refik.in.ua 1

ВЖИВАННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКОВИХ ТА ДІЄПРИСЛІВНИКОВИХ


У ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ
Дієприкметник разом із залежними від нього словами утворює дієприкметниковий зворот, що відповідає на питання який? У реченні дієприкметниковий зворот виступає означенням. Може стояти перед означувальним словом (іменником або займенником) або після нього. На письмі означення, виражене дієприкметниковим зворотом, може відокремлюватись.

Відокремлюється означення, виражене дієприкметниковим зворотом, яке стоїть після означуваного слова: Ти пахнеш, як роси на житі, як столи, рушниками накриті, як співуча стружка ялова, як мамина лагідна мова.

Відокремлюється означення виражене, дієприкметниковим зворотом, яке стоїть перед означуваним словом і має додатовий обставинний відтінок причини: Заглиблена в спогади, Ніна не почула, як розчинилися двері і мати переступила через хатній поріг. (Чому Ніна не почула, як розчинилися двері? З якої причини? Бо була заглиблена в спогади.)

Відокремлюється означення, виражене дієприкметниковим зворотом, яке означує слово, що виражене особовим займенником: Утомлені своїм довічним рабством, вони мріють розірвати пута. Відокремлюються означення, що виражене дієприкметниковим зворотом якщо воно віддалене від означуваного слова іншими членами речення: Налита сонцем і вітрами, хлюпоче веслами весна.
Дієприслівник разом із залежними від нього словами називається дієприслівниковим зворотом. Він залежить від дієслова й у реченні виступає обставиною.

У реченні обставина, виражена дієприслівниковим зворотом, відокремлюється:

Стоїть на варті над розливом стихії юнак, приклавши бінокль до очей.

Не виділяється комами обставина, виражена дієприслівниковим зворотом фразеологічного типу: Сидів склавши руки. Працювали не розгинаючи спину. Бігла не чуючи під собою ніг.

Обставини, які виражені одиничним дієприслівником і виражають додаткову дію або час, умову, причину тощо, теж відокремлюються: Над висотою ракети хотіли сягнути неба і, знесилившись, гнулися і вмирали, розсипаючись холодним сяйвом.

Не відокремлюється обставина, виражена одиничним дієприслівником, якщо він означає спосіб дії і за значенням близький до прислівника: Усі прийшли не змовляючись. Раділи люди встаючи.