refik.in.ua 1 2 ... 7 8

УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ОБ'ЄДНАНЬ, ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ



Н А К А З



N 46 від 16.12.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
17 січня 2000 року
vd991216 vn46 за N 25/4246




Порядок надання у тимчасове користування
громадянам предметів культурно-побутового
призначення та господарського вжитку



1. Загальні положення



2. Порядок надання предметів прокату



2.1. Предмети прокату надаються громадянам за пред'явлення
ними паспорта громадянина України з відміткою про прописку і за
оплату відповідно до діючих тарифів та вимог цього Порядку.


Військовослужбовцям предмети прокату видаються за наявності
посвідчення особи чи документа, який його замінює, і довідки з
місця служби. Представникам підприємств, організацій та установ
предмети прокату видаються за пред'явлення довіреності і документа
про оплату рахунку за найм предметів прокату.


2.2. Надання у тимчасове користування громадянам предметів
прокату оформляється договором (замовленням-зобов'язанням) за
формою ПО-П1, яка затверджена наказом Укрсоюзсервісу від 29.09.95
N 8 (
z0389-95 ), із змінами, внесеними наказом Укрсоюзсервісу від
03.09.98 N 25 (
z0581-98 ) та зареєстрованими Мін'юстом України
18.09.98 за N 581/3021.


2.3. Пункти прокату, розміщені в місцях масового відпочинку,
видають предмети прокатного фонду на погодинний, разовий (у межах
доби) термін за пред'явлення паспорта громадянина України чи під
заставу майна, яка має бути не вище вартості предмета прокату.

2.4. Громадянам, що відпочивають у санаторіях, будинках

відпочинку, предмети прокату видаються на термін їх перебування в
цих установах за пред'явлення паспорта громадянина України і
санаторно-курортної книжки.

2.5. Наймачам, які мають у паспорті відмітку про тимчасову
прописку, предмети прокату видаються на термін, що не перевищує
терміну прописки. Особам, що перебувають у відрядженні, предмети
прокату можуть видаватися під заставу майна на термін, який не
перевищує строку тимчасової реєстрації (відрядження). У цьому разі
в договорі прокату (замовленні-зобов'язанні) указується постійна
і тимчасова адреса проживання наймача.


2.6. Видавання предметів прокату наймачам проводиться за
погодженням сторін на будь-який термін, крім випадків, обумовлених
у пунктах 2.3; 2.4; 2.5 цього Порядку.


За згодою сторін користування предметом прокату може бути
продовжене на новий термін шляхом унесення змін (доповнень) до
договору прокату (замовлення-зобов'язання).


2.7. Наймодавець зобов'язаний видавати предмети прокату,
придатні для експлуатації. Перевірка справності предметів, що
видаються, здійснюється у присутності наймача.


2.8. При видаванні предметів прокату наймодавець ознайомлює
наймача з правилами їх експлуатації або видає йому керівництво з
експлуатації. Надаючи в тимчасове користування предмети прокату,
наймодавець ознайомлює наймача з цим Порядком, попереджує його про
відшкодування збитків за псування, втрату предметів або повернення
предметів з порушенням визначеного строку і не в комплекті.


Радіоелектронна апаратура, холодильники, пральні машини та
інші предмети побутової техніки, що видаються на прокат, повинні
мати на відповідних вузлах, деталях, агрегатах пломби, за
цілісність яких при поверненні відповідає наймач.

Транзисторні приймачі, магнітофони, програвачі,

електронно-обчислювальні машини та інша апаратура, яка працює на
сухих елементах живлення (батарейках), видаються на прокат
повністю укомплектованими новими елементами живлення, що
забезпечують їх нормальну роботу.

Якщо в період прокату апаратури, який перевищує двотижневий
термін, елементи живлення вийшли з ладу, наймач замінює їх за свій
рахунок.


