refik.in.ua 1

Заявки та виконані письмові завдання слід надсилати на адресу: Koretsky_Competition@ukr.net із поміткою «Конкурс Корецького».


Місце проведення усного туру буде відбуватись на базі Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України в Києві 14-15 грудня 2012 р.

Робочі мови: українська, англійська. Порядок використання мов визначається Правилами Конкурсу, що додаються.

Важливі терміни та дати:

01.11.2012 — початок реєстрації команд (за заявкою — додається окремо).

15.11.2012 (23:59 GMT+2) — завершення реєстрації команд.

22.11.2012 (23:59 GMT+2) — надання виконаних письмових завдань.

03.12.2012 — оприлюднення переможців першого туру.

14-15.12.2012 — проведення другого туру, фінал і нагородження.

Інформація про Конкурс розміщуватиметься на сайтах Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України (www.krmjua.org.ua)

Правила


 1. Загальні засади

  1. Міжнародний правничий конкурс імені В. М. Корецького (далі — Конкурс) проводиться з метою:

 • підвищення рівня освіченості студентів у європейському праві з прав людини;

 • застосування здобутих за роки навчання теоретичних знань на практиці;

 • вироблення практичних навиків застосування норм європейського права з прав людини у зв’язку із нормами внутрішнього законодавства;

 • набуття практичного досвіду від спілкування з юристами-практиками — членами суддівської колегії;

 • підвищення позитивного іміджу правничої професії через визнання досягнень визначних українських правників, таких як Володимир Михайлович Корецький;

 • забезпечення правового наступництва поколінь;

 • покращення правової освіти в Україні й інших країнах.
  1. Загальними завданнями організаторів Конкурсу є:


 • популяризація Конкурсу серед потенційних учасників з України та інших країн;

 • створення умов, необхідних для забезпечення високого рівня проведення Конкурсу;

 • створення сприятливого клімату для спілкування між учасниками Конкурсу та членами його суддівської колегії.

  1. Засновником Конкурсу є Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України (далі — Рада).

  2. Проведення Конкурсу забезпечується адміністратором (адміністраторами) Конкурсу на базі певного навчального закладу чи інституції.

  3. Адміністратором (адміністраторами) Конкурсу призначається інституція за рішенням Ради чи, як виняток, голови Ради за подальшого погодження рішенням Ради. Безпосередня координація Конкурсу покладається на особу, уповноважену Радою та, за потреби, адміністратором.

  4. Від імені координатора Конкурсу та керівників адміністраторів можуть виступати уповноважені ними особи.

  5. Порядок проведення Конкурсу визначається Правилами Конкурсу (далі — Правила).

  6. Робочими мовами Конкурсу є українська й англійська. Порядок їхнього застосування визначається п. 6.2 і п. 7.6 Правил. 1. Учасники

  1. До участі допускаються команди, сформовані зі студентів юридичних навчальних закладів, факультетів, інших інституцій, які готують фахівців за спеціальностями «Правознавство» та «Міжнародне право» (у зарубіжних країнах найменування спеціальностей можуть відрізнятися).

  2. Учасники команд зобов’язані володіти англійською мовою на рівні, що дозволяє їм виконати письмові завдання та виступати під час усного туру.
  3. Кожен навчальний заклад представляється винятково однією командою. За наявності кількох команд, зокрема від структурних підрозділів, що готують студентів за зазначеними спеціальностями, адміністрацією закладу чи вповноваженою особою закладу може проводитися конкурсний відбір. При цьому зміст і процедура такого відбору не повинні істотно відрізнятися від умов Конкурсу. Якщо такого відбору не проводиться, то до участі в усному турі Конкурсу допускається не більше однієї команди від кожного підрозділу закладу відповідно до правил, викладених нижче.


  4. Кількість членів кожної команди становить 3 (троє) осіб. При цьому в усному турі Конкурсу участь беруть будь-які 2 (двоє) учасників на вибір самої команди.

  5. Заміна учасників команди після її реєстрації не допускається.

  6. Як виняток, з поважних причин, які мають бути документально підтверджені та доведені до відома організаторів, до участі в усному турі Конкурсу може бути допущена команда з 1 (одного) учасника. 1. Реєстрація

  1. Кожна команда повинна пройти реєстрацію.

  2. Процедура реєстрації передбачає:

 • подання організаторам заявки встановленого зразка (додаток 1 до Правил);

 • отримання повідомлення надходження заявки та присвоєння персонального реєстраційного номера.

  1. Процедура реєстрації проходить винятково в електронній формі.

