refik.in.ua   1 2 3 ... 31 32

Директор Департаменту охорони

материнства, дитинства та

санаторного забезпечення С.І. Осташко

Графік візитів вагітної до лікаря

1-ий візит

(Бажано до 12 тижнів вагітності)

Що повинно бути зроблено під час візиту

Рівень доказовості

Коментарі

Оформлення медичної документації

А

Форми 111/о та 113/о

Заповнення жінкою анкети вагітної

А

За згодою (додаток 2)

Збір анамнезу (загального, включаючи психічні захворювання, акушерського, гінекологічного; стан здоров’я батька дитини)

А
Виявлення факторів ризику гестаційного діабету

В

При їх наявності – проведення двогодинного перорального тесту толерантності до глюкози (ПТТГ) (додаток 13)

Виявлення факторів ризику прееклампсії

С

При наявності факторів ризику (додаток 21) пропонуйте жінці з 16 тижнів вагітності до народження дитини приймати 75мг аспірину

Оцінка показань до направлення на медико-генетичну консультацію

D

додаток №7

Оцінка умов праці


D

Видається лікарський висновок за встановленою формою при необхідноті (додаток 14)

Загальний огляд

А
Пальпація щитовидної залози

А
Аускультація серця

А
Аускультація легенів

А
Огляд та пальпація молочних залоз

А
Пальпація лімфатичних вузлів

D
Вимірювання артеріального тиску

А
Вимірювання пульсу (частота, ритмічність)

А
Вимірювання температури тіла

D
Визначення зросту

В
Визначення маси тіла

В


Визначення індексу маси тіла


В
Гінекологічний огляд (в дзеркалах та бімануальне дослідження)

D

Рутинний огляд не є прогностично точним для визначення терміну вагітності, а також, не дає можливості передбачити передчасні пологи або тазо-головну диспропорцію

УЗД в терміні вагітності від 11+1 день до 13 тижнів та 6 днів (визначення терміну вагітності, вимірювання комірцевого простору та виявлення УЗ маркерів вродженої та хромосомної патології)
A

Лікар надає інформацію жінці щодо доцільності одночасного проведення першого УЗД (11тиж +1 день. - 13 тиж. + 6 днів) і подвійного біохімічного тесту ( вільний-ХГЧ, РАРР А) і розрахунку ризику наявності у плода хромосомної і деякої розповсюдженої вродженої патології. Дослідження виконують за згодою жінки (додаток 8)

Призначення лабораторного обстеження:

 • Загальний аналіз сечі, включаючи тест на наявність білкаА


 • Посів сечі (скринінг на безсимптомну бактеріурію)

А


При виявленні призначається антибіотикотерапія


 • Група крові та резус-фактор

А
 • наявність резус-антитіл (при Rh- негативній належності крові у вагітної та Rh- позитивній у батька майбутньої дитини)


B


Титри анти-резус антитіл визначають тільки при першій явці та у 28 тижнів за умови неускладненого пребігу вагітності

 • Загальний аналіз крові з визначенням кількості тромбоцитів
А
 • Серологічне обстеження на сифіліс (перше)


В • Тест на ВІЛ-інфекцію (перший)А


Якщо результат тесту позитивний – повторне обстеження не призначається.

У разі першого звернення вагітної у терміні пізніше 23 тижнів – їй негайно призначається тестування крові на ВІЛ і у разі отримання негативного результату, повторне обстеження проводиться не пізніше 32 тижнів вагітності.

У разі першого звернення вагітної пізніше 30 тижнів вагітності – їй негайно призначається тестування крові на ВІЛ і у разі отримання негативного результату, повторне обстеження проводиться експрес-методом в пологах.

