refik.in.ua 1

 1. Міжнародні розрахунки платіжними дорученнями. Міжнародні кредитові перекази.


 2. Використання акредитивів у зовнішній торгівлі.

 3. Інкасові розрахунки по зовнішньоторговельних операціях.

 4. Векселя в зовнішній торгівлі.

 5. Зовнішньоторговельні платежі за допомогою чеків.

 6. Гарантії в міжнародній торгівлі.

 7. Договір банківського рахунка в правовідносинах з іноземним елементом.

 8. Міжнародні позики і кредитування.

 9. Договір перевезення з іноземним елементом, його характерні риси, форма і зміст.

 10. Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень.

 11. Правове регулювання міжнародних автомобільних перевезень.

 12. Правове регулювання міжнародних повітряних перевезень.

 13. Правове регулювання міжнародних морських перевезень. Регулярні і чартерні перевезення. Міжнародні морські перевезення вантажів і пасажирів.

 14. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів і пасажирів внутрішніми водними шляхами.

 15. Правове регулювання міжнародних змішаних перевезень.

 16. Міжнародне експедирування.

 17. Колізійні питання деліктних зобов'язань. Закон місця заподіяння шкоди й інші колізійні прив’язки.

 18. Поняття і умови виникнення деліктних зобов'язань в міжнародному приватному праві.

 19. Джерела правового регулювання в області деліктної відповідальності в міжнародних договорах і внутрішньому законодавстві.

 20. Поняття шлюбу, шлюбні режими, правове регулювання шлюбно-сімейних відносин в міжнародному приватному праві.

 21. Укладення шлюбу з іноземним елементом. Матеріальні і формальні умови укладення шлюбу.

 22. Припинення шлюбу з іноземним елементом. Особливості розірвання шлюбів, розлучень за законодавством різних країн.
 23. Колізійні питання шлюбів з іноземним елементом в міжнародних договорах та внутрішньому законодавстві.


 24. Особисті і майнові правовідносини між подружжям в шлюбі з іноземним елементом.

 25. Правовідносини між батьками і дітьми в шлюбах з іноземним елементом.

 26. Правове регулювання усиновлення іноземної дитини у внутрішньому законодавстві і міжнародних договорах.

 27. Правове регулювання відносин з опіки і піклування в міжнародному приватному праві.

 28. Основні питання правового регулювання спадкових правовідносин в міжнародному приватному праві.

 29. Матеріально-правове регулювання спадкових відносин з іноземним елементом нормами внутрішнього законодавства.

 30. Спадкування за заповітом в міжнародному приватному праві.

 31. Спадкування за законом в міжнародному приватному праві.

 32. Колізійні норми внутрішнього законодавства в галузі спадкування.

 33. Багатосторонні міжнародні договори з питань спадкування.

 34. Регулювання питань спадкування в договорах про правову допомогу. Застосування колізійних прив’язок до різних спадкових відносин.

 35. Порядок отримання громадянами України іноземної спадщини.

 36. Перехід спадкування до держави в міжнародному приватному праві.

 37. Міжнародні трудові відносини і основи їх правового регулювання в міжнародному і внутрішньому законодавстві.

 38. Колізійні питання трудових відносин.

 39. Міжнародно-правове регулювання трудових відносин.

 40. Конвенції Міжнародної організації праці і їх роль в регулюванні міжнародних трудових відносин.

 41. Регулювання трудових відносин міжнародними договорами в рамках СНД і договорами про правову допомогу.

 42. Трудові права іноземців в Україні й українських громадян за кордоном. Порядок працевлаштування іноземців.

 43. Питання соціального забезпечення в міжнародному приватному праві.

 44. Поняття і характерні риси міжнародного цивільного процесу.
 45. Джерела правового регулювання в галузі міжнародного цивільного процесу.


 46. Міжнародні договори в сфері міжнародного цивільного процесу.

 47. Міжнародна підсудність. Правове регулювання, системи визначення, колізійні норми.

 48. Правила визначення підсудності в двосторонніх і багатосторонніх договорах про правову допомогу України.

 49. Цивільне процесуальне положення іноземців.

 50. Консульське представництво в міжнародному цивільному процесі.

 51. Імунітет іноземної держави в цивільному процесі.

 52. Питання міжнародної правової допомоги у внутрішньому законодавстві і міжнародних договорах.

 53. Виконання іноземних судових доручень.

 54. Визнання і виконання рішень іноземних судів в міжнародно-правових документах.

 55. Порядок визнання і приведення до виконання іноземних судових і арбітражних рішень за законодавством України.

 56. Поняття і правова природа міжнародного комерційного арбітражу.

 57. Міжнародні Конвенції з питань регулювання вирішення міжнародних комерційних спорів. Внутрішнє законодавство з питань міжнародного комерційного арбітражу.

 58. Форми міжнародного комерційного арбітражу. Інституційний арбітраж і арбітраж ad hoc.

 59. Міжнародні арбітражні організації. Арбітражні Регламенти міжнародних арбітражних організацій.

 60. Арбітражна угода. Види, правова природа, зміст і особливості укладення.

 61. Арбітражний процес. Порядок арбітражного розгляду міжнародних комерційних спорів.

 62. Правове регулювання і процедура визнання і приведення до виконання іноземних арбітражних рішень.

 63. Примирення як альтернативний метод вирішення міжнародних комерційних спорів.