refik.in.ua 1

28

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Заняття 1. Муніципальне право як галузь права України, наука і навчальна дисципліна. - 2 години.


 1. Поняття, предмет і методи муніципального права України як галузі права.

 2. Система галузі муніципального права.

 3. Муніципально-правові відносини, їх суб’єкти.

 4. Муніципальне право як наука: загальна характеристика. Місце наукової дисципліни муніципального права в системі юридичних наук.

 5. Муніципальне право як навчальна дисципліна: загальна характеристика. Література: 1, 3, 10, 11, 22, 26, 29, 35, 40, 74, 82, 89, 90, 102, 104, 111, 124, 133, 137.

Заняття 2. Сучасний український муніципалізм: теоретичні засади і напрямки розвитку. - 2 години.

 1. Публічна влада в Україні, її види. Теорії походження місцевого самоврядування.

 2. Муніципалізм: поняття та сутність. Муніципалізм як складова частина конституціоналізму. Принципи конституціоналізму, що сприяють розвитку муніципалізму.
 3. Ознаки і принципи українського муніципалізму. Сучасний стан українського муніципалізму. Проблеми і перспективи сучасного українського конституціоналізму.


 4. Значення муніципалізму для побудови правової держави. Вплив муніципалізму на стан громадянського суспільства у державі.

Література: 1, З, 6-10, 17, 18, 21, 24, 36, 46, 53, 55, 70, 71,79-81, 91, 95, 101, 114, 122, 129, 135.

Заняття 3. Історіко-теоретичні основи місцевого самоврядування - 2 години.

 1. Основні теорії місцевого самоврядування.

а). Теорія вільної громади.

б). Громадська теорія самоврядування (громадсько-господарча теорія самоврядування).

29

в). Державницька теорія самоврядування.

г). Теорія дуалізму муніципального управління.

д). Теорія соціального обслуговування.

е). Соціал-реформістські муніципальні концепції.

 1. Муніципальні системи зарубіжних країн.

а) Англосаксонська модель місцевого самоврядування.

б) Французька модель місцевого самоврядування.

в) Місцеве (комунальне) самоврядування Німеччини.

г) Основні форми організації місцевого управління в США.


 1. Основні тенденції розвитку місцевого управління і самоврядування в зарубіжних країнах. Муніципальні (комунальні) реформи в зарубіжних країнах.

Заняття 4. Місцеве самоврядування в історії України - 2 години.

 1. Зародження інститутів місцевого самоврядування в Україні і період їх розвитку до XIII ст. Регіональна, міська і сільська форми самоврядування в Київській Русі.

 2. Магдебурзьке право як юридична основа розвитку міського самоврядування в Україні в ХІІІ-ХУІ ст.

 3. Військово-адміністративне самоврядування в Україні в другій половині ХУІ ст. - середині ХУІІІ ст.

 4. Розвиток місцевого самоврядування в Україні у складі Російської імперії- Земське і міське самоврядування в Росії і на Україні (80 pp. XIX ст. - почало XX ст.).

 5. Місцеве самоврядування і місцева адміністрація Української гетьманської держави і в У HP.

 6. Місцеве самоврядування в УРСР в 20 pp. XX ст.
 7. Розвиток і становлення місцевого самоврядування в незалежній українській державі.


Література: 11, 22, 27, 33, 35, 39, 40, 52, 60, 68, 82, 84, 87, 89, 90, 96, 109, ПО, 112, 126,131,138.

Заняття 5. Правові основи місцевого самоврядування в Україні. - 2 години.


зо

 1. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні.

 2. Європейські муніципальні стандарти (Всесвітня Декларація місцевого самоврядування (1985). Європейська хартія місцевого самоврядування (1985). Переглянута Європейська хартія про участь молоді у суспільному житті на місцевому і регіональному рівні (2003). Конвенція про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні (1992).)

 3. Закони як джерела муніципального права в Україні.

 4. Муніципальні нормативно-правові акти: поняття та ознаки. Види муніципально- правових актів.

 5. Статут територіальної громади села, селища, міста.

Література: 11, 22, 27, 33, 35, 39, 40, 52, 60, 68, 82, 84, 87, 89, 90, 96, 109, 110, 112, 126, 131, 138.

Заняття 6. Поняття і система місцевого самоврядування в Україні. - 2 години.


