refik.in.ua 1

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


ІФНТУНГ

кафедра: транспорту і зберігання нафти і газу
Лабораторна робота №4

Моделювання процесу заправки стисненим газом


Варіант 10

Студенткагрупи ПС-10-2 Протоковило А.С.

(шифр групи) ( підпис) (розшифровкапідпису)

Допускається до захисту

Керівник_______________________________Дорошенко Ю. І.

( підпис) (дата) (розшифровкапідпису)


м.Івано-Франківськ

2012

МЕТА: розглянути моделювання процесу заправки стисненим газом.

ЗАВДАННЯ: провести розрахунок по визначенню середньої тривалості знаходження автомобіля на АГНКС.

4.1 Основні теоретичні положення

Основні параметри АГНКC залежать від принципу заправки автомобілів, яких можна визначити найменше два:

- заправка за принципом “першим прибув - першим і обслуговується ” (автомобіль, що надходить, обслуговується негайно, якщо є вільна хоча б одна заправочна колонка. Якщо в момент надходження автомобіля всі колонки зайняті і крім того є черга на обслуговування, то автомобіль, що надійшов, обслуговується в порядку черги).

- заправка шляхом формування груп автомобілів (групу автомобілів розподіляють по боксах АГНКC, під’єднують до колонок і потім всі автомобілі групи одночасно заправляють).

Нерегулярний характер надходження автомобілів на АГНКC дозволяє припустити, що першому cпоcобу треба надати перевагу. Але в окремих випадках відповідну увагу заслуговує і “груповий” спосіб заправки, який може бути реалізований в боксах для спареної заправки.

4.2 Вхідні дані:

Таблиця 4.2 – Вхідні дані розрахунків по визначенню середньої тривалості знаходження автомобілів на АГНКС.

Вихідні дані:


Варіант

7

8

9

10

11

12

n(t)

2

5

14

6

4

2

m

5

4

5

6

5

7

Ʈз

14

13

10

14

13

124.3 Результати обрахунків:

Таблиця 4.2 – Результати розрахунків по визначенню середньої тривалості знаходження автомобілів на АГНКС.

Результати обрахунків:

Інтенсивність надходження автомобілів

0,0333

0,0833

0,2333

0,1000

0,0667

0,0333

Інтенсивність заправки

0,3571

0,3077

0,5000

0,4286


0,3846

0,5833

Коефіцієнт завантаження

0,0933

0,2708

0,4667

0,2333

0,1733

0,0571

Імовірність знаходження автомобілів на АГНКС

108,9021

95,7654

0,2278

2211,5533

343,5463

379,7490

Число зайнятих колонок

0,4667

1,0833

2,3333

1,4000

0,8667

0,4000

Середнє число вільних колонок

4,5333

2,9167

2,6667

4,6000

4,1333

6,6000

Середнє число автомобілів у черзі

0,0002

0,3281

3,0762

0,1417

0,0136

0,0000

Середнє число автомобілів на АГНКС

0,4668

1,4114

5,4095

1,5417

0,8803

0,4000

Середній час очікування в черзі


0,0055

3,9369

13,1836

1,4168

0,2045

0,0000

Середня тривалість перебування автомобілів на АГНКС

14,0055

16,9369

23,1836

15,4168

13,2045

12,0000Висновки

На даній лабораторній роботі, ми провели розрахунок середньої тривалості знаходження автомобіля на АГНКС для декількох варіантів вхідних даних. Повний розв’язок здійснено за допомогою програмного забезпечення VisualBasic (текст програми наведено у додатку А) та Excel.

Додаток А

Текст програми мовою VisualBasic

Sub Кнопка

Ts = 60

Nt11 = Worksheets(1).Cells(4, 3)

Nt12 = Worksheets(1).Cells(4, 4)

Nt13 = Worksheets(1).Cells(4, 5)

Nt14 = Worksheets(1).Cells(4, 6)

Nt15 = Worksheets(1).Cells(4, 7)

Nt16 = Worksheets(1).Cells(4, 8)

M11 = Worksheets(1).Cells(5, 3)

M12 = Worksheets(1).Cells(5, 4)

M13 = Worksheets(1).Cells(5, 5)

M14 = Worksheets(1).Cells(5, 6)

M15 = Worksheets(1).Cells(5, 7)

M16 = Worksheets(1).Cells(5, 8)

Tz11 = Worksheets(1).Cells(6, 3)

Tz12 = Worksheets(1).Cells(6, 4)

Tz13 = Worksheets(1).Cells(6, 5)

Tz14 = Worksheets(1).Cells(6, 6)

Tz15 = Worksheets(1).Cells(6, 7)

Tz16 = Worksheets(1).Cells(6, 8)

