refik.in.ua 1

Перелік контрольних запитань для модуля 1:


Умови та принципи діяльності туристичних підприємств на ринку України

1. Законодавчі та нормативні умови провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності.

2. Етапи створення туристичного підприємства та запровадження підприємницької діяльності з надання туристичних послуг.

3. Особливості функціонування туристичних підприємств в Україні різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання.

4. Основні умови започаткування та роботи туристичної фірми.

5. Ліцензування та сертифікація туристичних послуг в Україні.

6. Матеріальна база та кадрове забезпечення туристичної фірми.

7. Обладнання та оформлення офісу туристичної фірми.

8. Туроперейтинг.

9.Агентський бізнес та формування агентської мережі.

10. Агентський бізнес в туризмі.

11. Види та форми агентської роботи.

12. Вибір географії подорожей туристичним підприємством (фірмою).

13. Принципи туристичного районування.

14.Основні таксономічні одиниці: турцентр, туркомплекс, курорт. 15.Туристичні ресурси та інфраструктура найпопулярніших курортів світу та України.

16. Туристична освоєність території України. Основні туристичні регіони та райони України.

17. Характеристика асортименту послуг туристичної фірми.

18. Планування туристичних подорожей.

19. Технологічний процес підготовки, реалізації та проведення туру. 20.Аквізиція туристів та засоби залучення туристів.

21. Культура обслуговування та основні правила прийому клієнтів.

22. Організація туристичного обслуговування різних типів споживачів. 23.Особливості формування психологічного комфорту при здійсненні групових подорожей.

24. Завдання та обов'язки керівника туристичної групи.

25. Програмне обслуговування в туризмі.

26. Правила та порядок складання програм перебування туристів.

27. Фактори, що впливають на формування та комплектацію програм перебування туристів.

28. Особливості створення програм перебування туристів в залежності від видів туризму, інфраструктури курорту та місцевості основного перебування. 29. Види та характеристика програмних заходів в туризмі.

30. Умови виконання програм перебування туристів.

31. Створення бази реалізації програм перебування, партнерська робота з підприємствами розміщення туристів та транспортними компаніями.

32. Завантаження підприємств розміщення та складання графіків заїздів (для підприємств сезонної дії та лікувально-оздоровчого профілю).

33. Шкала потреб клієнтів та формування психологічного портрету потенційних туристів.

34. Техніка та технологія продажів в туристичній фірмі.

35. Комунікації у безпосередньому спілкуванні та методи продажу сформувати основні канали збуту продукту.

36. Форми та стилі обслуговування клієнтів.

37. Типовий портрет основної клієнтури туристичної фірми.

38. Порівняльний аналіз (позиціювання) пропозиції туристичної фірми відносно основних конкурентів; переваги власного турпродукту.

39. Змістовність програм обслуговування та комплексність турпродукту, а також його відповідність вимогам певних типів туристів.

40. Формування комунікаційних навичок менеджера з продажів туристичної фірми.

41. Професійна етика та культура обслуговування клієнтів.

42. Професійні стандарти працівників туристичної фірми.

Перелік контрольних запитань для модуля 2:

Організація транспортних подорожей та перевезень

43. Система транспортного забезпечення в туризмі та класифікація транспортних засобів.

44. Ознаки класифікації видів та форм транспортних перевезень.

45. Види транспортних подорожей та їх характеристика.


46. Перелік нормативно-законодавчих актів, що регулюють міжнародні транспортні перевезення.

47. Перевізні документи та правила їх оформлення.

48. Питання безпеки туристичних транспортних подорожей.

49. Перелік заходів, призначених для забезпечення безпеки транспортних подорожей.

50.Діяльність міжнародних організацій з питань безпеки перевезень різними видами транспорту.

51. Основні вимоги щодо поведінки пасажирів (туристів) при транспортуванні різними видами транспортних засобів.

52. Особливості розробки транспортних маршрутів.

53. Вимоги щодо парку транспортних засобів для перевезення туристів.

54. Вимоги щодо перевезень туристів на рейсових та чартерних маршрутах.

55. Характеристика системи міжнародних транспортних перевезень.

56. Сучасний стан ринку авіаперевезень.

57. Нормативно-законодавча основа міжнародних та внутрішніх перевезень на авіатранспорті.

58. Технологія обслуговування туристів на авіатранспорті.

59. Основні види тарифів на авіатранспорті, що використовуються при формуванні ціни на авіапереліт туристів.

60. Система пільг, що використовується на авіа- транспорті.

61. Умови організування чартерних перевезень. Авіа-чартер.

62. Класи авіаперельотів. Система тарифів та пільг на авіатранспорті.

63. Особливості перевезення багажу туристів. Організація карго-рейсів.

64. Характеристика діяльності ІАТА як базової організації щодо регулювання міжнародних авіаперевезень, формування розкладу рухів рейсів на міжнародних маршрутах та встановлення нормативних тарифів.

65. Порядок отримання сертифікату на продаж авіаквитків.

66. Послідовність оформлення документів та основні вимоги щодо сертифікації посередницьких послуг з продажу авіаквитків.

67. Стан розвитку залізнодорожніх сполучень.

68. Нормативно-законодавча основа міжнародних та внутрішніх перевезень на залізничному транспорті.


69. Технологія перевезення та обслуговування туристів на залізнодородньому транспорті.

70. Організація спеціальних залізничних турів (турпоїздів).

71. Специфіка перевезення туристів залізнодорожнім транспортом за кордоном.

72. Особливість залізнодорожніх перевезень на міжнародних маршрутах.

73. Особливості обслуговування водним транспортом та формування круїзних територій.

74. Особливості лінійних та каботажних маршрутів.

75. Типи та класи суден.

76. Характеристика основних круїзних територій світу.

77. Ресурсний потенціал України щодо організації круїзних подорожей.

78. Ринок туристичних послуг морських (річкових) круїзів України.

79. Організація круїзних туристичних маршрутів та їх специфіка.

80. Види круїзів та їх характеристика.

81. Ознаки класифікації суден за категоріями та кают за розрядами.

82. Особливості організації круїзів на міжнародних лініях.

83. Основні етапи організації перебування туристів на круїзному судні та особливості змісту програм обслуговування.