refik.in.ua 1 2 ... 4 5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Криворізький національний університет
Охорона праці в галузі
Розрахунково-графічне завдання
Тема. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Індивідуальне завдання передбачає вивчення умов страхування та відшкодування шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання.

Студент(ка) опрацьовує теоретичний матеріал та переходить до виконання варіанту індивідуального завдання, який відповідає його(її) номерові за порядком у списку студентів групи, та здає роботу в письмовому вигляді викладачеві.

Основні положення

Адаптуючи національне законодавство до законодавства Європейського Союзу, відповідно до принципів державної політики в галузі охорони праці Верховна Рада у 1999 році прийняла Закон Україні "Про загальнообов'язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". У цьому законі враховані рекомендації Міжнародної організації праці (рекомендація № 67), які визначають, що всі витрати на компенсації за виробничі травми та професійні захворювання повинні покривати роботодавці шляхом обов'язкового соціального страхування працівників.

Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.
Основні принципи страхування від нещасного випадку:

 паритетність держави, представників застрахованих осіб та роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку;

 своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком;

 обов'язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, а також добровільність такого страхування для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;


 надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав;

 обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків;

 формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі;

 диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві;

 економічна зацікавленість суб'єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки праці;

 цільове використання коштів страхування від нещасного випадку.

Грошові надходження до фонду соціального страхування від нещасного випадку формуються шляхом сплати роботодавцями щомісячних страхових внесків СВ, розмір яких визначається за формулою:
СВ = (ВОП СТ)/100 , (1)
де СТ страховий тариф, який є чинним для підприємств одного класу професійного ризику виробництва у процентах; ВОП – сума фактичних витрат підприємства на оплату праці у місяці, за який сплачується страховий внесок у гривнях.

Страховий тариф визначається за класом професійного ризику виробництва, який встановлюється згідно з класифікацією галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва (табл. 1).

Фактичні витрати на оплату праці обчислюють шляхом сумування заробітної плати працівників з врахуванням того факту, що максимальна величина фактичних витрат на оплату праці кожного працівника, з якої справляються страхові внески, не перевищує 15 мінімальних розмірів заробітної плати.

Для вмотивування роботодавців покращувати умови праці застосовують знижки і надбавки, які залежать від стану травматизму на підприємстві у порівнянні з станом травматизму на підприємствах цього класу професійного ризику виробництва.

Знижки чи надбавки до страхового внеску Фонд застосовує з урахуванням результатів роботи підприємства за минулий календарний рік. їх визначають за формулами


ПП = ВШп / СВп, (2)

ПК = ВШк / СВк, (3)

де ПП частка витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на підприємстві у минулому календарному році; ВШпсума витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на підприємстві у минулому календарному році; СВпсума страхових внесків підприємства у минулому календарному році; ПК частка витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у минулому календарному році на підприємствах відповідного класу професійного ризику виробництва; ВШксума витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим у минулому календарному році на цих підприємствах; СВксума страхових внесків цих підприємств.

Якщо частка витрат Фонду соціального страхування на відшкодування шкоди потерпілим на підприємстві ПП у минулому році є нижчою від частки витрат Фонду соціального страхування на відшкодування шкоди ПК потерпілим на підприємствах відповідного класу професійного ризику, то Фонд надає знижку і навпаки, якщо ПП перевищує ПК , то вводить надбавку. Розміри знижок і надбавок подані у таблицях 2 і 3.
Практична робота

Завдання:
Обчислити місячну суму страхового внеску двох об'єктів господарювання за даними, наведеними в таблиці 4.

Таблиця І

Класифікація галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництв та страхові тарифи для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (Витяг з Постанови KM України від 27.06.03 p., № 985)Клас

Страховий тариф, %

Галузі економіки та види робіт згідно КВЕД

1

0,86

Нотаріальна діяльність Патентна діяльність Ліцензійна діяльність Благодійна діяльність

2

0,87

Діяльність метрополітенів

Консультації з питань інформатизації

Реклама

Консультації з питань комерційної діяльності та управління

3

0,88

Дошкільна освіта Початкова шкільна освіта Повна загальна середня освіта Професійно-технічна освіта Вища освіта

4

0,89

Діяльність національної пошти

Служба, що не належить до національної пошти

Зв'язок

5

0,90

Оптова торгівля новими та уживаними автомобілями

Роздрібна торгівля овочами та фруктами

Кафе, бари

Діяльність шкільних їдалень і кухонь

Центральні банки, комерційні банки


Страхування життя та накопичення

Управління фінансовими ринками

Посередництво в кредитуванні


6

0,92

Діяльність у сфері архітектури, інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом

7

0,93

Книговидавнича справа

Видання газет

Туристичні агентства та бюро подорожей

Медична практика

Стоматологічна практика

8

0,95

Прокат речей особистого користування та побутових товарів

Послуги перукарень та салонів краси

Ритуальні послуги

Послуги домашньої прислуги

9

0,96

Виробництво фільмів

Демонстрація кінофільмів

Діяльність залів для глядачів

Діяльність бібліотек , читацьких залів, лекторіїв

Азартні ігри та ігри на гроші

10

0,98

Діяльність інших видів наземного пасажирського транспорту, підпорядкованого розкладу

