Анатомія  1. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття:

1. Навчитися за допомогою розпитування, фізикальних та лабораторних методів дослідження виявляти патологічні симптоми анемій, аналізувати їх взаємозв'язок, на цій основі формувати висновок про характер захворювання, його перебіг та важкість.

2. Ознайомитись з основними методами досліджень при анеміях.

3. Навчитися трактувати результати лабораторного дослідження загального та біохімічного аналізів крові, за допомогою яких проводити диференціація залізодефіцитної, В12-фолієводефіцитної та гемолітичної анемій

4. Засвоїти принципи поєднання основних симптомів анемій в синдроми, аналізувати їх взаємозв'язок та послідовність появи, на підставі чого формувати своє заключення.

4.1.Перелік основних термінів, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:
refik.in.ua   1 2 3 4

Знати будову кровотворних органів: селезінки, печінки, губчастих кісток, тимусу, їх кровопостачання та інерваціюГістологія

Демонструвати знання мікроскопічної структури еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів;

Малювати схему еритропоезуФізіологія

Пояснювати основні функції еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів

Розподіл та обмін заліза в організмі людини

Особливості всмоктування заліза у ШКТ людини

Знати механізми кровотворення та рівні їх регуляції

Розраховувати колірний показник

Оцінювати осмотичну стійкість еритроцитів

Інтерпретувати результати загального аналізу крові


Патологічна фізіологія

Патогенетичні механізми розвитку різних форм анемій

Особливості ураження ШКТ та нервової системи при дефіциті вітаміну В12 та фолієвої кислоти

Порушення всмоктування заліза при патології ШКТБіохімія

Обмін білірубіну в нормі та при різних видах жовтяницьДеонтологія в медицині

Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та вміння застосовувати їх при спілкуванні із хворим

Латинська мова та медична термінологія


Застосовувати латинську медичну термінологію при позначенні основних скарг хворого, симптомів та синдромів при анеміяхТермін

ВизначенняАнемія

– патологічний стан, який характеризується зменшенням кількості еритроцитів та (або) гемоглобіну в одиниці об'єму крові нижче нормиКолірний показник

– відносна величина, що відображає ступінь насичення еритроцитів гемоглобіном

Ретікулоцити


– молоді, незрілі форми еритроцитів, забарвлення яких можливе тільки у нефіксованих мазках щойно взятої для дослідження крові (суправітальне фарбування)Перерозподіл крові при анеміях

– мобілізація її з депо (печінки, селезінки, м’язів), із обмеженням кровопостачання периферичних тканин та збільшенням кровопостачання життєво важливих органівСидеропенічний синдром

– клініко–лабораторні прояві, пов’язані із зменшенням вмісту заліза в тканинахКойлоніхій

– зміна форми нігтьової пластини на вигнуту при залізодефіциті<< предыдущая страница   следующая страница >>