refik.in.ua 1

АНКЕТА


для збирання матеріалу до «Словника народних географічних термінів Дніпропетровщини»
Запишіть навпроти кожного пункту слова з географічним значенням, які вживають місцеві жителі.

В географічних термінах бажано поставити наголос і вказати рід (чол., жін., сер.).
І. Рельєф

1) рівнина: напр., рівнопі́лля (сер.), вигін (чол.), по́ле (сер.); простір (чол.), рівнота́ (жін.) __________________________________________________________________________________________

2) гора, підвищення:

а) гора, горб: _________________________________________________________________________

б) гребінь, кряж, продовгувате підвищення:________________________________________________

в) вершина: ___________________________________________________________________________

г) схил, обрив, круча: __________________________________________________________________

д) підніжжя (гори, підвищення): __________________________________________________________

е) плоскогір’я: _________________________________________________________________________

ж) куча: ______________________________________________________________________________

з) окремий камінь: _____________________________________________________________________

3) низина: _________________________________________________________________________________

а) низовина, низина: ____________________________________________________________________

б) долина, вузька протяжна низина: _______________________________________________________

в) яр: _________________________________________________________________________________

г) печера: _____________________________________________________________________________

д) яма (природна): _____________________________________________________________________


е) штучно вирита яма: __________________________________________________________________

ж) місце добування глини, піску та ін.: ____________________________________________________

4) край гори, низини, яру, інших географічних об’єктів: __________________________________________
ІІ. Рослинний покрив:

1) ліс (в загальному значенні): напр. ліс (чол.), гайтарі́вщина (жін.)_________________________________ __________________________________________________________________________________________

а) ліс за якістю і формою: напр. корчня́к (чол.)______________________________________________

б) ліс за величиною площі: _____________________________________________________________

в) ліс за густотою: _____________________________________________________________________

г) ліс за віком: _________________________________________________________________________

д) ліс за станом: _______________________________________________________________________

е) ліс за породою дерев: _________________________________________________________________

ж) зарослі лісу, хащі: ___________________________________________________________________

з) зарослі кущів, кущі: __________________________________________________________________

и) узлісся, клин лісу: ___________________________________________________________________

к) прогалина, просіка: __________________________________________________________________

л) купа гілля, хмизу, лісового сміття: _____________________________________________________

м) випалене місце в лісі: ________________________________________________________________

2) лука, пасовище:

а) луг (взагалі): бе́рег (чол.), клин (чол.), пашня́ (жін.), різнотра́в’я (сер.) ________________________ _____________________________________________________________________________________


б) луг заливний: _______________________________________________________________________

в) луг випасний, пасовище: ______________________________________________________________

г) випалене місце на лузі: _______________________________________________________________

3) поле, цілина: ____________________________________________________________________________

а) оброблене поле: _____________________________________________________________________

б) необроблене поле: ___________________________________________________________________

в) поле, підготоване для обробітку: _______________________________________________________

г) випалене місце на полі: _______________________________________________________________

ІІІ. Болото

1) болото (в загальному значенні): ____________________________________________________________

а) болото, заболочене, грузьке місце: _____________________________________________________

б) болото за величиною: ________________________________________________________________

в) болото за відношенням до інших географічних об’єктів (у лісі): ____________________________

г) болото за якістю (торфяні, мохові, та ін.): _______________________________________________

д) водна поверхня серед болотного багна: _________________________________________________

е) яма (болотна): ______________________________________________________________________

ж) випалене місце на болоті: ____________________________________________________________
2) Суша на болоті: _________________________________________________________________________

а) острів на болоті: ____________________________________________________________________

б) купина на болоті: ___________________________________________________________________

в) дорога на болоті: ____________________________________________________________________


V. Води

1) Проточні води:

а) річка, потік, струмок: _________________________________________________________________

б) витік, русло, гирло: __________________________________________________________________

в) притока, розтока, рукав та ін..: _________________________________________________________

г) звивина, коліно, залив: ________________________________________________________________

д) течія, види течї, поверхні води та ін..: ___________________________________________________

е) яма, вир у річці: _____________________________________________________________________

ж) канава, узбіччя з водою: ______________________________________________________________

2) Стоячі води: _____________________________________________________________________________

а) озеро: ______________________________________________________________________________

б) калюжа, яма з водою: ________________________________________________________________

в) став, інші штучні водойми: ____________________________________________________________

г) місце водопою: ______________________________________________________________________

3) Води проточні і стоячі: _______________________________________________________________

а) джерело, криниця та ін..: ______________________________________________________________

б) місце, де вода зникає під землю: _______________________________________________________

в) весняний розлив: ____________________________________________________________________

г) місце, де збирається вода після дощів: __________________________________________________

VI. Берег, острів, мілина:

1) Берег, побережжя: ________________________________________________________________________

а) берег по висоті і формі: _______________________________________________________________


б) берег по грунту: _____________________________________________________________________

в) прибережжя при розливах: ____________________________________________________________

г) гребля запруди: ______________________________________________________________________

д) водоспуск, водовідвід: ________________________________________________________________

2) Острів, мілина: ___________________________________________________________________________

а) острів (на річці, болоті,озері та ін..): ____________________________________________________

б) мілина: _____________________________________________________________________________

в) насип, наноси: ______________________________________________________________________

г) брід, переправа: _____________________________________________________________________
Записав: ___________________________________________________________________________________

ПІБ, рік народження

Населений пункт: ___________________________________________________________________________