Lam11 = Nt11 / Ts

Worksheets(1).Cells(9, 3) = Lam11

Mu11 = M11 / Tz11

Worksheets(1).Cells(10, 3) = Mu11

V11 = Lam11 / Mu11


Worksheets(1).Cells(11, 3) = V11

MF11 = 1

For I = 1 To M11

MF11 = MF11 * I

Next I

NF11 = 1

For I = 1 To Nt11

NF11 = NF11 * I

Next I

Sum11 = 0

For I = 1 To M11 - 1

Sum11 = Sum11 + Nt11 ^ I * V11 ^ I / NF11

Next I

Po11 = 1 / (M11 ^ M11 * V11 ^ M11 / MF11 * (1 - V11) + Sum11)

If N11 > M11 Then Pn11 = M11 ^ Nt11 * V11 ^ N11 / MF11 * Po11 Else Pn11 = M11 ^ Nt11 * V11 ^ N11 / NF11 * Po11

Worksheets(1).Cells(12, 3) = Pn11

J11 = M11 * V11

Worksheets(1).Cells(13, 3) = J11

L11 = M11 - J11

Worksheets(1).Cells(14, 3) = L11

Nu11 = M11 ^ M11 * V11 ^ (M11 + 1) / MF11 / (1 - V11) ^ 2 * Po11

Worksheets(1).Cells(15, 3) = Nu11

N11 = J11 + Nu11

Worksheets(1).Cells(16, 3) = N11

W11 = M11 ^ M11 * V11 ^ M11 / MF11 / (1 - V11) ^ 2 / Mu11 * Po11

Worksheets(1).Cells(17, 3) = W11

U11 = Tz11 + W11

Worksheets(1).Cells(18, 3) = U11

Lam12 = Nt12 / Ts

Worksheets(1).Cells(9, 4) = Lam12

Mu12 = M12 / Tz12

Worksheets(1).Cells(10, 4) = Mu12

V12 = Lam12 / Mu12

Worksheets(1).Cells(11, 4) = V12

MF12 = 1

For I = 1 To M12

MF12 = MF12 * I

Next I

NF12 = 1

For I = 1 To Nt12

NF12 = NF12 * I

Next I

Sum12 = 0

For I = 1 To M12 - 1

Sum12 = Sum12 + Nt12 ^ I * V12 ^ I / NF12

Next I

Po12 = 1 / (M12 ^ M12 * V12 ^ M12 / MF12 * (1 - V12) + Sum12)

If N12 > M12 Then Pn12 = M12 ^ Nt12 * V12 ^ N12 / MF12 * Po12 Else Pn12 = M12 ^ Nt12 * V12 ^ N12 / NF12 * Po12

Worksheets(1).Cells(12, 4) = Pn12

J12 = M12 * V12

Worksheets(1).Cells(13, 4) = J12

L12 = M12 - J12

Worksheets(1).Cells(14, 4) = L12


Nu12 = M12 ^ M12 * V12 ^ (M12 + 1) / MF12 / (1 - V12) ^ 2 * Po12

Worksheets(1).Cells(15, 4) = Nu12

N12 = J12 + Nu12

Worksheets(1).Cells(16, 4) = N12

W12 = M12 ^ M12 * V12 ^ M12 / MF12 / (1 - V12) ^ 2 / Mu12 * Po12

Worksheets(1).Cells(17, 4) = W12

U12 = Tz12 + W12

Worksheets(1).Cells(18, 4) = U12

Lam13 = Nt13 / Ts

Worksheets(1).Cells(9, 5) = Lam13

Mu13 = M13 / Tz13

Worksheets(1).Cells(10, 5) = Mu13

V13 = Lam13 / Mu13

Worksheets(1).Cells(11, 5) = V13

MF13 = 1

For I = 1 To M13

MF13 = MF13 * I

Next I

NF13 = 1

For I = 1 To Nt13

NF13 = NF13 * I

Next I

Sum13 = 0

For I = 1 To M13 - 1

Sum13 = Sum13 + Nt13 ^ I * V13 ^ I / NF13

Next I

Po13 = 1 / (M13 ^ M13 * V13 ^ M13 / MF13 * (1 - V13) + Sum13)

If N13 > M13 Then Pn13 = M13 ^ Nt13 * V13 ^ N13 / MF13 * Po13 Else Pn13 = M13 ^ Nt13 * V13 ^ N13 / NF13 * Po13

Worksheets(1).Cells(12, 5) = Pn13

J13 = M13 * V13

Worksheets(1).Cells(13, 5) = J13

L13 = M13 - J13

Worksheets(1).Cells(14, 5) = L13

Nu13 = M13 ^ M13 * V13 ^ (M13 + 1) / MF13 / (1 - V13) ^ 2 * Po13

Worksheets(1).Cells(15, 5) = Nu13

N13 = J13 + Nu13

Worksheets(1).Cells(16, 5) = N13

W13 = M13 ^ M13 * V13 ^ M13 / MF13 / (1 - V13) ^ 2 / Mu13 * Po13

Worksheets(1).Cells(17, 5) = W13

U13 = Tz13 + W13

Worksheets(1).Cells(18, 5) = U13

Lam14 = Nt14 / Ts

Worksheets(1).Cells(9, 6) = Lam14

Mu14 = M14 / Tz14

Worksheets(1).Cells(10, 6) = Mu14

V14 = Lam14 / Mu14

Worksheets(1).Cells(11, 6) = V14

MF14 = 1

For I = 1 To M14

MF14 = MF14 * I

Next I

NF14 = 1


For I = 1 To Nt14

NF14 = NF14 * I

Next I

Sum14 = 0

For I = 1 To M14 - 1

Sum14 = Sum14 + Nt14 ^ I * V14 ^ I / NF14

Next I

Po14 = 1 / (M14 ^ M14 * V14 ^ M14 / MF14 * (1 - V14) + Sum14)

