refik.in.ua 1

Домашнє завдання № З


  1. Визначення кваліфікаційних вимог і умов атестації фахівця",

Оформити свої міркування рекомендується в наступній послідовності:

1. Термін підготовки фахівця.

2. Цикли навчальних дисциплін і способи підсумкової атестації за кожною

них.

3. Види передбачених практик і їхні особливості.

4. Ціль передвипускної практики і вимоги до якості робіт.

5. Приклад робіт фахівця конкретного розряду у відповідності спеціалізацією.

6. Склад атестаційної комісії.


  1. Угрупування змісту теоретичного навчання відповідно до галу-господарської діяльності і видів діяльності фахівця"

Оформити свої міркування рекомендується в наступній послідовності:

1. Фактори, що впливають на зміст професійної теоретичної підготовки фахівця.

2. Таблиця формування набору тем професійної теоретичної підготовки фахівця (табл. 1 4.)

Таблиця 1.4 - Формування набору тем професійної теоретичної підготовки фахівця


Структура об'єкта вивчення (галузі господарської діяльності)

Види діяльності фахівця

Узагальнена структура змісту навчання відповідно до поставлених тактичних цілей

Набір тем програми професійної теоретичної підготовки

Техніка

Технологічна

Види, конструкція технічних систем
Технологія

Технологічна

Загальна технологія

Конкретна технологія
Організація, керування й економіка

Організаційно-управлінська

Економіка й організація виробництва
Охорона праці

Організаційно-технологічна

Охорона праці і техніка безпеки
Екологія

Технолого-

управлінська

Питання екології галузі
Правові питання галузі

Технолого-

управлінська

Право
Наукові дослідження

Науково-дослідна

-

-

3. Типова навчальна програма з предмета.........

4. Типова навчальна програма виробничого навчання