2.9. Наймодавець забезпечує безкоштовну установку, технічне
обслуговування і ремонт предметів прокату на протязі всього
періоду прокату.


2.10. М'який інвентар, одяг видаються на прокат тільки після
дезінфекційної обробки, хімічного чищення або прання, що повинно
бути підтверджено відповідними документами при видачі предмета
прокату наймачу.


2.11. Постільна і столова білизна видається наймачу чистою і
без дефектів. У разі тривалого користування білизна підлягає
заміні через кожні 10 днів протягом усього терміну прокату без
додаткової оплати.


2.12. Наймодавець може пред'явити наймачу вимогу в
достроковому поверненні ним предмета прокату, якщо:


наймач навмисно або з необережності погіршує технічний стан
предмета, порушує (пошкоджує) пломби;


наймач не вніс належної оплати протягом одного місяця з
установленого договором дня платежу;


наймач порушує вимоги цього Порядку.

2.13. У пунктах прокату (підприємстві, організації) у
зручному для огляду місці повинні бути:


правила побутового обслуговування населення;

цей Порядок або виписка з нього;

тарифи на прокат предметів культурно-побутового призначення
та господарського вжитку, які затверджені у встановленому порядку;

асортимент (перелік) предметів прокату;


журнал обліку запиту та пропозицій на предмети прокату;

перелік осіб, які мають право позачергового і першочергового
обслуговування;


зразки заповнення бланків установленої форми;

повне найменування суб'єкта підприємницької діяльності,
прізвище, ім'я та по батькові керівника (власника), інформація про
персонал, який обслуговує замовників, номери телефонів місцевих
органів виконавчої влади та відповідних державних органів, які
здійснюють захист прав споживачів;


книга заяв і пропозицій;

витяг із Закону України "Про захист прав споживачів"
(
1023-12 ) у частині надання послуг.

2.14. На фасаді приміщення наймодавця повинно бути зазначено
державною мовою його назву, найменування власника або
уповноваженого ним органу.


Режим роботи пунктів (підприємств, організацій) прокату
встановлюється за погодженням з місцевими органами виконавчої
влади чи органами місцевого самоврядування і повинен забезпечувати
максимальну зручність населенню в користуванні послугами прокату.


Із зовнішнього боку вхідних дверей вивішується на державній
мові інформація про режим роботи, а також дислокацію, місце
розташування (адресу) і час роботи найближчих пунктів
(підприємств, організацій) прокату.



3. Порядок оформлення предметів
напрокат, розрахунки з наймачем



3.1. При оформленні предметів прокату на термін до 30 діб
наймач уносить оплату повністю за весь час користування предметом
прокату відповідно до діючих тарифів. За прокат предметів, виданих
на тривалий термін (понад місяць), оплата вноситься щомісяця: за
перший місяць - при видачі предмета прокату, а за кожний

наступний - не пізніше 7 днів після дня закінчення терміну

платежу, зазначеного в договорі прокату (замовленні-зобов'язанні).

3.2. Оплата за користування окремими предметами прокату
(музичні інструменти, швейні машини та інше) здійснюється в
пунктах прокату у спеціально виділених приміщеннях за годинним
тарифом.


3.3. Наймач може розірвати договір прокату
(замовлення-зобов'язання) при невідповідності предмета прокату
вимогам нормативної документації, а також санітарним нормам і
правилам та правилам електро-пожежної безпеки.


Якщо предмет прокату повертається раніше обумовленого
договором прокату (замовленням-зобов'язанням) терміну, з наймачем
проводиться перерахунок за фактичний термін прокату за тарифами,
згідно з якими була проведена оплата при оформленні замовлення.


При поверненні предмета прокату наймодавець робить запис у
двох примірниках замовлення-зобов'язання, які підписуються обома
сторонами з поміткою дати повернення.


