refik.in.ua 1 2 3


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
З ДИСЦИПЛІНИ “ЕКСПЛУАТАЦІЯ І РЕМОНТ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ТА ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ”

2012


Укладачі:

Гузенко М.Г., викладач Глухівського коледжу

ім. С.А.Ковпака Сумського НАУ;

Ковальчук О.А., викладач Володимир-Волинського агротехнічного коледжу;

Солдатова О.І., викладач Коледжу електрифікації Дніпропетровського ДАУ;

Стогній А.О., викладач Хорольського агропромислового коледжу Полтавської ДАА
Новосилецький Ю.Л.,викладач Житомирського агротехнічного коледжу;

Санченко О.В., завідувач відділення “Електрифікація і автоматизація с.г.” ВП НУБіП України “Немішаївський агротехнічний коледж”Рецензенти:

Гаркуша В.В., викладач Таращанського агротехнічного коледжу;

Кобилянський В.Ф., Крисак І.М., викладачі Борщівського агротехнічного коледжу;

Ковальов В.О., ВНЗ “Кіровоградський технікум механізації сільського господарства”;

Подсвєтов В.В., викладач ВСП “Тальянківський коледж Уманського НУС”;

Манжара В.М., викладач Глухівського коледжу

ім. С.А.Ковпака Сумського НАУ;
Вдовиченко М.І., викладач Коледжу електрифікації Дніпропетровського ДАУ;

Манжара В.М., Глухівського коледжу ім. С.А.Ковпака Сумського НАУ

Редактор


Цибенко Н.В.Відповідальний за випуск


Гач М.Г.

1. Визначити повний перелік випробувань силових трансформаторів:

приймально-здавальні, профілактичні, типові, спеціальні

типові післяремонтні, приймальні, чергові, позачергові

бракувальні

чергові, позачергові

Л [1], с.233.
2. Періодичність огляду електрообладнання розподільного пристрою на підстанції з постійним обслуговуючим електротехнічним персоналом або чергуванням на дому становить:

1 раз на місяць

1 раз на добу

1 раз на тиждень

1 раз на рік

Л [1], с.147
3. Всі складні або небезпечні перемикання в електроустановках напругою понад 1000 В виконують згідно з:

нарядом;

бланком перемикань

відомістю випробувань

розпорядженням

Л [1], с.162
4. Поточний ремонт електрообладнання проводять з метою:

відновлення працездатності виробу включно із заміною або відновленням окремих його частин

відновлення ресурсу виробу із заміною будь-яких його частин – капітальний ремонт

забезпечення матеріалами, запасними частинами і організацією їх зберігання

перевірка працездатності електрообладнання

Л [1], с.11
5. Після кожного аварійного відключення трансформатора або при появі сигналу від газового реле проводять:

капітальні ремонти

контрольні випробування

позачергові огляди

усе вищеперераховане

Л [1], с.214

6. Коефіцієнт зволоженості ізоляції обмотки електродвигуна визначають для:

визначення напруги в обмотках

визначення струмових характеристик електродвигуна

визначення електричної міцності обмоток

все вищеперераховане

Л [1], с.275
7. Опір ізоляції обмоток для електродвигунів з номінальною напругою до 1000 В повинен бути:

0,2 МОм

не менше 0,5 МОм

не більше 0,3 МОм

0,4 МОм

Л [1], с.274
8. Кінці обмоток трифазного трансформатора маркують:

X, Y, Z

С4, С5, С6

А, В, С

С1, С2, С3

Л [1], с.269
9. Перевірку електричних двигунів на холостому ходу проводять:

при від’єднаному або ненавантаженому механізмі

під навантаженням

при загальмованому роторі

з навантаженням 50 % від номінального

Л [1], с.276
10. Наприкінці сезону роботи електродвигуна проводять:

поточне обслуговування електродвигунів

капітальний ремонт електродвигунів

сезонне обслуговування електродвигунів

профілактичні випробування

Л [1], с.299
11. Опір ізоляції обмоток електродвигунів, трансформатора характеризує їх:

фізичний стан

температурну міцність

електричну міцність

усе вищеперераховане

Л [1], с.275

12. При приймально-здавальних випробуваннях електродвигуна перевіряють:

групу з’єднання обмоток

схему з’єднання обмоток

коефіцієнт трансформації

усе вищеперераховане

Л [1], с.269
13. Контрольні огляди повітряних ліній інженерно-технічний персонал проводить з метою:

контролю роботи електротехнічного персоналу, що обслуговує повітряні лінії, перевірки виконання протиаварійних заходів, оцінки стану повітряних ліній та їх трас

виявлення іскріння в місцях нещільних з’єднань та виявлення дефектних ламп вуличного освітлення

перевірки кріплення ізоляторів і арматури, з’єднань проводів


перевірки кріплення проводів

Л [1], с.79
14. Назвіть загальні вимоги до електрообладнання, що здається в капітальний ремонт:

електрообладнання повинно бути повністю укомплектоване

електрообладнання повинне бути очищене від масла, пилу і бруду

з валів електрообладнання слід зняти шківи, напівмуфти, шестерні

усе вищеперераховане

Л [1], с.313
15. Якщо при вимірюванні мегомметром опір ізоляції внутрішньої проводки нижче норми, то її:

вирізають та замінюють

продовжують використовувати

додатково випробовують напругою 1000 В протягом 1 хвилини

усе вищеперераховане

Л [1], с.340
16. При неможливості повного ізолювання металевих конструкцій на фермах ВРХ електробезпеку тварин забезпечують:

вирівнюванням електричних потенціалів

заземленням електроустановок та металевих конструкцій, які до них прилягають

зануленням металевих частин електрообладнання

усе вищеперераховане

Л [1], с.358

17. Коливання частоти електромережі повинно бути в межах:

–0,1...+0,1 Гц

–0,2...+0,2 Гц

–0,5...+0,5 Гц

–1...+1 Гц

Л [6], с.195
18. Опір кожного з повторних заземлювачів нульового проводу на ПЛ-0,38 кВ не повинен перевищувати:

20 Ом

10 Ом

40 Ом

30 Ом

Л [1], с.39
19. Про що свідчить різниця струмів по фазах у досліді холостого ходу асинхронних електродвигунів:

про відхилення числа витків по фазах або помилки, допущені при з’єднанні обмоток після ремонту

про збільшений повітряний зазор або замикання листів сталі статора між собою

про збільшення або зменшення напруги в мережі

усе вищеперераховане

Л [1], с.276
20. Основні види випробувань електрообладнання:

типові, спеціальні


приймально-здавальні, контрольні

експлуатаційні

усі варіанти правильні

Л [1], с.45
21. Назвіть найбільш економічні і зручні методи сушіння ізоляції обмоток силового трансформатора:

конвективний

струмами короткого замикання

втратами у власному баці, струмами нульової послідовності

усі варіанти правильні

Л [1], с.189
22. Згідно з Правилами улаштування електроустановок електро­установка – це:

приміщення, які доступні тільки для електротехнічного персоналу, і в яких розміщене електрообладнання

об’єкт, призначений для виконання визначених обсягів робіт з подальшим технічним обслуговуванням

сукупність машин, апаратів, ліній і допоміжного обладнання, призначених для виробництва, перетворення, трансформації, передавання, розподілу електричної енергії і перетворення її в інший вид енергії

сукупність устаткування, призначеного для передачі електричної енергії

Л [2], с.5
23. Види технічних обслуговувань автотракторного електро­обладнання:

денні, поверхневі

сезонні, ТО-1, ТО-2, ТО кожної зміни

сезонні, ТО-1

вечірні

Л [3], с.38
24. Повний обсяг контрольних випробувань трансформатора після капітального ремонту:

хімічний аналіз і випробування масла, вимірювання характеристик ізоляції, вимірювання коефіцієнта трансформації, випробування бака на щільність надлишковим тиском

визначення коефіцієнта трансформації, дослід холостого ходу, дослід короткого замикання, випробування міжвиткової ізоляції, перевірка групи з’єднання обмоток, очищення трансформаторного масла

визначення коефіцієнта трансформації, перевірка групи з’єднання обмоток, вимірювання опору обмоток постійному струму, хімічний аналіз і випробування трансформаторного масла, випробування електричної міцності ізоляції обмоток підвищеною напругою, вимірювання характеристик ізоляції, дослід короткого замикання, дослід холостого ходу, випробування бака на щільність надлишковим тиском


визначення коефіцієнта трансформації, перевірка групи з’єднання обмоток, вимірювання опору обмоток постійному струму, хімічний аналіз і випробування трансформаторного масла, випробування електричної міцності ізоляції обмоток підвищеною напругою, вимірювання характеристик ізоляції, дослід короткого замикання, дослід холостого ходу

Л [1], с.233
25. Методи визначення зони, в межах якої виявлене місце пошкодження кабельної лінії:

акустичний, петльовий, пропалювання

індукційний, петльовий, коливального розряду, ємнісний

імпульсний, коливального розряду, петльовий, ємнісний

індукційний, імпульсний, коливального розряду, петльовий, ємнісний

Л [1], с.131

26. Назвіть можливу несправність електродвигуна за такою ознакою – місцеве нагрівання корпусу електродвигуна:

міжвиткове замикання в обмотці статора

відсутність напруги;

невірно промарковані вивідні кінці обмоток

усе вищеперелічене

Л [4], с.90
27. Які умови визначення уставки спрацювання електромагнітного розчіплювача автомата для захисту одиничних електродвигунів:

Іер ≥ 1,65 Іпуск

Іер ≤ 1,25 Іпуск

Іер ≥ 1,25 Іпуск

Іер ≤ 1,65 Іпуск

Л [1], с.394
28. Які ви знаєте найбільш розповсюдженні методи відновлення трансформаторного масла:

центрифугування

нагрівання, фільтрування

регенерація за допомогою адсорбентів

усе перераховане

Л [1], с.218
29. Кінці статорних обмоток трифазного двигуна маркірують:

С1 С2 С3следующая страница >>