refik.in.ua 1
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ.


(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)


 1. Соціальне значення трагедій В. Шекспіра. 2. Збірка новел Дж. Чосера „Кентерберійські оповідання”. Особливості побудови збірки.

 3. Реалістична картина соціальної дійсності Англії XIV століття в „ Кентерберійських оповіданнях ” Дж. Чосера.

 4. „ Утопія ” Т. Мора. Жанрова специфіка твору і побудова сюжету. Ідеальний суспільний устрій в „ Утопії ”.

 5. Розвиток поетичних жанрів в англійській ренесансній поезії.

 6. Принцип історизму в англійському романтизмі.

 7. Поетичне новаторство „озерної школи ”.

 8. Англійська романтична лірика і творчість С. Колріджа. „Поема про старого мореплавця ”.

 9. Англійське суспільство середини XIX століття в романі Ч. Діккенса „ Олівер Твіст ”.

 10. Художня функція образу Дикуна в романі О. Хакслі „ Прекрасний новий світ ”.

 11. Стильові особливості роману О. Хакслі „ Прекрасний новий світ ”.

 12. Роман „ Мартін Іден ” як соціальний роман про трагічну долю митця з народу в умовах міщанської бездуховності та егоїзму. Тема мистецтва в романі. Розвінчання міщанської культури, поетизація трудової Америки.

 13. „ Великий Ґетсбі ” і „ Американська трагедія ”: зіставний аналіз образів головних героїв Ф. С. Фіцджералда та Т. Драйзера.

 14. Проблема уявних та справжніх цінностей в романі „ Великий Ґетсбі ”. Тема багатства: її розкриття і осмислення автором.

 15. Міфопоетика роману Г. Мелвілла „ Мобі Дік, або Білий Кит ”. Діалектика Добра і Зла в романі.

 16. Новаторство поетичної збірки В. Вітмена „ Листя трави ”.

 17. Аболюционістична спрямованість роману Г.-Б. Стоу „ Хижина дядька Тома ”.

 18. Моральний стоїцизм головного героя в романі Купера „ Шпигун ”.