refik.in.ua 1

Вимоги до оформлення кросворда.

Виконується на трьох аркушах формату А 4:


  • тема кросворда; П.І.Б. та номер групі виконавця; графічне зображення в програмі XL, розташування на аркуші – альбомне; розташування цифр – горизонтальне; розмір ячейки – 26*26 п; кількість слів – не менш 15 по горизонталі та 15 по вертикалі;

  • питання (питання повинні мати посилання на літературне джерело, наприклад – Криміналістика: Підручник / За ред. В.Ю. Шепітька. – Х.: ІнЮре, 2001. – 682 с. (с. 25));

  • графічне зображення з відповідями.