refik.in.ua 1

Контрольна робота з ОрРК№2 ( зробити на 17 травня 2012р.)

Варіант 1.

1.
Особливості підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників.

2.Організація підготовки кадрового резерву та порядок його формування.

3.Особливості оформлення наказів про прийом працівників на роботу. (Зі складанням документів: заяви про прийом на роботу, наказу, запису в трудову книжку).

( Бригоцький Павло Олександрович, Бурма Наталія Юріївна, Бушма Людмила Олександрівна,

Власюк Марина Володимирівна, Гресько Максим Васильович, Гудем Тетяна Леонідівна)
Варіант 2.

1. Порядок підвищення кваліфікації державних службовців.

2. Плинність кадрів та її причини.

3. Особливості оформлення наказів про переведення (переміщення) працівників. (Зі складанням документів: заяви про переведення (переміщення), наказу, запису в трудову книжку).

(Дудник Ольга Петрівна, Зенкіна Алла СергіївнаІваницька , Анжела Володимирівна,

Ковальська Яна Вікторівна, Коваль Олексій Миколайович, Колядич Наталія Петрівна)
Варіант 3.

1 .Порядок проведення атестації працівників та держаних службовців.

2.Функції відділу кадрів по комплектуванню штатів підприємства.

3.Особливості оформлення наказів про звільнення працівників. (Зі складанням документів: заяви про звільнення, наказу, запису в трудову книжку).

(Левківська Ольга Павлівна , Ловгинюк Роман Володимирович,

Маньківський Олександр Вікторович, Павлюк Марина Олегівна, Паньків Ірина Ігорівна, Попова Аліна Романівна)
Варіант 4.

1 .Рішення та рекомендації, що приймаються атестаційною комісією. Рішення, які приймаються за наслідками роботи атестаційної комісії.

2.Принципи комплектування штатів. Шляхи залучення кваліфікованих кадрів.

3.Основні положення оформлення та ведення трудових книжок. Порядок внесення виправлень до трудової книжки. (З оформленням наказу та складанням записів до трудової книжки про прийом на роботу, про заохочення і нагородження).

(Рудченко Оксана Миколаївна, Собко Дарина Костянтинівна,

Степанчук Ярослав Олегович, Чадюк Яна Валеріївна, Шевчук Наталія Володимирівна)