  2. Заявки надсилаються на окремо зазначену адресу з поміткою «На Конкурс Корецького» у темі листа.

  3. Термін реєстрації команд відбувається до дати, вказаної адміністратором або інших офіційних документах Конкурсу (23:59 GMT+2).

  4. З моменту отримання персонального реєстраційного номера команда допускається до участі у Конкурсі.

  5. Персональний реєстраційний номер використовується для ідентифікації команд під час Конкурсу.

  6. Не пізніше, як за 7 (сім) днів до подання письмових завдань Конкурсу, кожна команда має право надіслати організаторам на вказану адресу до 3 (трьох) запитань стосовно Правил, фабули та завдань Конкурсу. Організатори зобов’язуються надати на ці питання вичерпні відповіді, якщо це не ставитиме команди у нерівне становище. За потреби, відповіді на запитання можуть оприлюднюватися. 1. Перебіг Конкурсу

  1. Конкурсу складається з двох турів: письмового й усного.
  2. За результатами письмового туру суддівська колегія складає рейтинг команд і відбирає 8 (вісім) команд з найвищим рейтингом для участі в усному турі.


  3. Якщо у письмовому турі брали участь декілька команд від одного й того самого структурного підрозділу навчального закладу, то за результатами письмового туру відповідно до складеного суддівською колегією рейтингу команд до усного туру Конкурсу потрапляє лише 1 (одна) команда від цього структурного підрозділу, яка має порівняно вищий рейтинг.

  4. Перелік команд-переможців письмового туру оприлюднюється організаторами завчасно.

  5. Усний тур Конкурсу передбачає участь команд в ¼, ½ фіналу, а також у фіналі Конкурсу.

  6. Конкурс на рівні ¼ та ½ фіналу проводиться в дні, що передують проведенню фіналу.

  7. До ½ фіналу відповідно до загального рейтингу команд, сформованого суддівською колегією під час ¼ фіналу, відбираються 4 (чотири) команди, які мають вищий порівняно з іншими командами рейтинг1.

  8. Фіналістами Конкурсу стають 2 (дві) команди, які в іграх ½ фіналу отримали вищий порівняно з іншими командами рейтинг, сформований суддівською колегією під час ½ фіналу2.

  9. Фінал Конкурсу та нагородження переможців, як правило, проводиться у Міжнародний день прав людини — 10 грудня.

  10. Переможцем Конкурсу є команда, яка у фіналі набрала більшу кількість балів, ніж її суперник. У разі, якщо у фіналі команди наберуть однакову кількість балів, то для визначення переможця гри використовуються результати письмового туру.

  11. Учасник Конкурсу, який без шкоди для командної гри найкраще себе проявив перед суддівською колегією протягом усного туру, визнається найкращим оратором Конкурсу. Крім того, Журі Конкурсу вправі визначити команду, що представила кращу роботу в письмовому турі. 1. Фабула та завдання до неї

  1. Фабула та завдання до неї складаються організаторами. За потреби зміст фабули може корегуватися, про що відбувається належне інформування.
  2. Фабула та завдання оприлюднюються завчасно на сайтах адміністраторів, сторінках і групах Конкурсу у соціальних мережах.


  3. Фабула використовується в обох турах Конкурсу.

  4. Завдання до фабули поділяються на обов’язкове та необов’язкове. Обов’язкове завдання виконується усіма командами. Виконання необов’язкового завдання може покращити рейтинг команди та враховується у випадку однакового рейтингу двох або більше команд за результатами оцінювання виконання обов’язкового завдання. Виконання необов’язкового завдання не може погіршити рейтинг команди, який вона мала за результатами виконання обов’язкового завдання.

  5. У жодному турі Конкурсу команди не можуть змінювати фабулу та виходити за її межі, зокрема, доповнювати умови фабули, довільно їх інтерпретувати, перекручувати надані у фабулі факти, надавати суддівській колегії докази, що розширюють або іншим чином змінюють фабулу тощо.

  6. Не розглядається як зміна фабули чи вихід за її межі використання командами з метою обґрунтування їхніх позицій міжнародних договорів, внутрішнього законодавства, судової практики тощо. 1. Письмовий тур

  1. Письмовий тур полягає у виконанні командами письмових завдань, що додаються до фабули.

  2. Команди з України виконують письмові завдання українською мовою, а команди з інших країн можуть робити це англійською.

  3. Виконані завдання надсилаються командами на вказану адміністратором адресу з поміткою «На Конкурс Корецького» у темі листа. У тексті листа вказується персональний реєстраційний номер команди.

