refik.in.ua 1

Міністерство освіти і науки України


Криворізький коксохімічний технікум

Національної металургійної академії України

Затверджую

Заступник директора по Н.Р.

_______________ Пугач Г.С.

Лабораторна робота № 17
Визначення основних показників пневмотранспортної установки


Склала:

викладач спеціальних дисциплін

Новікова Лідія Іванівна


Розглянуто та узгоджено на засіданні

Циклової комісії механічних дисциплін

Протокол № _____ від_________

Голова ЦКМД __________Іванова Л.І.

Кривий Ріг

2009

Лабораторна робота №17
Тема:
Визначення основних показників пневмотранспортної установки

Мета: Визначити конструкції пневмоустановок та визначати основні

параметри пневматичних установок
Хід роботи


  1. Визначити конструкції і типи пневмотранспортних систем

  2. Закреслити схему пневмотранспортної системи

  3. Виконати необхідні розрахунки

  4. Висновок та відповіді на контрольні питання


Вихідні дані
Транспортуємий матеріал цемент

Продуктивність Пг т/г табл. 1

Об’єм Vг м3/г табл. 1

Довжина трубопроводу L м табл. 1

Висота вертикальної дільниці H м табл. 1

Щільність повітря Н/м3 12

Коефіцієнт концентрації суміші 25

Щільність вантажу Н/м3 26000 Н/м3

1. Визначаємо продуктивність пневмо - устаткування по повітрю2. Визначаємо об’ємно повітрю


3. Визначаємо продуктивність пневмо - установки (по цементу і повітрю),Для попереднього розрахунку приймаємо діаметр трубопроводу


4. Визначаємо критичну швидкість руху аеросуміші


де: дослідна константа

для пиловидних вантажів5. Визначаємо швидкість руху аеросуміші в трубопроводі


6. Визначаємо сумарні втрати тиску в пневмосистемиде: втрати тиску в трубопроводі із еквівалентною довжиною яка враховує прямолінійні дільниці, закруглення та двоходові затвориде: P0 – втрати тиску в тому ж трубопроводі при русі чистого повітря


де: витрати повітря


газова постійна

абсолютна температура зовнішнього середовища

коефіцієнт опори

прискореннядовжина еквівалентна колінамдовжина еквівалентна двоходовим затворамдвоходовий перемикач приймають еквівалентним трубопроводу довжиною 8м.

F – поперечне січення трубопроводу, м2тиск в кінці трубопроводу

дослідницька константа
7. Визначаємо динамічні втрати тиску (на розчин вантажу)де: показники відносної швидкості руху частинок
8. Визначаємо втрати тиску в коротких вертикальних трубопроводах,


втрати тиску в завантажувальному устаткуванні еквівалентні довжині дільниці, який має закруглення 900
9. Визначаємо розхід повітря на виході із повітродувної машини,


10. Визначаємо потужність двигуна повітродувної машини, кВтде коефіцієнт запасу

робота повітряної машиник.к.д. повітродувної машини

атмосферний тиск

кінцевий тик стискання
Висновки:


Контрольні питання

1.Устаткування і типи пневматичних установок

2. Переваги і недоліки пневмотранспортування


Таблиця 1
п/п

Продуктивність

П, т/г

Об’єм

V, м3

Довжина трубопроводу

Н, м


Висота вертикальної дільниці

НВ

1

100

38,5

200

18

2

110

39,5

210

19

3

120

40

220

20

4

130

41

230

21

5

140

42

240

22

6

150

43

250

23

7

160

44

260

24

8

170

45

270

25

9

180

46

280

26

10

190

47

290

27

11


200

48

300

28

12

100

39

195

18

13

105

39,5

200

19

14

110

40

210

19,5

15

120

41

205

20

16

130

42

220

22

17

140

42

230

23

18

150

43

240

24

19

160

44

250

25

20

170

45

260

26

21

180

46

270

27


22

190

47

280

28

23

200

48

290

29

24

100

38

190

17

25

110

38,5

200

18

26

120

39,5

210

19

27

130

40

220

20