If N14 > M14 Then Pn14 = M14 ^ Nt14 * V14 ^ N14 / MF14 * Po14 Else Pn14 = M14 ^ Nt14 * V14 ^ N14 / NF14 * Po14

Worksheets(1).Cells(12, 6) = Pn14

J14 = M14 * V14

Worksheets(1).Cells(13, 6) = J14

L14 = M14 - J14

Worksheets(1).Cells(14, 6) = L14

Nu14 = M14 ^ M14 * V14 ^ (M14 + 1) / MF14 / (1 - V14) ^ 2 * Po14

Worksheets(1).Cells(15, 6) = Nu14

N14 = J14 + Nu14

Worksheets(1).Cells(16, 6) = N14

W14 = M14 ^ M14 * V14 ^ M14 / MF14 / (1 - V14) ^ 2 / Mu14 * Po14

Worksheets(1).Cells(17, 6) = W14

U14 = Tz14 + W14

Worksheets(1).Cells(18, 6) = U14

Lam15 = Nt15 / Ts

Worksheets(1).Cells(9, 7) = Lam15

Mu15 = M15 / Tz15

Worksheets(1).Cells(10, 7) = Mu15

V15 = Lam15 / Mu15

Worksheets(1).Cells(11, 7) = V15

MF15 = 1

For I = 1 To M15

MF15 = MF15 * I

Next I

NF15 = 1

For I = 1 To Nt15

NF15 = NF15 * I

Next I

Sum15 = 0

For I = 1 To M15 - 1

Sum15 = Sum15 + Nt15 ^ I * V15 ^ I / NF15

Next I

Po15 = 1 / (M15 ^ M15 * V15 ^ M15 / MF15 * (1 - V15) + Sum15)

If N15 > M15 Then Pn15 = M15 ^ Nt15 * V15 ^ N15 / MF15 * Po15 Else Pn15 = M15 ^ Nt15 * V15 ^ N15 / NF15 * Po15

Worksheets(1).Cells(12, 7) = Pn15

J15 = M15 * V15

Worksheets(1).Cells(13, 7) = J15

L15 = M15 - J15

Worksheets(1).Cells(14, 7) = L15

Nu15 = M15 ^ M15 * V15 ^ (M15 + 1) / MF15 / (1 - V15) ^ 2 * Po15

Worksheets(1).Cells(15, 7) = Nu15

N15 = J15 + Nu15

Worksheets(1).Cells(16, 7) = N15

W15 = M15 ^ M15 * V15 ^ M15 / MF15 / (1 - V15) ^ 2 / Mu15 * Po15

Worksheets(1).Cells(17, 7) = W15

U15 = Tz15 + W15

Worksheets(1).Cells(18, 7) = U15

Lam16 = Nt16 / Ts

Worksheets(1).Cells(9, 8) = Lam16

Mu16 = M16 / Tz16

Worksheets(1).Cells(10, 8) = Mu16

V16 = Lam16 / Mu16

Worksheets(1).Cells(11, 8) = V16

MF16 = 1

For I = 1 To M16

MF16 = MF16 * I

Next I

NF16 = 1

For I = 1 To Nt16

NF16 = NF16 * I

Next I

Sum16 = 0

For I = 1 To M16 - 1

Sum16 = Sum16 + Nt16 ^ I * V16 ^ I / NF16

Next I

Po16 = 1 / (M16 ^ M16 * V16 ^ M16 / MF16 * (1 - V16) + Sum16)

If N16 > M16 Then Pn16 = M16 ^ Nt16 * V16 ^ N16 / MF16 * Po16 Else Pn16 = M16 ^ Nt16 * V16 ^ N16 / NF16 * Po16

Worksheets(1).Cells(12, 8) = Pn16

J16 = M16 * V16

Worksheets(1).Cells(13, 8) = J16

L16 = M16 - J16

Worksheets(1).Cells(14, 8) = L16

Nu16 = M16 ^ M16 * V16 ^ (M16 + 1) / MF16 / (1 - V16) ^ 2 * Po16

Worksheets(1).Cells(15, 8) = Nu16

N16 = J16 + Nu16

Worksheets(1).Cells(16, 8) = N16

W16 = M16 ^ M16 * V16 ^ M16 / MF16 / (1 - V16) ^ 2 / Mu16 * Po16

Worksheets(1).Cells(17, 8) = W16

U16 = Tz16 + W16

Worksheets(1).Cells(18, 8) = U16

End Sub