refik.in.ua 1 2 ... 78 79


Державний департамент інтелектуальної власності
Інститут інтелектуальної власності і права


ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ
ВЛАСНІСТЬ

Том 2
Нормативно-правові акти
органів виконавчої влади
України
з питань інтелектуальної
власності

Частина ІІ
(авторське право і суміжні права)


Інститут інтелектуальної власності і права

Київ 2005
УДК 347.218/.23(094.4)

ББК 67.99(2)3(4УКР)3-41

Законодавство України про інтелектуальну власність. Тематична збірка: у 3-х т.
Том 1: Законодавчі акти України про інтелектуальну власність / Упорядники: П.М.Цибульов, А.М.Горнісевич, С.М.Болєлий. – К.: Ін-т. інтел. власн. і права, – 2005. - 168 с.
Том 2: Нормативно-правові акти органів виконавчої влади України з питань інтелектуальної власності, частина І (промислова власність) / Упорядники: П.М.Цибульов, А.М.Горнісевич, С.М.Болєлий. – К.: Ін-т. інтел. власн. і права, – 2005. - 272 с.
Том 2: Нормативно-правові акти органів виконавчої влади України з питань інтелектуальної власності, частина ІІ (авторське право і суміжні права) / Упорядники: П.М.Цибульов, А.М.Горнісевич, С.М.Болєлий. – К.: Ін-т. інтел. власн. і права, – 2005. 168 с.
Том 3: Міжнародні договори України з питань інтелектуальної власності / Упорядники: П.М.Цибульов, А.М.Горнісевич, С.М.Болєлий. – К.: Ін-т. інтел. власн. і права, – 2005. - ___ с.
У збірці наведені нормативно правові акти України про інтелектуальну власність: закони, підзаконні акти, міжнародні договори, що чинні на момент видання (28 листопада 2005 р.).

Збірка розрахована на студентів, які навчаються за спеціальністю "Інтелектуальна власність", фахівців з питань набуття, використання та захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності, а також усіх тих, хто бажає підвищити свою компетентність у сфері інтелектуальної власності.

 Інститут інтел. вл. і права, 2005


Зміст


ВСТУП 6

Положення
про державне посвідчення на право розповсюдження
і демонстрування фільмів 7

Порядок
державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються
права автора на твір 16

Мінімальні ставки
авторської винагороди (роялті) за публічне виконання, публічний показ, публічне сповіщення або ретрансляцію (повторне публічне сповіщення) творів науки, літератури і мистецтва 25

Тимчасове положення
про мінімальні ставки гонорару та авторської винагороди за фільми, що створюються за державним замовленням на кіностудіях України 43

Порядок
виплати авторської винагороди за передачу виключних майнових прав на фільм і його використання, що створюється за державним замовленням Міністерства культури і мистецтв України 55

Розмір винагороди (роялті) за використання опублікованих
з комерційною метою фонограм і відеограм
та порядок її виплати 57

Розмір відрахувань
виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах 59

Порядок
визначення уповноважених організацій, які здійснюватимуть збирання і розподіл між суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах 60

Порядок
здійснення відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах 66

Порядок
обліку організацій колективного управління та здійснення

нагляду за їх діяльністю 70


Порядок
визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм 78

Порядок
виробництва, зберігання, видачі контрольних марок та маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних 83

Положення
про порядок зберігання та знищення немаркованих примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних 87

Положення
про Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок 88

Положення
про порядок зберігання та перевезення територією України немаркованих
примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних
програм, баз даних 89

Правила
роздрібної торгівлі, прокату примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних 90

Порядок
виробництва, зберігання, видачі контрольних марок та маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних 93

Положення
про порядок зберігання та знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних 96

Положення
про Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок 97

Положення
про порядок зберігання та перевезення територією України немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних 98

Положення
про Реєстр виробників та розповсюджувачів
програмного забезпечення 99

Порядок
легалізації комп'ютерних програм в органах
виконавчої влади 104

Про основні вузли для спеціалізованого обладнання з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню 106

Порядок

надання, зберігання та видачі примірників дисків для

лазерних систем зчитування 106

Порядок
присвоєння і нанесення на диски для лазерних систем зчитування та/або матриці спеціального ідентифікаційного коду та визнання спеціальних ідентифікаційних кодів, нанесених на диски та/або матриці, що експортуються, або матриці, що імпортуються 110

Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з виробництва дисків
для лазерних систем зчитування, матриць 115

Порядок
видачі ліцензій на вид господарської діяльності - експорт,
імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць 129

Порядок
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування 141

Порядок
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування 151

Порядок
прийняття рішення про застосування до суб'єктів господарювання спеціальних заходів, спрямованих на припинення порушень вимог Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць" 159

Порядок
застосування фінансових санкцій до суб'єктів господарювання за порушення вимог Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць" 161

Інструкція
про порядок видачі інформації з Реєстру примірників дисків для
лазерних систем зчитування 165

Розмір плати
за послуги Депозитарію примірників дисків
для лазерних систем зчитування 168

Положення
про державного інспектора з питань інтелектуальної власності 170

следующая страница >>