refik.in.ua 1 2 3

Журнал-ордер № 5 А с.-г.

та відомість по рахунках: 20 «Виробничі запаси»; 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»; 25 «Напівфабрикати»; 26 «Готова продукція»; 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»; 28 «Товари»


Рахунок (субрахунок) № ____20_________________________


Дебет (відомість)

№ рядка

Показники

Коре

рахунок

№ складу, шифр субрахунку

(прізвище і ініціали матеріально-відповідальної особи)Усього по облікових цінах

Витрати по придбанню

Усього

А

Б

В

1

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Залишок на початок місяця


2


3


4
56


7


8
9


10

Усього по дебетуКредит (журнал-ордер)

11
12


13


14
15


16


17


18


19

Усього по кредиту20

Залишок на кінець місяця21

Для помітокследующая страница >>