refik.in.ua 1

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТЕЗ


 1. Доповідь повинна бути виконана

на актуальну тему, містити результати глибокого самостійного дослідження, її тези – грамотно написані та акуратно оформлені.

 1. Обсяг не повинен перевищувати 2-3 сторінок.

 2. Поля: верхнє – 25 мм.; ліве і праве – 28 мм.; нижнє – 35 мм.; кегель – 14; шрифт – Times New Roman, звичайний. Заголовок – по центру, напівжирний.

 3. У правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по-батькові автора, курс навчання, група, назва ВНЗ; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника, посада (без скорочень), місце роботи.

 4. Посилання та список літератури відповідно до вимог МОНМСУ.


РОБОЧІ МОВИ:

Українська, російська, англійська.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Агапова А.О.

студентка IV курсу групи ОА 09.01/2,

Національна академія статистики,

обліку та аудиту

Науковий керівник:

д.е.н., професор

Пилипенко О.І.

професор кафедри

бухгалтерського обліку

Національна академія статистики,

обліку та аудиту
ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ


Секції СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


 1. Національний та міжнародний досвід розвитку бухгалтерського обліку. Напрями гармонізації системи бухгалтерського обліку України.

 2. Фінансова звітність, як джерело інформаційного забезпечення контролю, аналізу та управління.

 3. Аудит і державний фінансовий контроль в Україні та перспективи їх розвитку.

 4. Економічний та фінансовий аналіз діяльності підприємств: стан та перспективи розвитку.

 5. Управлінський облік у контексті сучасних концепцій менеджменту підприємства.
 6. Актуальні проблеми економіки, фінансів, інформатики.УВАГА

Відповідальність за точність викладеного матеріалу покладається на автора. Матеріали, скановані та недбало оформлені, з грубим порушенням правил, оргкомітетом не розглядаються і не рецензуються. Тези доповідей та статті, які не відповідають вимогам або надіслані пізніше зазначеного терміну не розглядаються, при цьому оплата за участь у конференції не повертається.


План роботи конференції

900-945 – Реєстрація учасників

1000-1020Урочисте відкриття конференції

1020-1220Робота секцій

1220-1230Перерва

1230-1430Робота секцій (продовження)

1430-1500Підведення підсумків.

Урочисте закриття конференції.
Місце проведення: 04107, м. Київ, вул.Підгірна 1, Національна академія статистики, обліку та аудиту, ауд. 207.

ОРГКОМІТЕТ

СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Пилипенко І. І. –д.е.н., професор, заслужений економіст України

Шевчук В. О. - д.е.н., професор

Пантелеєв В. П. - д.е.н., професор

Каменська Т. О. - д.е.н., професор

Корінько М. Д. - д.е.н., професор

Костирко Р. О.- д.е.н., професор

Малюга Н. М. - д.е.н., професор

Нападовська Л. В. - д.е.н., професор Пархоменко В. М. - д.е.н., професор Пилипенко О. І. - д.е.н., професор


Редько О. Ю. - д.е.н., професор

Скрипник М. І. - д.е.н., професор

Теловата М. Т. - д.пед.н., професор

Шпак В. А. - д.е.н., професор

Сніжко О.С. – к.е.н., доцент
Державна служба статистикиНаціональна академія статистики, обліку та аудиту
Інформаційне
повідомлення
Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту:

теорія, методологія, організація
ХІ МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА

КОНФЕРЕНЦІЯ
Присвячена 25-річчю кафедри бухгалтерського обліку

та пам’яті д. е. н., професора, заслуженого діяча науки і

техніки України
ОЛЕКСІЯ СЕРГІЙОВИЧА БОРОДКІНА

15 березня 2013 року

Київ - 2013


ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, ім’я, по-батькові

Курс навчання

Місце навчання

Контактна адреса (дом.)

Контактний телефон (служб., дом., моб.)

Адреса електронної пошти

Особиста участь (так або ні)


Як їхати до Академії

 1. Від станції метро «Політехнічний інститут» маршрутним таксі № 31 до зупинки «вул. Половецька».


 2. Від станції метро «Лук’янівська» (пішки) по вул. Мельникова та до перетину з вул. Татарська, далі – до вул. Підгірної, 1.

 3. Від станції метро «Контрактова площа» маршрутним таксі № 432 до вул. Підгірної (на вимогу).


Контактна інформація

04107, м. Київ, вул. Підгірна 1, Національна академія статистики, обліку та аудиту,

кафедра бухгалтерського обліку, кім. 605 (6-й пов.),

тел. (044) 489-66-39,

доц. кафедри бухгалтерського обліку –

Сніжко Ольга Сергіївна,

методист кафедри бухгалтерського обліку – Присюда Анна Анатоліївна

e-mail: kaf_bu@dasoa.edu.ua


Пам’ятні дати:

до 15.12.2012 р. – подача заявки на участь у конференції.

до 15.01.2013 р. - надсилання матеріалів на контактну адресу в друкованому та електронному (диск CD-R) вигляді та ксерокопії квитанції про оплату за участь у конференції.

15.03.2013 р. – участь у конференції.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:

Отримувач: НАСОА

р/р 26000000050002

ПАТ «Укрсоцбанк» м. Києва

МФО 300023 Код 04837462

Текст платежу: за організаційний внесок учасника конференції – повністю вказати ПІБ автора, оплата цифрами і прописом.

Організаційний внесок за кожного учасника – 70 грн., що включає витрати на проведення конференції, друк програми та збірника тез доповідей.