refik.in.ua 1 2 3 ... 12 13

РОЗПОДІЛ ЧАСУ

виробничої медсестринської практики студентів із спеціальності

5.12010101 “Лікувальна справа”п/п

Відділення

К-сть днів

Всього годин

Робота у відділені

Самостійна робота

Всього годин

1.

Терапевтичного профілю

стаціонар

5

36

18

54

2.

Хірургічного профілю

стаціонар

5

36

18

54

3.

Педіатричного профілю

стаціонар

5

36

18

54

Всього:

15

108

54

162

Під час практики 1/3 від загального обсягу часу виділяється на самостійну роботу, яка включає удосконалення недостатньо засвоєних практичних навичок, роботу в бібліотеці, написання історій хвороб та санітарно-освітню роботу, нічні чергування.


Практика студентів проводиться у лікувально-профілактичних установах – базах практики, котрі відповідають вимогам програми і з якими є укладені відповідні договори.

ГРАФІК

проходження виробничої медсестринської практики із спеціальності

5.12010101 “Лікувальна справа” .

Дата початку і кінця практики

Назва розділу практики

Кількість

робочих днів

Місце проходження
Виробнича

медсестринська практика

5

Стаціонар

Терапевтичне

відділення5

Стаціонар

Хірургічне відділення5

Стаціонар

Дитяче відділення
Всього:

15

ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЦІ:
 1. Своєчасно прибути на базу практики.


 2. Вивчити та суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.

 3. Виконувати всі завдання, передбаченні програмою практики та правилами внутрішнього розпорядку лікувально-профілактичної установи.

 4. Нести відповідальність за виконану роботу і її результати на рівні з штатними працівниками лікувальної установи.

 5. Подавати в коледж щоденник практики, характеристику та індивідуально виконані завдання (при наявності).

 6. Брати активну участь у суспільному житті колективу лікарні (п’ятихвилинки, конференції, конкурси).

 7. По закінченні практики брати участь у підсумковій конференції.

 8. Дотримуватись правил медичної етики та деонтології.

 9. Проводити санітарно-освітню роботу з хворими та їх родичами.

 10. Своєчасно скласти залік з практики.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ:

Виробнича медсестринська практика проводиться з метою:

 • поглиблення і систематизації теоретичних знань, вдосконалення навичок і вмінь з сестринської справи у відповідності з принципами медичної етики та деонтології;

 • відпрацювання та вдосконалення техніки виконання медичних маніпуляцій.

За час проходження практики студенти знайомляться з організацією та роботою поліклініки і стаціонару терапевтичного, хірургічного, педіатричного відділень та жіночої консультації; вивчають посадові обов’язки медичної сестри на кожному робочому місці; накази та інструкції МОЗ України, які регламентують роботу лікувальної установи щодо санітарно-протиепідемічного режиму.<< предыдущая страница   следующая страница >>