refik.in.ua 1

Економіка підприємстваАмортизація це:

-поступове

Балансовий:

-розрахунку взаємо…

В яких:

-натуральних

Визначте:

-створення…..виробничого місця

Виробнича потужність потокової:

-Фд/г,

Виробнича потужність промислового:

-максимально можливий

Витрати на 1 грн.:

-собівартості….підприємства

Вкажіть:

-продуктивність

Ефективність:

-тільки

Заробітна плата це:

-грошова

Індекс:

-співвідношення

Калькулювання:

-товарної

Категорія:

-їй присутня

Коефіцієнт вибуття:

-відношення…..початок року

Коефіцієнт загального:

-1 (1 Кф)

Коефіцієнт фізичного:

-Sk p /Sп

Максимальна:

-величиною

Моральний:

-повна втрата вартості фондів

Назвіть:

-термін

Науково-:

-поняття НТП

Номенклатура:

-перелік

Норма:

-процент

Обігові:

-предмети та засоби

Оперативне:

-здійснення

Оптова:

-зональної

Перспективне:

-довгостроковим

Під:

-частину

Планування:

-штатного

Поділ:

-економічне

Показник:

-виробництво

Поняття «засоби:

-поняття «засоби

Роздрібна:

-торгової

Середньорічна:

-середньохронологічна

Собівартість:

-виражені

Стратегія:

-комплексна

Структура:

-склад витрат за економічними

Умовно-:

-Еп=Ее

Ф
ізичний:

-матеріальний

Фондовіддача:

-відношення

Фондомісткість:

-середньорічна

Фондоозброєність:

-обсягу

Ц
іна це:

-норма

Ч
ому:

-усі

Що береться:

-змінювана

Що розуміють:

-запас матеріальних ресурсів,що постійно повинен

Як поділяються:

-виробничі….виробництво

Як розраховується:

-як половина поточного

Який:

-рентабельність

Які:

-асортимент

Яким:

-різне