Діяльність трубопровідного транспорту з транспортування сирої нафти та нафтопродуктів

Діяльність трубопровідного транспорту з транспортування газу

11


1,0

Надання послуг, пов'язаних з риболовством

Надання послуг, пов'язаних з діяльністю риборозплідників і рибних ферм

Діяльність архівів

Діяльність природних заповідників

12

1,02

Готелі з ресторанами

Готелі без ресторанів

Діяльність з оброблення твердих відходів

Інша діяльність з прибирання сміття та очищення інших територій

13

1,03

Друкування газет

Палітурна та оздоблювальна справа

Інші послуги, пов'язані з поліграфічним виробництвом

14

1,05

Виробництво верхнього одягу спеціалізованими підприємствами на індивідуальні замовлення населення

Ремонт радіотелевізійної, аудіо- та відеоапаратури

Виробництво взуття спеціалізованими підприємствами на індивідуальні замовлення населення

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів на замовлення

населення

Виконання фоторобот

15

1,10

Процеси нафтопереробки

17

1,16

Виробництво виробів з текстилю


Розподіл електроенергії

Виробництво та розподіл тепла


18

1,23

Видобування нафти

Послуги , пов'язані з видобування нафти і газу

19

1,26

Діяльність авіаційного пасажирського транспорту,

підпорядкованого розкладу

Функціонування авіаційної транспортної інфраструктури

21

1,28

Виробництво м'ясних продуктів

Виробництво фруктових та овочевих соків

Перероблення овочів та фруктів

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

Виробництво пива

Виробництво маргарину

22

1,29

Розведення птиці

Випуск звукозаписів

Тиражування записів на магнітних носіях

Виробництво музичних інструментів

Слідча діяльність та забезпечення безпеки

23

1,36

Посередництво в торгівлі одягом, взуттям, текстильними та

шкіряними виробами

Посередництво в торгівлі харчовими продуктами, напоями та

тютюновими виробами

Оптова торгівля напоями

Оптова торгівля м'ясом та м'ясними продуктами

Складування


Оптова торгівля шоколадними та кондитерськими виробами


24

1,40

Лісозаготівлі

Одержання продукції лісового господарства

Ветеринарна діяльність

25

1,43

Діяльність трамвайного транспорту

Діяльність тролейбусного транспорту

30

1,70

Виробництво (без ремонту) канцелярського обладнання

Виробництво (без ремонту) електророзподільної та контрольної

апаратури

Технічне обслуговування та ремонт офісної техніки

Виробництво медичного, хірургічного та ортопедичного

устаткування

31

1,71

Виробництво синтетичного каучуку

Виробництво гумових покришок та камер

Відновлення протектора гумових покришок

33

1,76

Виробництво паперової маси

Виробництво паперу та картону

Виробництво гофрованого паперу та пакувань з паперу та картону

Функціонування автомобільного транспорту

Діяльність транспортних агентств

34

1,87


Виробництво борошна

Виробництво круп

38

2,06

Видобування мінеральної сировини для хімічної промисловості та

виробництва мінеральних добрив

Виробництво лаків та фарб

Виробництво пластмасового обладнання для будівництва

42

2,13

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на

фермах

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

43

2,15

Виробництво інших кольорових металів та окремих виробів з них

Лиття інших кольорових металів

Кування, штампування, карбування, порошкова металургія

44

2,20

Виробництво дерев'яної тари

Виробництво різних виробів з деревини

Виробництво стільців та сидінь

Виробництво матраців

45

2,21

Виробництво металевих деталей для столярних та теслярських

виробів

Виробництво металевих резервуарів цистерн і контейнерів

Виробництво різноманітних металевих виробів

46

2,29


Виробництво листкового скла Формування та оброблення листкового скла Виробництво інших керамічних виробів Оброблення скла

47

2,34

Бавовнопрядіння

Виробництво бавовняних тканин

Виробництво трикотажних та в'язаних тканин

Виробництво панчішних виробів з трикотажної тканини

49

2,38

Виробництво керамічної плитки

Виробництво цементу

Виробництво вапна, гіпсу

Оброблення залізобетонних виробів

51

2,57

Виробництво інструменту

Виробництво деревообробних верстатів

Виробництво технологічної оснастки для верстатів

52

2,62

Монтаж та установлення електророзподільної та контрольної апаратури

Загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення)

Бетонні роботи

Монтаж ліфтів і ескалаторів

Збереження та реставрація історичних місць і пам'яток історії

54

2,67

Ремонт двигунів і турбін

Ремонт апаратури для записування та відтворювання звуку та

зображення

Ремонт апаратури для трансляції і ретрансляції передач


59

2,1

Відкритий видобуток руд чорних металів, видобуток та збагачення нерудної сировини для чорної металургії

61

3,86

Видобування та агломерація торфу

63

4,29

Оброблення відходів та брухту дорогоцінних металів

66

6,82

Лісопильне та стругальне виробництв, просочування деревини Виробництво металевих конструкцій

67

13,6

Підземне видобування кам'яного вугілляследующая страница >>