refik.in.ua 1

Класи органічних сполук


Клас сполук

Загальна формула

Функціональна група

Суфікс

Вуглеводні

Алкани

СnН2n+2-ан

Циклоалкани

СnН2n , де n ≥ 3Префікс «цикло-»

Алкени

СnН2n , де n ≥ 2-ен

Алкадієни

СnН2n - 2 , де n ≥ 3-дієн

Алкіни

СnН2n – 2 , де n ≥ 2-ин (-ін)

Оксигеновмісні органічні сполуки

Насичені одноатомні спирти

СnН2n+1ОН

–ОН

-ол

Насичені двохатомні спирти

СnН2n(ОН)2 , де n ≥ 2


–ОН

-диол

Насичені трьохатомні спирти

СnН2n-1 (ОН)3, де n ≥ 3

–ОН

-триол

Альдегіди

СnН2n+1СОН

О

–С

Н

-аль

Етери (кетони)

СnН2n+1 –С– СnН2n+1

О

–С–

О

-он

Насичені одноосновні карбонові кислоти

СnН2n+1СООН

О

–С

ОН

-ова кислота

Естери (ефіри)

О

СnН2n+1–С

О–СnН2n+1

О

–С

О–

Назва залишку спирта, як радикала+назва залишку карбонатної кислоти із суфіксом -оат

Вуглеводні

СnH2nOn , де n ≥ 3-оза