 1. Поняття місцевого самоврядування. Право громадян на участь в місцевому самоврядуванні.

 2. Основні принципи місцевого самоврядування. Функції місцевого самоврядування.

 3. Система місцевого самоврядування в Україні. Поєднання форм прямої і безпосередньої демократії в системі місцевого самоврядування.

 4. Територіальна громада - основний суб'єкт системи місцевого самоврядування в Україні. Її поняття та ознаки.

 5. Територіальна мікрогромада. Порівняльна характеристика територіальних громад і територіальних мікрогромад.

Література: 1,3,6-10, 17, 18,21,24,36, 46, 53,55, 70,71,79-81,91,95, 101, 114, 122, 129, 135.

Заняття 7. Участь членів територіальних громад у здійсненні місцевого самоврядування. - 2 години.

 1. Загальна характеристика форм прямого волевиявлення і інших форм участі населення в здійсненні місцевого самоврядування.


31

 1. Місцевий референдум в Україні. Правове регулювання організації і проведення місцевого референдуму в Україні.

 2. Види місцевих виборів і порядок їх призначення. Основні принципи місцевих виборів в Україні. Особливості виборів депутатів сільської, селищної, міської, районної в місті ради. Особливості виборів депутатів районної, обласної ради. Терміни призначення місцевих виборів.
 3. Загальні збори громадян за місцем проживання.


 4. Місцеві ініціативи і громадські слухання.

Література: 1-3, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 26, ЗО, 35, 46, 75, 76, 77, 79, 90, 109, 121, 137.

Заняття 8. Представницькі колегіальні органи місцевого самоврядування. - 2 години.

 1. Порядок формування місцевих рад.

 2. Повноваження сільських, селищних, міських рад.

 3. Організація роботи сільських, селищних, міських рад.

 4. Внутрішня структура сільських, селищних, міських рад.

 5. Повноваження, організація роботи і внутрішня структура районних та обласних рад.

Література: 1,3, 4,12, 26, 35, 46, 54, 69, 89, 90, 97, 107, 109, 117, 122, 130.

Заняття 9. Правовий статус і організація роботи депутатів місцевих рад. - 2 години.

 1. Депутат місцевої ради - представник інтересів територіальної громади.

 2. Права, обов’язки, повноваження депутата місцевої ради у виборчому окрузі.

 3. Форми роботи депутата місцевої ради в раді і її органах.
 4. Основні гарантії депутатської діяльності. Відкликання депутата місцевої ради. Література: 1,3,4, 11, 26, 46, 48, 56, 58, 67, 89, 90, 106, 107, 116, 122, 129.32

Заняття 10. Правовий статус і організація роботи сільських, селищних, міських голів та голів районної, обласної, районної в місті ради. Виконавчі органи місцевого самоврядування. - 2 години.

 1. Сільський, селищний, міський голова - представницький одноособовий орган місцевого самоврядування.

 2. Правовий статус сільського, селищного, міського голови.

 3. Правовий статус голови районної, обласної, районної в місті ради.

 4. Система виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, їх основні функції.

 5. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Особливості повноважень районних в містах рад і їх виконавських органів.

 6. Організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної в місті ради.

 7. Президія (колегія) районної, обласної ради. Виконавчий апарат районної, обласної ради.

Література: 1, 3, 7, 9, 26, 31,51, 54, 59, 61, 67, 77, 80, 90, 95, 97, 100, 103, 122.

Заняття 10. Служба в органах місцевого самоврядування (муніципальна служба). - 2 години

 1. Поняття і правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування.
 2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.


 3. Правовий статус муніципальних посадовців.

 4. Проходження служби в органах місцевого самоврядування і службова кар’єра. Припинення служби в органах місцевого самоврядування.

 5. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування і атестація посадовців місцевого самоврядування.

 6. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

Література: 1, 3, 10, 12, 13, 43, 45, 70, 90, 116.


33

Заняття 11. Гарантії місцевого самоврядування. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування - 2 години

 1. Гарантії місцевого самоврядування.

 2. Поняття матеріальних і фінансових гарантій та основ місцевого самоврядування.

 3. Право комунальної власності.

 4. Місцеві бюджети.

 5. Місцеві податки і збори.

 6. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Література: 1, 3, 7, 9, 10, 20, 26, 31, 34, 43, 45, 71, 73, 90, 113, 122.