refik.in.ua 1
Тема: Моральне виховання. Патріотичне виховання

План


 1. Моральне виховання:

  1. сутність, завдання і зміст;

  2. шляхи і засоби;

  3. мета та елементи моральних цінностей.

 2. Патріотичне виховання.


Моральне виховання – виховна діяльність школи, сім’ї, що має на меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участь у практичній діяльності.
Завдання морального виховання

 1. Ознайомлення і оволодіння правилами і нормами моральної поведінки.

 2. Формування почуттів і переконань.

 3. Вироблення умінь і навичок моральної поведінки (адекватної у процесі суспільних відносин).


Основною метою виховання є етика.

Етика (від грецького звичка, звичай) – наука, об’єктом якої є мораль. В етиці виділяють 2 види проблем:

 1. питання про те, як має чинити людина (нормативна етика);

 2. теоретичні питання про походження і сутність моралі.

Мораль – (від латинського - звичаї) – це система поглядів і уявлень, норм, оцінок, що регулюють моральну поведінку людей у суспільстві.
Метою морального виховання є формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участі у практичний діяльності.
Елементи системи моральних цінностей виховання

 1. Абсолютно вічні (загальнолюдські цінності), які мають універсальне значення та необмежену сферу застосування (доброта, правда, любов, чесність, гідність, краса, мудрість, справедливість).

 2. Національні цінності, які є значущими для одного народу і не завжди поділяються іншими народами (патріотизм, почуття національної гідності, історична пам’ять).
 3. Громадянські, які ґрунтуються на визначення гідності людей і застосовуються в демократичних суспільствах (поняття прав, свобод людини, обов’язків перед іншими людьми, ідеї соціальної гармонії).


 4. Сімейні, які є основою сімейного життя, визначають закони подружньої вірності, піклування про дітей і старших.

 5. Особисті, як щонайперше торкаються особистого життя людини, визначають риси її характеру, особливості поведінки, стилю життя.


Зміст морального виховання – формування:

  1. гуманізму;

  2. працелюбності;

  3. поваги до батьків, людей взагалі;

  4. чуйність, милосердя;

  5. дисциплінованість, совісність;

  6. справедливість, колективізм;

  7. інтелігентність, екологічна і правова культура;

  8. патріотизм, інтернаціоналізм.


Шляхи реалізації завдань морального виховання

 1. Життєдіяльність сім’ї, цілеспрямований вплив батьків на формування моральних цінностей дитини впродовж життя.

 2. Педагогічна діяльність дошкільних закладів.

 3. Освітньо-виховна діяльність загальноосвітніх закладів (школи, ліцеї, гімназії, колегіуми).

 4. Діяльність професійних навчально-виховних закладів(професійно-технічні училища, вищі навчальні заклади).

 5. Функціонування засобів масової інформації (радіо, телебачення, кіно, газети, журнали).

 6. Діяльність мистецьких організацій (театри, музеї, консерваторії, клуби, будинки культури, кінотеатри).

 7. Соціально-виробнича діяльність громадян та підприємствах, організаціях.


Засоби морального виховання

  1. Соціальна діяльність батьків.

  2. Побут сім’ї.

  3. Книги.

  4. Газети, журнали.

  5. Кіно.

  6. Телевізійні передачі.

  7. Природне середовище.

  8. Національні звичаї, традиції, обряди.

  9. Мова.

  10. Усна народна творчість.

  11. Засоби мистецтва.

  12. Зміст навчальної дисципліни.Патріотичне виховання – це виховна діяльність школи, сім’ї, держави спрямована на формування любові до своєї батьківщини, відданість своєму народові, гордість за свій народ, прагнення захистити свій народ.
Завдання патріотичного виховання.


 1. Включення особистості в діяльність по творенню і примноженню багатства і краси своєї Батьківщини.

 2. Формування любові до Вітчизни.

 3. Формування патріотичної свідомості, почуттів і переконань.