refik.in.ua 1


Тематика дипломних робіт - спеціалісти - 2012 рік спеціальності 7.030203 «Міжнародні економічні відносини» денна форма навчання

п/п

Тема дипломної роботи

Прізвище ініціали студента

1.

Малий бізнес в індустрії туризму: характерні риси, переваги й проблеми
2.

Вплив соціального іміджу України на розвиток індустрії туризму
3.

Перспективи інтеграції української економіки в систему європейських транспортних коридорів (на прикладі розвитку м Києва)
4.

Аналіз можливості створення особливої економічної зони туристсько-рекреаційного типу в Карпатах
5.

Вплив нелегальної міграції робочої сили на соціально- економічний розвиток світового господарства
6.

Розробка комплексу PR-заходів при просуванні туристських послуг (на прикладі тур фірми)

7.

Тенденції й перспективи розвитку електронної комерції в туризмі в умовах туристського ринку
8.

Проблеми залучення прямих іноземних інвестицій й оцінка інвестиційної привабливості туристської індустрії України
9.

Проведення SWOT - аналізу на підприємстві туристського бізнесу ( на прикладі тур фірми)
10.

Національні та етнографічні особливості обслуговування туристів (світовий досвід і вітчизняна практика)
11.

Костюмовані й гастрономічні тури (світові тенденції, специфіка, прогнози)
12.

Формування бренда туристського регіону (світовий досвід і вітчизняна практика)
13.

Інноваційні технології в туристському бізнесі (світовий досвід і вітчизняна практика)

14.

Формування сучасної готельної інфраструктури(світовий досвід і вітчизняна практика)
15.

Стратегічне , тактичне й оперативне планування інноваційної діяльності туристичної фірми
16.

Механізм формування іміджу туристичної компанії в період ребрендинга
17.

Розробка рекламної стратегії для українського туристичного бізнесу (на прикладі м. Києва)
18.

Ринок логістичних послуг та його вплив на формування міжнародних туристичних потоків в Україні
19.

Інформаційне забезпечення виходу туристичної компанії на міжнародні ринки (на прикладі тур фірми)
19.

»Світовий туристський ринок в умовах глобальної кризи: сучасний стан, проблеми й тенденції розвитку
20.

Міжнародний туризм у системі сучасних міжнародних економічних відносин
21.

Економічні кластери та їх роль у розвитку економіки (світовий досвід і вітчизняна практика)
22.

Розробка рекламної стратегії турфірми по виходу на міжнародний ринок
23.

Розробка комплексу Інтернет- просування туристських продуктів (на прикладі турфірми)
24.

Тенденції та перспективи розвитку електронної комерції в туризмі в умовах українського ринку
25.

Регіональна молодіжна політика як інструмент зниження міграції (світовий досвід і вітчизняна практика)
26.

Конфесіональний туризм як один з перспективних сегментів світового туристичного ринку


27.


Формування іміджу туристського регіону через розвиток виставкової діяльності (світовий досвід і вітчизняна практика)
28.

Розробка стратегії виходу тур фірми на міжнародний ринок (на прикладі тур. фірми)
29.

Аналіз особливостей світового туристського ринку й можливості прогнозування
ЗО.

Міжнародна конкурентноспроможність туристичної індустрії України в сучасних умовах
31.

Проблеми захисту інтелектуальної власності в діяльності міжнародних економічних організацій
32.

Принципи побудови організаційних структур управління туристським підприємством (світовий досвід і вітчизняна практика)
33.

Механізм формування іміджу туристської компанії в період ребрендинга
34.

Розробка комплексу event- заходів при просуванні туристської компанії на міжнародний ринок

35.

Аналіз ділового середовища при виході тур фірм на нові зарубіжні ринки
36.

Розвиток внутрішнього туризму в Росії: основні тенденції, динаміка, прогнози
37.

Роль ринку туристських послуг у розвитку експортного потенціалу України
38.

Роль анімації в розвитку світового ринку туристських послуг (анімації, шоу-музеї, тематичні парки)
39.

Аналіз можливості створення особливої економічної зони туристсько-рекреаційного типу в Карпатах
40.

Конкурентноспроможність туристичної фірми та ключові фактори іі успіху
21.

Економічні кластери та їх роль у розвитку економіки (світовий досвід і вітчизняна практика)

22.

Розробка рекламної стратегії турфірми по виходу на міжнародний ринок
23.

Розробка комплексу Інтернет- просування туристських продуктів (на прикладі турфірми)
24.

Тенденції та перспективи розвитку електронної комерції в туризмі в умовах українського ринку
25.

Регіональна молодіжна політика як інструмент зниження міграції (світовий досвід і вітчизняна практика)
26.

Конфесіональний туризм як один з перспективних сегментів світового туристичного ринку
27.

Формування іміджу туристського регіону через розвиток виставкової діяльності (світовий досвід і вітчизняна практика)
28.

Розробка стратегії виходу тур фірми на міжнародний ринок (на прикладі тур. фірми)
29.

Аналіз особливостей світового туристського ринку й можливості прогнозування
ЗО.

Міжнародна конкурентноспроможність туристичної індустрії України в сучасних умовах
31.

Проблеми захисту інтелектуальної власності в діяльності міжнародних економічних організацій
32.

Принципи побудови організаційних структур управління туристським підприємством (світовий досвід і вітчизняна практика)
33.

Механізм формування іміджу туристської компанії в період ребрендинга
34.

Розробка комплексу event- заходів при просуванні туристської компанії на міжнародний ринок
35.

Аналіз ділового середовища при виході тур фірм на нові зарубіжні ринки


36.


Розвиток внутрішнього туризму в Росії: основні тенденції, динаміка, прогнози
37.

Роль ринку туристських послуг у розвитку експортного потенціалу України
38.

Роль анімації в розвитку світового ринку туристських послуг (анімації, шоу-музеї, тематичні парки)
39.

Аналіз можливості створення особливої економічної зони туристсько-рекреаційного типу в Карпатах
40.

Конкурентноспроможність туристичної фірми та ключові фактори іі успіху