refik.in.ua 1

Основи економічної теорії

Визначте вартісну:

-основний,

Визн., з яких розділів:

-пол.економ., мікроекон.

Визн., з яких частин:

-витрати, прибуток і непрямі

Визн, що вивчає:

-економічні

Визн., що таке економічне:

-зростання ВВП на грунті

Визн., що таке капітал:

-вартість

Визн., що таке прибуток:

-дохід за вирах.витрат

Визн., що таке ринок:

-сукупність відносин,

Визн., що таке рівноважна:

-ціна,яка забезп.рівність

Визн., що таке спосіб:

-синтез

Визн., що таке товар:

-продукт, створений

Визн., яка :

-здатність

Вкажіть вид доходів:

-доходи від

Вк. вид ринку:

-валютний

Вк. відмінність:

-збіг у часі виробн..

Вк. механізм:

-спіраль «ціни-

Вк. основний:

-ціна визначається

Вк. особливості:

-зростання

Вк. рису:

-базується

Вк. характерний:

-амортизаційні

Вк., що є головним:

-можливість….норму прибутку

Вк., що таке закон попиту:

-попит на товар…(довге)

Вк., що таке закон пропозиції:

-пропозиція….факторів.

Вк., який:

-сума вартості

Дайте:

-сума вартості кінцевого

До якого:

-основного

З приводу:

-предметів

З яким:

-не пов’язана

Норма:

-авансового

Сформулюйте,:

-найбільш

Чим:

-одержанням

Що
визначає:

-відносини

Що є матеріальною:

-періодична

Що є однією:

-перевищення

Що є основним:


-призначення

Що є умовою:

-економічна

Що не відн. до основних:

-державне

Що не відн. до факторів,:

-кількість

Що не є умовою:

-наявність у роб.

Що таке:

-злиття…монопольних капіталів

Що характ.:

-перетворення

Яка визначальна:

-створення

Яка ознака:

-привласнення

Яка основна:

-можливість

Яка риса:

-пільгове

Який вид кредиту:

-комерційний

Який вид об’єдн. підприємств:

-картель

Який вид об’єдн. самостійних :

-концерн

Який метод:

-наукова

Які:

-попиту,