refik.in.ua 1 2 3 ... 6 7


При тепловозній тязі (дільниця К-В) час на розгін приймається – 2 хв., при електровозній тязі – 1 хв., а на уповільнення в усіх випадках – 1 хв.

Важливим елементом розробки графіка руху поїздів є станційні інтервали та міжпоїзні інтервали.

Визначимо інтервали для дільниці К-В.

Станційний інтервал неодночасного прибуття (н) – мінімальний проміжок часу з моменту прибуття на роздільний пункт поїзду одного напрямку до моменту прибуття (рисунок 4.1, а) чи прослідування (рисунок 4.1, б) крізь цей же розділь­ний пункт поїзду зустрічного напрямку.


а

а
а) б)


б

бв

вτс

τн

τн

τсРисунок 4.1 – Станційні інтервали та

н визначається за допомогою розрахункового графіка (табл. 4.2). Для цього необхідно визначити час, за який поїзд прослідує розрахункову відстань t пр (рис.4.2).
2001

2002 lвх lт lв lп/2


Lр


Рисунок 4.2 – Розрахункова відстань для визначення часу на контроль прибуття поїзду
Час, за який поїзд прослідує розрахункову відстань:

, (4.2)

де tв – час сприйняття машиністом поїзда показань світлофора, год.;

Vх – ходова швидкість поїзда, км/год.;

lвх – відстань від вхідного сигналу до контрольних стовпчиків приймально-відправних колій станцій, м; за завданням для ділянки К-В lвх =275 м;

lп – довжина поїзда, м; lп =52∙14,89 +40=814,28 м;

lт – гальмовий шлях, м; приймається lт =1000 м.

Отже,

.
н = 0,3+0,2+0,2+0,3+1,70+0,5=3,03 хв.

Приймаємо: н = 4 хвилини.

Таблиця 4.2 – Графік розрахунку н при забороні одночасного прийому із зупинкою зустрічних поїздів і ручним обслуговуванням стрілок на станції


0,3
Операції

Час, хв.

0

1

2

3


0,2
Контроль прибуттяПереговори про рух поїздів між ДСП станцій0,2

0,3
Приготування маршруту відправлення поїзду 2002. Доповідь чергового стрілочного поста про прибуття поїзда 2001, встановленні його в межах граничних стовпчиків і готовності маршруту поїзда 2002; розпорядження ДСП про відкриття вихідного і вхідного сигналу поїзду 2002


1,7
Відкриття вихідного сигналу поїзду 2002


0,5
Прослідування поїздом 2002 розрахункової відстані Lроз

Зустріч ДСП поїзда 20023,05

Тривалість інтервалуСтанційним інтервалом схрещення (с) називається мінімальний проміжок часу від моменту прибуття на роздільний пункт або безупинного прослідування його одним поїздом до моменту відправлення на той же перегін іншого поїзда, затриманого на станції для схрещення.

с визначається за допомогою розрахункового графіка (табл. 4.3). Для цього необхідно визначити час на контроль прослідування поїзда t пр по формулі (4.3) за допомогою схеми (рис. 4.3):
, (4.3)
де Vпр – швидкість поїзда по прибуттю, км/год.

Lроз20012002


lп/2


Рисунок 4.3 – Розрахункова відстань для визначення часу на контроль прослідування поїзда t пр

Таблиця 4.3 – Графік розрахунку с


0,3
Операції

Час, хв.

0

1

Контроль прослідування поїзда
0,2
Переговори про рух між ДСП станцій
0,2

0,05
Приготування маршруту відправлення поїзду. Доповідь чергового стрілочного поста про готовність маршруту і розпорядження ДСП про відкриття вихідного сигналуВідкриття вихідного сигналу
0,2

0,85
Сприйняття машиністом вихідного сигналу, дача сигналу відправлення поїзду і приведення його до рухуТривалість інтервалу
с = 0,3+0,2+0,2+0,05+0,2=0,85 хв.

Приймаємо:  с = 1 хвилини.

Станційний інтервал попутного слідування пс - мінімальний проміжок часу з моменту прибуття на станцію одного поїзда і відправлення на той же перегін попу­тного поїзда з попередньої станції (рисунок 4.4).


аб


τпс

Рисунок 4.4– Станційний інтервал попутного слідування при безупин­ному

проходженні поїздів через станції а, б
пс визначається за допомогою розрахункового графіка (табл. 4.4). Для цього необхідно визначити час на прослідування розрахункової відстані за допомогою схеми (рис. 4.5) та час на контроль прослідування поїзда в повному складі t пр2002 2004

lп/2 lв lт lвх

Lроз

Рисунок 4.5 – Розрахункова відстань для поїзного інтервалу попутного слідування
Час на контроль прослідування поїзда в повному складі:

, (4.4)

Час на проходження розрахункової відстані:<< предыдущая страница   следующая страница >>