в цифровий. Принципи розпізнавання.


 46. Програма FineReader: запуск, зовнішній вигляд. Особливості сканування тексту, малюнків, таблиць. Імпорт документів і інші програми.

 47. Призначення та класифікація програм автоматизованого перекладу текстів. Приклади програм.

 48. Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою керування базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій. Імпорт та експорт файлів. Вбудовування та зв’язування файлів.