refik.in.ua 1

Вимоги до оформлення тез


 • Назва доповіді посередині рядка (всі слова з великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний. Наприклад:

РЕФОРМА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

 • Нижче, через один інтервал, праворуч – ім’я та прізвище автора, повна назва установи, де навчається автор; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання: шрифт Times New Roman №14. Наприклад:

Олена Олегівна Петрова,

студентка 3-го курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий керівник:

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноюридичних дисциплін Київського національного університету імені Тараса Шевченка Іванов І.І.


 • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

 • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою Список використаних джерел: У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад:
  [4, с.89].

 • Обсяг тексту: до 3 сторінок.

Особиста участь у конференції обов’язкова.

У разі відсутності на конференції оргкомітет залишає за собою право надіслати збірник матеріалів конференції наложеним платежем (приблизна вартість пересилки 40 грн.)

Орієнтовний план проведення конференції

11 жовтня 2012 року:

10:00 – 11:00 – реєстрація учасників.

11:00 – 11:30 – пленарне засідання.


11:30 – 14:00 – засідання секцій.

14:00 – 14:30 – кава-брейк

14:30 – 17:00 – засідання секцій.

17:00 – 17:30 – закриття конференції

17:30 – 18:00 – отримання збірників


Додаткова інформація


 • Додаткову інформацію щодо проведення конференції Ви можете отримати, звернувшись в оргкомітет за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 8, каб. 302

- Коваленко В’ячеслав Олександрович:

тел. (044)2456794; (095)1152260,

e-mail nauka_nnipp@ukr.net

 • Якщо після надіслання матеріалів на конференцію з’ясується, що Ви не зможете взяти в ній участь, будь ласка, повідомте про це завчасно оргкомітет.

 • До відкриття конференції планується видання збірника матеріалів, який Ви зможете отримати після закриття конференції. Додаткову інформацію щодо отримання збірника з’ясовуйте в оргкомітеті.

 • Якщо Вам потрібне офіційне запрошення до участі у конференції, просимо завчасно (не пізніше 2-х тижнів до початку) повідомити про це оргкомітет.

 • Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо) оплачується учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, що їх відряджає.Міністерство внутрішніх справ України
Державна реєстраційна служба України
Національна академія внутрішніх справ

Юридична фірма

«LCF LAW GROUP»
Адвокатська контора

"ВАСИЛИК&ЄВСТІГНЄЄВ"
Навчально-науковий інститут

права та психології
Рада наукового товариства навчально-наукового інституту права та психології
ІV Всеукраїнська науково-теоретична конференція


Правові реформи

в Україні11 жовтня 2012 року

КИЇВ
Шановні науково-педагогічні та практичні працівники, слухачі, аспіранти, ад’юнкти, здобувачі, студенти та курсанти!
Навчально-науковий інститут права та психології Національної академії внутрішніх справ проводить ІV Всеукраїнську науково-теоретичну конференцію «Правові реформи в Україні», яка відбудеться 11 жовтня 2012 року.

Конференція буде працювати за секціями*:

 • Конституційне право;

 • Адміністративне право та процес;

 • Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право;

 • Кримінальний процес. Криміналістика;

 • Цивільне право та процес. Сімейне право;

 • Трудове право та право соціального забезпечення;

 • Господарське право та процес;

 • Правове забезпечення реформ в сфері економіки та фінансів України.

*За кількістю поданих заявок,

у секціях можливі зміни

Мова конференції: українська.

Якщо Ви зацікавилася пропозицією і хочете взяти участь в конференції, то для цього необхідно до 21 вересня 2012 року надіслати в електронному варіанті:
1) заявку на участь у конференції;

2) тези доповіді (не більше 3-х сторінок);

3) відскановану рецензію наукового керівника.
Інформацію надсилайте за адресою:

nauka_nnipp@ukr.net


 • Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції повинне бути обов’язково підтверджено нашим повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу. У разі, якщо Ви не отримали підтвердження, просимо звертатись до оргкомітету.
Вимоги до електронного варіанта

заявки та тез доповіді
 • Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені доповідача із вказівкою для заявки – Zayavka, для тез – Tezy.


Наприклад: Zayavka Ivanov Ivan

Tezy Ivanov Ivan

або Заявка Іванов Іван

Тези Іванов Іван


 • Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows (але не вище 2007 року), файл з розширенням *rtf.
 • Тема електронного повідомлення повинна складатися з прізвища та імені учасника конференції, та вказівки «Правові реформи».


Організатори конференції зберігають за собою право відхилити надіслані матеріали, якщо вони не відповідають проблематиці конференції, не належним чином оформлені або надіслані пізніше зазначеного терміну.


Місце проведення конференції

 • місто Київ, вул. Кудряшова, 8.


Навчально-науковий інститут

права та психології

Національної академії внутрішніх справ

Зразок заявкиЗаявка на участь в конференції

«Правові реформи в Україні»
Відомості про доповідача та тему доповіді*:

 1. Прізвище

 2. Ім’я

 3. По батькові

 4. Повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається\працює доповідач

 5. Назва факультету, курс (рік навчання)

 6. Тема доповіді

 7. Домашня адреса, індекс

 8. Контактний телефон

 9. Електронна адреса

 10. Форма участі : прибуду/заочно


Відомості про наукового керівника:

 1. Прізвище

 2. Ім’я

 3. По батькові

 4. Посада

 5. Науковий ступінь

 6. Вчене звання

* скорочення у назвах факультетів, навчальних закладів, посадах у заявці не допускається

Вимоги до оформлення рецензії

наукового керівника

 • Рецензія наукового керівника оформлюється у довільній формі та надсилається електронною адресою у відсканованому форматі.

 • Наявність підпису наукового керівника, завіреного печаткою, обов’язкова.