За прострочення платежу наймач оплачує вартість прокату
згідно з тарифами, які діють на момент сплати платежу, а також
пеню для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності в
розмірі, установленому договором прокату
(замовленням-зобов'язанням), але не більше подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діяла в період, за який
сплачується пеня, для фізичних осіб - у розмірі, установленому
договором прокату (замовленням-зобов'язанням), але не більше
облікової ставки Національного банку України. ( Абзац пункту 3.3 в
редакції Наказу Укрсоюзсервіс N 6 (
z0239-00 ) від 23.02.2000 )

У разі платежу з незалежних від наймача причин (відрядження,
госпіталізація, форсмажорні обставини) оплата за прострочення
платежу проводиться за тарифами, що діяли в термін прострочення

платежу. ( Абзац пункту 3.3 в редакції Наказу Укрсоюзсервіс N 6

( z0239-00 ) від 23.02.2000 )

3.4. Кількість днів використання предметів прокату
розраховується за календарними днями. Якщо день повернення
предметів прокату збігається з вихідним днем підприємства, то
предмет прокату повинен бути повернений у перший після вихідного
робочий день (простроченням це не вважається).


3.5. Замовлення-зобов'язання за формою, яка затверджена в
установленому порядку, виписується при оформленні замовлення в
двох примірниках, підписується наймачем і уповноваженою особою
наймодавця. Другий примірник замовлення-зобов'язання видається
наймачеві.


3.6. Розрахунковими документами між наймодавцем і наймачем є
касовий чек електронного контрольно-касового апарату (товарний чек
у разі виходу апарату з ладу або тимчасового відключення
електроенергії) або квитанція за формою, що затверджена в
установленому порядку, для наймодавців, які згідно з законодавчими
та іншими нормативними актами не застосовують ці касові апарати.



4. Взаємовідносини і відповідальність сторін



4.1. У разі порушення наймодавцем і наймачем своїх
зобов'язань та вимог діючого порядку надання у тимчасове
користування громадянам предметів культурно-побутового призначення
та господарського вжитку сторони несуть відповідальність згідно з
вимогами цього Порядку, умовами договору прокату
(замовлення-зобов'язання) та згідно з чинним законодавством.


4.2. Наймодавець зобов'язаний передати наймачеві предмет
прокату, який відповідає вимогам нормативно-технічної
документації.


Наймодавець видає наймачу напрокат якісні предмети
культурно-побутового призначення та господарського вжитку, які

безпечні для його життя, здоров'я, майна та навколишнього

середовища, а також належну інформацію про послуги прокату та
роз'яснює правила експлуатації предмета прокату.

У разі виходу з ладу предмета прокату наймодавець
зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви від
наймача усунути недоліки на місці, а в разі потреби виконання
робіт в умовах стаціонарної майстерні термін ремонту подовжується
до 10 днів. За згодою наймача наймодавець може замінити несправний
предмет іншим аналогічним предметом без додаткової оплати наймачем
витрат, пов'язаних із цією заміною.


Коли наймодавець неспроможний своєчасно усунути пошкодження в
предметі прокату або замінити іншим рівноцінним предметом, то
наймачу пропонується предмет іншої моделі (марки, типу) з
переоформленням договору прокату та врахуванням діючих тарифів, з
транспортуванням предмета прокату за рахунок наймодавця.


За час перебування предмета прокату в ремонті оплата за
прокат не проводиться, за винятком випадків, коли наймачу предмет
прокату було замінено на рівноцінний.


У разі порушення наймачем правил експлуатації та утримання
предмета прокату, а також порушення (пошкодження) пломб ремонт
цього предмета здійснюється за рахунок наймача з урахуванням
вартості деталей та вузлів на час розрахунку і транспортування
цього предмета.


Для встановлення справжніх причин виходу предмета прокату з
ладу може бути призначена відповідна експертиза.


4.3. Наймодавець має право за заявою наймача передати йому у
власність предмет прокату, який був у цього наймача весь термін
його експлуатації, передбачений нормативно-технічною документацією
на цей предмет прокату, а в разі відсутності такого терміну -
згідно з чинним законодавством.

