refik.in.ua 1 ... 10 11 12 13


20. Обстеження на RW __________________ «_____»______________ р.
на ВІЛ __________________ «_____»______________ р.
14.Інвалід війни – 1, учасник війни – 2, потерпілий внаслідок аварії на ЧАЕС – 3.


Підпис лікаря ____________________________


Дата

Об’єм виконаної роботи

Підпис керівника
Самостійно:

Допомагала(в):

Спостерігала(в):


Самостійно:

Допомагала(в):

Спостерігала(в):


Самостійно:Допомагала(в):
Спостерігала(в):Виконайте контрольні завдання:

1. Невідкладна допомога у випадку розвитку кардіогенного шоку: ___________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. Дайте перелік нормативних документів, які регламентують санітарно-протиепідеміологічний режим операційного блоку: ____________________ ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Невідкладна допомога у випадку приступу бронхіальної астми: _______________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Надайте долікарську допомогу при непритомності: ___________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Надайте долікарську допомогу при легеневій кровотечі: ______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Надайте невідкладну допомогу при анафілактичному шоці: ___________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
7. Надайте невідкладну допомогу при гіпертермічному синдромі у дітей: _________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________

8. Порядок одягання протичумного костюма: __________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ТЕКСТОВИЙ ЗВІТ

Я, студент(ка) ІІI курсу ______ групи спеціальності 5.12010101 "Лікувальна справа"

Приватного вищого навчального закладу “Медичний коледж”

П.І.П.___________________________________________________________

Проходив(ла) виробничу медсестринську практику на базі________________________________________________________________________

(повна назва лікувально профілактичного закладу)

Термін проходження практики з________________до______________ 20__ року

Виконання програми практики

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Забезпечення робочими місцями згідно програми практики


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задоволеність керівництвом практики

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Найкраще засвоєні практичні навики

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зауваження

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Підпис студента ____________
РЕЦЕНЗІЯ МЕТОДИЧНОГО КЕРІВНИКА
Виконання програми практики

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідність щоденника вимогам

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зауваження

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Пропозиції

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Підпис методичного керівника_____________________

ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА

Студента(ки)____ курсу, _____групи

Спеціальності 5.12010101 “Лікувальна справа”, Приватного вищого навчального закладу «Медичний коледж»

Прізвище________________________________________________________________ ім’я _____________________ по батькові ____________________________________. Практика в якості медичної сестри . Виробнича база ____________________________________________________

Термін перебування на базі з “____”__________, по “____” _________ 20___ р.

Кількість пропущених та відпрацьованих днів практики ____________________

З них:

з поважних причин:________________________________________________

без поважних причин: ______________________________________________

Характеристика роботи

Теоретична підготовка студента _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична підготовка студента __________________________________________

_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________

Ставлення до роботи___________________________________________________

_____________________________________________________________________

Засвоєння основ деонтології та професійної етики __________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Участь в суспільному житті _____________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виконання виробничої практики в цілому ____________________________

_____________________________________________________________________

Порушення дисципліни ________________________________________________

_____________________________________________________________________

Недоліки в роботі _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент може працювати (не може працювати) в лікувально-профілактичних установах практичної медицини і оцінюється за п’ятибальною системою_______________________________________
Дата “____”_________________ 20___ року.

М.П. Підпис ______________________

( керівника практики)
5.12010101 “Лікувальна справа” Приватний вищий навчальний заклад

мед сестринська виробнича практика “Медичний коледж”<< предыдущая страница