  4. Письмовий тур проходить винятково в електронній формі.

  5. Виконані письмові завдання формуються командою в один файл формату «.doc», що складається з:

 • титульної сторінки, на якій проставляється лише персональний реєстраційний номер команди;

 • виконаного обов’язкового завдання;

 • виконаного необов’язкового завдання (за бажанням команди);
 • переліку використаних джерел, що оформляється згідно з правилами бібліографічного опису (зразки оформлення в Україні — http://panbibliotekar.blogspot.com/2010/05/blog-post_11.html).


Зміст роботи не повинен містити жодних вказівок чи інформації, що в будь-який спосіб може ідентифікувати команду чи учасника команди.

  1. Обсяг кожного виконаного — обов’язкового і необов’язкового — завдання не може перевищувати 20 сторінок формату А4 (шрифт — Times New Roman, кегль — 14, інтервал — 1,5).

  2. Термін надання командами виконаних письмових завдань визначається адміністратором й надсилається до кінця доби вказаної дати (23:59 GMT+2).

  3. Виконані письмові завдання використовуються командами, які допущені до усного туру, як основа їхніх промов для судових дебатів.

  4. Критерії оцінювання виконаних письмових завдань:

 • знання права та обставин фабули (10-20 балів);

 • аргументація та аналіз (10-20 балів);

 • проведене дослідження та його використання в письмових матеріалах (10-20 балів);

 • повнота, точність, організація, логічність викладу (10-20 балів);

 • стиль, грамотність, посилання (10-20 балів).

  1. Максимальна кількість балів, яку може здобути команда у письмовому турі за виконання обов’язкового завдання, дорівнює 100 (ста).

  2. Виконання необов’язкового завдання оцінюється суддівською колегією за тими самими критеріями та шкалою. 1. Усний тур

  1. Усний тур є ключовим у Конкурсі та передбачає слухання справи за навчальним форматом провадження в Європейському суді з прав людини.

  2. Команди розпочинають участь в усному турі з однаковим початковим рейтингом.

  3. Рейтинг команд зрівнюється на початку кожного кола усного туру (¼, ½ фіналу та фінал) Конкурсу.

  4. Команди повинні представити перед суддівською колегією позицію заявника чи держави-відповідача, ґрунтуючись на документах, складених ними у письмовому турі Конкурсу.
  5. Перед ¼ і ½ фіналу Конкурсу серед команд проводиться жеребкування для того, щоб визначити сторону, яку представлятиме кожна команда у відповідному колі усного туру.


  6. Якщо за результатами жеребкування в одну гру усного туру гратимуть команди з різних країн або з інших країн, ніж Україна, то мовою відповідної гри є англійська. Якщо ж за результатами жеребкування у одну гру усного туру гратимуть команди з України, то мовою гри є українська.

  7. Усний тур відбувається за такими етапами:

 • виступ представників заявника (представлення позиції);

 • виступ представників держави-відповідача (представлення позиції);

 • запитання представників заявника;

 • запитання представників держави-відповідача;

 • запитання суддівської колегії до представників заявника;

 • запитання суддівської колегії до представників держави-відповідача;

 • заперечення представників заявника;

 • заперечення представників держави-відповідача.

  1. Кожна зі сторін має 35 хвилин на представлення своєї позиції і запитання, а також 10 хвилин на заперечення. За потреби хронометраж може бути обмежено за рішенням Журі.

  2. За дотриманням командами часового регламенту стежить Журі і погоджена з нею особа, яка не є учасником команди, що виступає.

  3. Командам забороняється використовувати час, наданий для заперечень, для представлення власної позиції та запитань.

  4. Якщо команда вийде за межі виділеного їй часу, за рішенням суддівської колегії їй може бути надано додатковий час із застосуванням санкцій відповідно до п. 8.3 Правил.

  5. Час для запитань суддівської колегії не зараховується до часу, наданого командам для представлення їхніх позицій і взаємних запитань.

  6. Під час усного туру учасники команд можуть використовувати письмові нотатки, роздруковані міжнародні та національні нормативні акти, матеріали судової практики тощо.

  7. Використання засобів зв’язку, комп’ютерів, інших технічних пристроїв забороняється.
  8. Учасники команд не можуть покидати зал судових засідань до завершення їхньої гри. Порушення цієї вимоги може мати наслідком дискваліфікацію команди, учасник(и) якої покинув(ли) залу судових засідань, крім виняткових випадків і тільки з дозволу суддівської колегії.


