refik.in.ua 1 2 ... 8 9
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА


Кафедра іноземних мов

ІНОЗЕМНА РОЗМОВНА МОВА

(АНГЛІЙСЬКА)
Методичне забезпечення практичних занять

Луганськ

2012

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1


Тема 1. Привітання.

Тема 2. Орієнтування в місті.

Тема 3. Ідентифікація особистості.

Тема 4. Кримінальні правопорушення проти особистості та власності.

Тема 5. Допит підозрюваного.

Тема 6. Опитування свідка.


ТЕМА 1: ПРИВІТАННЯ. (2 години)

Практичне заняття № 1

Тема: Форми привітання, звернення та ввічливості

Утворення наказового способу дієслова. Модальні дієслова (повторення)

Мета заняття:

Освітня (навчальна): ознайомити студентів з новою лексикою, активізувати й закріпити вивчену лексику з теми «Привітання. Знайомство», формувати навички вживання англійських привітань, вчити зв’язному висловлюванню.

Розвивальна: розвиток навичок говоріння, розширення лексичного запасу з теми «Привітання», розвиток мовленнєвої компетенції.

Виховна: виховання вміння спілкуватися на розмовному рівні, виховання у поважного ставлення до знайомої та незнайомої людини.

Основні поняття: Introduction, greeting, formal and informal greeting, cultural considerations, first name, second name, shaking hands, first impression.

Наочність: роздатковий матеріал.

План


  1. Ознайомлення з лексикою з теми «Привітання. Знайомство», читання й переклад термінів.

  2. Читання та складання діалогів з теми.

  3. Виконання лексичних вправ.


Практичні завдання:


  1. Ознайомлення з правилами вживання різних видів «привітань». Вивчення лексики з теми «Привітання, знайомство». Виконання лексичних завдань.

Види привітань англійською мовою


Перш за все, варто запам'ятати привітання англійською мовою, що відповідають певному часу доби. А саме:

- Good morning – Доброго ранку.

- Good afternoon – Добрий день.

- Good evening – Добрий вечір.

- Good night – Спокійної ночі (як побажання при розставанні).

Таке раніше досить поширене вітання англійською мовою, як How do you do? зараз має досить формальне значення і вживається досить рідко, як правило, людьми старшого віку, ніж молодими. Зазвичай обмін цим виразом відбувається при рукостисканні та першому знайомстві людей. Для неофіційного стилю підійдуть такі вирази:

- Pleased to meet you / Nice to meet you.

Вони обидва перекладаються як приємно познайомитися і їх говорять, після того, як привіталися. До речі, найбільш поширеним привітанням англійською мовою є Hello!. Молоді люди або давні друзі можуть сказати і Hi!. Значення першого відповідає слову добрий день, а другого – привіт. Привітавшись, ми запитуємо, як справи у людини чи як вона поживає. У цьому вам допоможуть вирази:

- How are you? / How are things? / How are you doing? / How are you getting on? / How is it going?

А ось і відповіді на них:

- Very well, thank you / Fine, thanks (спасибі, добре).

- Yeah, fine / Yeah, not so bad (добре, непогано).

Привітання англійською мовою передбачає і знання слів, вживаних, коли люди прощаються один з одним. Якщо ситуація передбачає офіційний стиль спілкування, підійдуть два вирази:

- It was nice to meet you / Nice to have met you. – Було приємно познайомитися. Було приємно вас зустріти, з вами поспілкуватися.

Якщо ж ви розмовляєте з друзями або давно знайомими людьми, кращим варіантом буде одна з наступних фраз:

- Good bye / Bye / See you / See you soon / See you later. – Поки що, до скорого, побачимося.


следующая страница >>