4.4. При одержанні предмета прокату його доставлення на

квартиру наймача і повернення до пункту прокату здійснюються
наймачем.

За наявності в наймодавця транспортних засобів доставлення
предметів прокату виконується на бажання наймача наймодавцем і
оплачується наймачем за тарифами на транспортно-експлуатаційні
послуги, установленими наймодавцем.


Якщо в діючі тарифи на прокат включені
транспортно-експедиційні послуги, то доставка предмета прокату
здійснюється за рахунок наймодавця.


Інвалідам Великої Вітчизняної війни й праці І групи, а також
особам, прирівняним до цих категорій, доставлення великогабаритних
предметів прокату і повернення до пункту прокату після закінчення
терміну користування виконується першочергово за рахунок
наймодавця, такий самий порядок діє при заміні предмета прокату на
вимогу наймача при виході першого з ладу і при потребі ремонту в
майстерні.


4.5. При одержанні на прокат водного транспортного засобу з
двигунами внутрішнього згорання наймач повинен обов'язково
пред'явити посвідчення на право керування ним.


4.6. Після закінчення строку прокату наймач повинен повернути
взяті на прокат предмети у справному стані (з урахуванням зносу за
період перебування у нього предмета прокату).


Перевірка справності предмета прокату, його зовнішнього
вигляду, наявності пломб виконується у пункті прокату
(підприємстві, організації), а в разі доставки предмета прокату
транспортними засобами наймодавця - працівником пункту
(підприємства, організації) прокату вдома в наймача в його
присутності. У разі наявності порушень цього Порядку або
відсутності (пошкодженні) пломб на предметі прокату складається
працівником пункту прокату акт у двох примірниках - для наймодавця
та наймача.

4.7. При поверненні предмета прокату заборгованість з оплати

користування предметом прокату разом з пенею сплачується наймачем
добровільно, а в разі відмови від оплати ці суми стягуються в
судовому порядку. (

4.8. Якщо наймач допустив погіршення стану предмета прокату,
то він повинен відшкодувати завдані збитки, за винятком зносу,
якщо не зможе підтвердити, що погіршення стану предмета відбулося
не з його вини.


У разі пошкодження наймачем предмета прокату, яке може бути
усунено шляхом ремонту, наймач сплачує вартість ремонту згідно з
діючими тарифами.


Якщо предмет прокату став повністю непридатним, то наймач за
згодою наймодавця може повернути рівноцінний предмет, який
відповідає за якістю предмету прокату, що вийшов з ладу, або
предмет аналогічної моделі чи сплатити його вартість з урахуванням
зносу за цінами, що діють на час розрахунку. Після цього
несправний предмет прокату, яким користувався наймач, переходить у
власність наймача.


4.9. При втраті наймачем предмета прокату або доведенні його
до повної непридатності він повинен відшкодувати вартість цього
предмета з урахуванням зносу за цінами, що діють на час
розрахунку, якщо інше не передбачено умовами договору прокату
(замовлення-зобов'язання), та завдані наймодавцем збитки (вартість
прокату, пені за прострочення платежу на момент відшкодування
збитків).


4.10. З ініціативи наймача договір прокату може бути
розірваний у будь-який час при умові повернення предмета прокату
наймодавцю та оплати за фактичний час користування предметом
прокату, а також пені в разі порушення термінів оплати
користування цими предметами.


4.11. При відмові добровільного розрахунку або ухиленні
наймача від повернення предмета прокату, вилучення його, стягнення

збитків за невиконання умов договору побутового прокату
(заборгованості за оплатою прокату і пені) проводяться за позовом
наймодавця через суд. (


5.3. Цей Порядок не розповсюджується на послуги прокату
аудіо-, відеокасет, CD-rom дисків та дорожніх транспортних
засобів.



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ





следующая страница >>