refik.in.ua 1

Затверджено


на засіданні кафедри порівняльного

і європейського права

Інституту

міжнародних відносин


Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

протокол № 1 від 30 серпня 2012 року

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Порівняльне конституційне право ” 1. Конституція України 28 червня 1996 року та її відповідність європейським правовим цінностям.

 2. Національна конституція і міжнародне право: проблеми співвідношення.

 3. Питання зовнішньої політики і міжнародного права в сучасних конституціях: порівняльний аспект.

 4. Конституційна юстиція: історія становлення та існуючі моделі.

 5. Повноваження Конституційного Суду України: особливості порівняно з конституційними судами інших держав (за своїм вибором).

 6. Порівняльний аналіз гарантованих прав і свобод людини і громадянина за Європейською Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод і Конституцією України.

 7. Основні права етнонаціональних груп та меншин: порівняльний аналіз (двох-трьох держав за своїм вибором).

 8. Інститут омбудсмана: порівняльний аналіз (на прикладі двох-трьох країн за своїм вибором).

 9. Статус іноземців в Україні та інших країнах: порівняльний аспект.

 10. Реалізація конституційного права нації на самовизначення: порівняльний аспект.

 11. Правове регулювання статусу офіційної мови в практиці зарубіжних держав.

 12. Референдум як форма прямої демократії: порівняльний аналіз (на прикладі України та інших європейських держав).

 13. Правові наслідки референдуму: український та зарубіжний досвід.

 14. Виборче право: порівняльний аспект.
 15. Мажоритарна виборча система: порівняльний аналіз на прикладі 2-х, 3-х держав за своїм вибором.


 16. Пропорційна виборча система: порівняльний аналіз на прикладі 2-х, 3-х держав за своїм вибором.

 17. Порядок обрання Бундестагу Німеччини.

 18. Виборча система України та її відповідність європейським демократичним цінностям.

 19. Конституційно-правовий статус політичних партій: порівняльний аспект.

 20. Законодавчий процес: порівняльний аспект.

 21. Правовий статус депутата парламенту: порівняльний аспект.

 22. Депутатський мандат: порівняльний аналіз конституційного регулювання.

 23. Бікамералізм: за і проти (порівняльний аспект).

 24. Двопалатний парламент: повноваження верхньої палати (2-х, 3-х держав за своїм вибором).

 25. Повноваження парламенту у сфері зовнішньої політики: порівняльний аспект.

 26. Парламентська опозиція та її статус: порівняльний аспект.

 27. Виконавча влада (2-х, 3-х держав за своїм вибором).

 28. Статус Президента України та його місце в системі вищих органів влади: особливості порівняно з іншими державами (Франція, Росія, Німеччина).

 29. Повноваження Президента у парламентській та президентсько-парламентській республіках: порівняльний аспект.

 30. Повноваження Президента України та президентів інших держав зі змішаною формою правління.

 31. Взаємовідносини Президента, парламенту та виконавчої влади у Франції: історичний досвід (з 1958 року).

 32. Кабінет Міністрів України: особливості порядку формування порівняно з іншими країнами.

 33. Конституційний принцип поділу влади: українські особливості.

 34. Президентська республіка як форма державного правління (2-х, 3-х держав за своїм вибором).

 35. Особливості змішаної республіканської форми державного правління (2-х, 3-х держав за своїм вибором).
 36. Конституційна реформа в Україні від 08.12.2004. Рішення КСУ від 30.09.2010 про повернення дії Конституції України в редакції 1996р.: його обґрунтування та наслідки.


 37. Конституційні реформи в європейських державах: порівняльний аналіз (Литви, Німеччини, Польщі, Франції).

 38. Статус Автономної Республіки Крим і статус автономних утворень в Іспанії та Італії: порівняльний аспект.

 39. Федеративний устрій Росії та Німеччини (інших країн за своїм вибором): порівняльний аспект.

 40. Відповідальність Президента за Конституцією України та конституціями інших держав.