- Тест на наявність HBsAg

А
 • Мазок на цитологічне дослідження


D
 • Мазок на флору (за показами)A

При наявності скарг та клінічних проявівНадання вагітній розгорнутої інформації щодо:

необхідності прийому фолієвої кислоти (400 мкг) до 12 тижнів вагітності


А

Якщо в анамнезі відмічались випадки народження плодів/ дітей з вродженими дефектами нервової трубки добова доза фолієвої кислоти складає 800 мкг (додаток 19)


доцільності ведення щоденнику самопочуття до кінця вагітності

А

додаток 15

раціонального харчування під час вагітності
гігієни харчування для зниження ризику виникнення харчових інфекцій (лістеріоз, сальмонельоз, токсоплазмоз)
А

З особливим наголосом на:

- відсутність необхідності рутинного прийому вітаміну D;

- тератогенний ефект від прийому вітаміну А у дозі більш ніж 10 000 ОД на добу (А)

- відсутність необхідності рутинного прийому полівітаміно-мінеральних комплексів (А) (додаток 20).

здорового способу життя, включаючи:

 • припинення паління

 • вживання алкоголю

- наркотичних речовин

А
оптимальних умов праці під час вагітності

D
внутрішньоутробного розвитку плода

D
статевого життя протягом вагітності

В

Доцільне використання презервативу

фізичні вправи, включаючи такі, що зміцнюють м’язи тазового дна


А
необхідності відвідування школи відповідального батьківства протягом вагітності, бажано з партнером

A
можливих загрозливих симптомів під час вагітності

A

додаток 16

Скерування вагітної до дільничного терапевта за «Випискою з амбулаторної карти»1

B

додаток 4

Заповнення вагітною інфомованої згоди

B

додаток 3


2-ий візит

(не пізніше 2 тижнів після 1-го візиту)

Що повинно бути зроблено під час візиту

Рівень доказовості

Коментарі

Оцінка та обговорення результатів обстежень з вагітною

D
Якщо рівень гемоглобіну в загальному аналізі крові складає менш ніж 110 г/л, обговоріть з жінкою питання необхідності раціонального харчування (вживання м’яса, бобових, зелених овочів, цитрусових) та доцільність прийому препаратів заліза

АЯкщо у вагітної Rh-негативний, а у батька майбутньої дитини Rh- позитивний тип крові, у разі відсутності у неї антитіл, обговоріть необхідність введення їй анти-резус імуноглобуліну в 28-32 тижні вагітності


А
Обстеження вагітної:

вимірювання артеріального тиску

А
вимірювання пульсу (частота, ритмічність)

А
вимірювання температури тіла

А
лабораторне обстеження -

загальний аналіз сечі або експрес тест на наявність білкаА
УЗД в терміні вагітності від 18 тижнів до 20 тижнів та 6 днів (визначення структурних аномалій плода)А

У випадку, коли результат УЗД є сумнівним або таким, який виявив будь-яку структурну аномалію плода, лікар УЗД негайно скеровує вагітну до лікаря, який веде її вагітність для вирішення питання про подальше ведення вагітності і повідомляє лікарю про виявлену патологію по телефону.

(додаток 15)

Обговорення даних, занесених в щоденник самопочуття вагітної з особливою увагою до можливих загрозливих симптомів


D

3-ій візит

(19-21 тиждень вагітності, після проходження другого УЗД)

Що повинно бути зроблено під час візиту

Рівень доказовості


Коментарі

Надання розгорнутої інформації щодо результатів попереднього УЗД


D

У разі виявлення низької плацентації, крайового прикріплення плаценти необхідно провести додаткове УЗД в 32 тижні вагітності. При виявленні центрального передлежання плаценти, вагітну скеровують до акушерського стаціонару.


Обстеження вагітної:

вимірювання висоти стояння дна матки та занесення даних до гравідограмиAДодаток 17

вимірювання артеріального тиску

А
вимірювання пульсу (частота, ритмічність)

A
вимірювання температури тіла

A
Направлення на обстеження:

 • тест на ВІЛ-інфекцію (другий, в 22-23 тижні вагітності)А
 • загальний аналіз сечі або експрес тест на наявність білка

A
Обговорення даних, занесених в щоденник самопочуття вагітної з особливою увагою до можливих загрозливих симптомів


D

Додаток 15<< предыдущая страница   следующая страница >>