refik.in.ua   1 2 3 4

Приклад

Нижче наведено розподіл загальновиробничих витрат ТзОВ "Довіра" за 2 місяці.

з/пПоказникиВсьогоНа одиницю

бази розподілу (І машино-година)Включення загальновиробничих витрат

до:

витрат на виробництво продукції, робіт, послуг, (рахунок 23 "Виробництво "), гри.

собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг (рахунок 90 "Собівартість реалізації"), грн.

1

2

3

4

5

6

1

База розподілу при нормаль-ній потужності, машино-години

10000

X

X

X
Загальновиробничі витрати при нормальній потужності, грн.

70000

З них:

2

Змінні

(ряд. 2 гр. 3 : ряд. 1

гр. 3 = ряд. 2 гр. 4)

50000

5

X

X

3

Постійні

(ряд. 3 гр. 3 ; ряд..1

гр. 3 = ряд. 2тр. 4)

20000

2

X

X
База розподілу при фактичній потужності, машино-години:4

1-й місяць

8000

X

X

X

5

2-й місяць

10500

X

X

X
Фактичні загальновиробничі витрати, грн.:

6

1-6 місяць

60000

3 них:7


Змінні (ряд. 2 гр. 4 х ряд. 4 гр.З)

40000

X

40000

X

Продовження таблиці

8

Постійні - всього (ряд. 6 гр. 3-ряд. 7 гр.З)

20000

X

X

X

9

Постійні розподілені (ряд. 4 гр. 3 х ряд. 3 гр. 4)

16000

X

16000

X

10

Постійні нерозподілені (ряд. 8 гр. 3 - ряд. 9 гр. 3)

4000

X

X

4000

11

2-й місяць

72500 .3 них:

12

Змінні: (ряд. 2 гр. 4 х ряд. 5 гр.З)

52500

X

52500

X

13

Постійні — всього (ряд. 11 гр. 3 — ряд. 12 гр. 3)

20000

X

X

X

14

Постійні розподілені (ряд. 5 гр. 3 х ряд. 3 гр. 4) суми фактичних сталих загальновиробничих витрат

20000

X

20000

X

15

Постійні нерозподілені (ряд. 13 гр. 3 — ряд. 14 гр. 3)

0

X

X

0Як випливає з таблиці, внаслідок того, що за перший місяць не була досягнута нормальна виробнича потужність (8000 машино-годин замість "нормальних" 10000), фактичні постійні накладні витрати перевищили норму, що дорівнює 16000 грн. (2 грн./маш.-год. х 800 маш.-год.). Тому залишок постійних накладних витрат в сумі 4000 грн. (20000 грн. — 16000 грн.) відноситься на собівартість реалізації, тобто не в Д-т рах. 23, а в Д-т рах. 90. У другому періоді обсяг виробництва більший за нормальну потужність, тому всі постійні витрати знаходяться в межах встановлених норм, отже всі вони попадають в дебет рахунку 23 "Виробництво".

При розподілі постійних загальновиробничих витрат можуть виникати такі три ситуації:

1. Якщо фактичний обсяг виробництва менший за нормальну потужність, то у виробничу собівартість включається добуток нормативу постійних витрат на фактичний обсяг виробництва, тобто в собівартість включається лише частина постійних непрямих витрат: Д-т рах. 23; К-т рах. 91. Частина постійних непрямих витрат, що залишилася, є нерозподіленою і включається до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення: Д-т рах. 90; К-т рах. 91.


  1. Якщо фактичний обсяг виробництва дорівнює нормальній потужності, то вся сума постійних витрат включається у виробничу собівартість продукції: Д-т рах. 23; К-т рах. 91.

  2. Якщо фактичний обсяг виробництва більше нормальної потужності, то у виробничу собівартість одиниці продукції включається величина, що визначається діленням фактичної величини постійних витрат на фактичний обсяг виробництва. Нерозподілених витрат немає: Д-т рах. 23; К-т рах. 91.

Основні бухгалтерські проводки з обліку загальновиробничих витрат наведені в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3.

Основні бухгалтерські проводки

м

оп


Зміст господарської опертій

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

І

Нарахований знос основних засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення

91 "Загальновиробничі витрати"

13 "Знос необоротних активів"

2

Списані виробничі запаси на витрати по обслуговуванню виробництва

91 '"Загальновиробничі витрати"

20 "Виробничі запаси"

3

Передані в експлуатацію МШЛ

загальновиробничого призначення

91"Загальновиробничі витрати"

22"Малоцінні та швид козношувані предмети"

4

Оплачені готівкою загальновиробничі витрати


91"Загальновиробничі витрати"

30 "Каса"

5

Оплачені загальновиробничі витрати з рахунку в банку

91"Загальновиробничі витрати"

31 "Рахунки в банках'

6

Списана на загальновиробничі витрати сума раніше пред'явленої претензії, яка не підлягає задоволенню

91"Загальновиробничі витрати"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

7

Списана на загальновиробничі витрати звітного періоду відповідна частина витрат майбутніх періодів

91"Загальновиробничі витрати"

39 "Витрати майбутніх періодів"

8

Акцептовані рахунки постачальників за послуги по обслуговуванню цехів основного та допоміжного виробництв (енергія, вода, газ, зв'язок тощо)

91"Загальновиробничі витрати"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

9

Нарахована заробітна плата персоналу цеха та проведені відрахування на соціальні заходи від зарплати згідно з чинним законодавством

91"Загальновиробничі витрати"

66 "Розрахунки з оплати праці"

65 "Розрахунки за

страхуванням"


<< предыдущая страница   следующая страница >>