  9. Під час ігор в усному турі у залі судових засідань забороняється присутність інших команд, ніж команди-гравці, їхніх тренерів і вболівальників, за винятком команд, які не ввійшли до відповідного кола змагань, їх тренерів, уболівальників, а також тренерів і вболівальників команд-гравців. Зазначені обмеження не поширюються на фіналі Конкурсу.

  10. Критерії оцінювання гри команд в усному раунді:

 • знання права, що включає знання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, інших міжнародних актів, практики Європейського суду з прав людини, його процедур, актів національного законодавства та практики їх застосування тощо, вміння застосовувати норми до обставин справи, гіпотетичних ситуацій, здатність формулювати позицію, аргументацію обґрунтоване на основі таких знань тощо (15-30 балів);

 • здатність відповідати на запитання, зокрема «на ходу», пов’язувати запитання з аргументацією, запереченнями (12-24 балів);

 • знання обставин фабули та її проблематики, уміння тлумачити обставини в межах Правил, пов’язувати обставини з гіпотетичними ситуаціями з метою з’ясування нюансів тощо (10-20 балів);

 • ораторське мистецтво, стиль виступу, уміння тримати контакт із всіма членами Журі та командою опонентів тощо (8-16 балів);

 • робота у команді, організація часу (5-10 балів).

Члени Журі заповнюють та підписують відповідні формуляри з оцінювання.

  1. Максимальна кількість балів, яку може здобути команда на кожному етапі усного туру дорівнює 100 (ста).

8. Система санкцій

  1. За порушення Правил й інші порушення, що свідчать про недобросовісність або непорядність команд або окремих їхніх учасників до команд застосовуються санкції у вигляді зменшення рейтингу команди на визначену суму балів.

  2. Санкції застосовуються судовою колегією (Журі).

  3. Таблиця санкцій, що застосовуються до команд:
Порушення

Санкція

1

Зміна фабули чи вихід за її межі

— до 5 балів

2

Порушення регламенту в усному турі

— до 5 балів

3

Використання в усному турі інших документів, ніж ті, що були надані командою у письмовому турі

— до 5 балів

4

Суперечки з членами судової колегії

— до 10 балів

5

Інше недотримання правил
загальної та фахової етики

— до 10 балів

6

Інші недотримання Правил

— до 5 балів  1. Дискваліфікація команди може застосовуватися суддівською колегією як виняток — у випадку, визначеному у п. 7.15 Правил.

9. Порядок оскарження результатів

  1. Кожна команда має право оскаржити результати письмового туру чи відповідних ігор усного туру.

  2. Скарга на результати подається у письмовій формі.
  3. Якщо предметом оскарження є результати письмового туру, скарга адресується адміністратору Конкурсу (його представнику) та надсилається на його електронну адресу не пізніше 1 (однієї) доби з моменту офіційного оголошення результатів письмового туру.


  4. Якщо предметом оскарження є результати гри в ¼ фіналу, скарга подається голові суддівської колегії негайно після завершення відповідної гри та розглядається суддівською колегією до початку ігор ½ фіналу.

  5. Якщо предметом оскарження є результати гри в ½ фіналу, скарга подається голові суддівської колегії негайно після завершення відповідної гри та розглядається суддівською колегією до початку фіналу Конкурсу.

  6. За результатами розгляду скарги суддівська колегія приймає рішення та у разі потреби вживає заходи, необхідні з огляду на це рішення. 1. Суддівська колегія (Журі) Конкурсу

  1. До складу суддівської колегії можуть входити висококваліфіковані спеціалісти зі сфери (проблематики), в якій проводиться Конкурсу, зокрема вчені-юристи, правозахисники й адвокати, інші юристи різних напрямів юридичної діяльності. До складу суддівської колегії включається ініціатор Конкурсу.

  2. До складу суддівської колегії відповідного раунду Конкурсу не можуть входити особи, які працюють в навчальному закладі або в будь-який істотній спосіб афілійовані з закладом, який представлений командою, що змагається в такому раунді. Така особа повинна завчасно заявити самовідвід. Та обставина, що особа — член Журі є випускником певного навчального закладу, що бере участь у Конкурсі, не є обов’язковою підставою для самовідводу. Забезпечення цієї вимоги покладається на адміністратора Конкурсу, а також особу, що входить до складу Журі.1 Відтак, поразка у грі ¼ фіналу не означає те, що переможена команда автоматично не виходить до ½ фіналу.

2 Вказане означає, що у фінал за загальним рейтингом, сформованим в ½ фіналу, можуть потрапити 2 (дві) команди, які грали в одній грі ½ фіналу.